D1, výjezd Hranice
Praha – Příbram – Nová Hospoda (I/20)
D4
Trasa s popisem

Praha – Příbram – Nová Hospoda (I/20)

 • Praha – dálniční křižovatka Zbraslav D0–D4
  • návaznost
   • D0: Pražský okruh
    • a dále po Pražském okruhu
     • D1: Jihlava – Brno – Vyškov – Hulín – (Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
     • (D3: Tábor – České Budějovice – Rakousko)
     • D5: Plzeň – Německo
     • D6: (Karlovy Vary) – Cheb – (Německo)
     • D7: Slaný – (Chomutov)
     • D8: Ústí nad Labem – Německo
     • D10: Mladá Boleslav – Turnov (I/35)
     • D11: Hradec Králové – (Trutnov – Polsko)
 • přerušení 9 km (Zbraslav – Jíloviště; čtyřpruhová silnice I/4 zde není dálnicí)
 • Jíloviště – výjezd 9 Jíloviště
 • Příbram – výjezd 45 Háje
 • přerušení 32 km (Háje – Radobytce)
 • Radobytce – výjezd 77 Radobytce
 • Nová Hospoda – km 84
  • plynulá návaznost
   • čtyřpruhová silnice I/20: Písek – České Budějovice
Délka dálnice
 • 84 km (44 km v provozu, 9 km v provozu jako čtyřpruhová silnice I/4, 32 km v přípravě)
Mapy
Fotogalerie
Intenzita dopravy (metodika 2005)
 • střed 24,6 tis. aut./24 h (Jíloviště – Řitka, 2007)
Intenzita dopravy (metodika 2010)
 • max. 26,8 tis. aut./24 h (Jíloviště – Řitka, 2012)
 • min. 10,8 tis. aut./24 h (Radobytce – Nová Hospoda, 2012)
Kategorie
 • Jíloviště – Dlouhá Lhota: S 24,5/100
 • Dlouhá Lhota – Skalka: R 24,5/100
 • Skalka – II/118: R 22,5/80
 • II/118 – Mirotice: R 25,5/100
 • Mirotice – Nová Hospoda (křižovatka I/20–D4): R 22,5/100
Přílohy

Základní informace

Přesto, že tato čtyřpruhová komunikace začíná již na křižovatce s Městským okruhem v Praze, začátek dálnice D4 je až u Jíloviště za Prahou. První kilometry silnice I/4 totiž nesplňují parametry dálnice kvůli nevhodnému napojení místních ulic přímo do trasy silnice, autobusovým zastávkám, přechodu pro chodce Na Baních a dále kvůli chybějící tzv. doprovodné komunikaci v úseku Zbraslav – Jíloviště. Po odstranění těchto závad bude možno převést úsek od křižovatky s Pražským okruhem po Jíloviště do kategorie dálnic.

První úseky u Prahy vznikly již v šedesátých letech, do Příbrami byla D4 dovedena v roce 1989. V roce 2007 bylo v předstihu zprovozněno zakončení D4 u Nové Hospody velkou mimoúrovňovou křižovatkou, kterou si vynutila špatná dopravní situace v místě. V září 2010 byla zprovozněna stavba Mirotice – Třebkov, která dala vzniknout souvislému úseku D4 v délce 6,7 km. V roce 2015 byla zahájena výstavba 5 km dlouhého úseku Skalka – II/118, který navazuje na provozovaný úsek Praha – Skalka (u Příbrami). Všechny další stavby teprve čekají na své zahájení, nejblíže realizaci je stavba Lety – Čimelice, která mimo jiné vyřeší problematickou křižovatku se silnicí I/19 u Letů.

Novinky z D4 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

Zbraslav, obchvat

 • délka: 5,2 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Zbraslav (3×)
 • zprovoznění: 1. 12. 1966

Zejména kvůli chybějící doprovodné komunikaci v úseku Zbraslav – Jíloviště není tato část označena jako dálnice.

Zbraslav – Jíloviště

 • délka: 3,4 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Jíloviště (km 10)
 • zprovoznění: 1972

Zejména kvůli chybějící doprovodné komunikaci není tato část označena jako dálnice.

Jíloviště – Varadov

 • délka: 2,0 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • zahájení výstavby: 1969
 • zprovoznění: 1971

Řitka, obchvat

 • délka: 4,2 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Řitka (km 15)
 • zahájení výstavby: 1971
 • zprovoznění: 1978

Úsek sestává ze staveb:

 • Klínec – Jiráskova čtvrť, délky 0,8 km, zahájené v roce 1971 a zprovozněné 1975
 • Přeložka Řitka, délky 3,4 km, zahájené v roce 1975 a zprovozněné 1978

Řitka – Mníšek pod Brdy

 • délka: 3,1 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Mníšek pod Brdy (km 19)
 • zahájení výstavby: 1978
 • zprovoznění: 1982

Úsek sestává ze staveb:

 • Řitka – Mníšek pod Brdy I, délky 1,6 km, zahájené v roce 1978 a zprovozněné 1981
 • Řitka – Mníšek pod Brdy II, délky 1,5 km, zahájené v roce 1979 a zprovozněné 1982

Mníšek pod Brdy – Kytín

 • délka: 3,1 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Kytín (km 23)
 • zahájení výstavby: 1976
 • zprovoznění: 1980

Úsek sestává ze staveb:

 • Mníšek pod Brdy – Voznice I, délky 2,0 km, zahájené v roce 1977 a zprovozněné 1980
 • MÚK Kytín, zahájené v roce 1977 a zprovozněné 1979
 • část stavby Mníšek pod Brdy – Voznice II, délky 3,3 km, zahájené v roce 1976 a zprovozněné 1979

Kytín – Voznice

 • délka: 3,5 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Voznice (km 26)
 • zahájení výstavby: 1975
 • zprovoznění: 1981

Stavba sestává ze staveb:

 • části stavby Mníšek pod Brdy – Voznice II, délky 3,3 km, zahájené v roce 1976 a zprovozněné 1979
 • Voznice I (MÚK), délky 0,5 km, zahájené v roce 1975 a zprovozněné 1977
 • Voznice II, délky 0,8 km, zahájené v roce 1977 a zprovozněné 1981

Úsek zahrnuje i 252 m dlouhý most Voznice.

Voznice – Kodetka

 • délka: 2,1 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Dobříš-sever (km 28)
 • zahájení výstavby: 1980
 • zprovoznění: 1986

Úsek sestává ze staveb:

 • Dobříš, přeložka I, délky 2,1 km, zahájené v roce 1980 a zprovozněné 1984
 • Dobříš, přeložka III, délky 2,1 km, zahájené v roce 1983 a zprovozněné 1986

Jednalo se o výstavbu, resp. dostavbu, polovičního profilu rychlostní silnice v daném úseku.

Dobříš, přeložka

 • délka: 3,2 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • zahájení výstavby: 1982
 • zprovoznění: 1986

Úsek sestává ze staveb:

 • Dobříš, přeložka II, délky 0,1 km, zahájené v roce 1982 a zprovozněné 1985
 • Dobříš, přeložka IV, délky 1,6 km, zahájené v roce 1984 a zprovozněné 1985
 • Dobříš, přeložka VI, délky 3,1 km, zahájené v roce 1985 a zprovozněné 1986
 • Dobříš, přeložka VII, délky 1,6 km, zahájené v roce 1986 a téhož roku zprovozněné

Jednalo se o výstavbu, resp. dostavbu, polovičního profilu rychlostní silnice v daném úseku.

Dobříš – Obořiště

 • délka: 2,8 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Dobříš-jih (km 34)
 • zahájení výstavby: 1978
 • zprovoznění: 1983

Úsek sestává ze staveb:

 • Dobříš, přeložka V, délky 2,4 km, zahájené v roce 1980 a zprovozněné 1983
 • MÚK Obořiště, délky 0,4 km, zahájené v roce 1978 a zprovozněné 1980

Obořiště, přeložka

 • délka: 3,7 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • zahájení výstavby: 1977
 • zprovoznění: 1980

Dlouhá Lhota, přeložka

 • délka: 2,9 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • zahájení výstavby: 1979
 • zprovoznění: 1981

Dlouhá Lhota – Skalka

 • délka: 1,8 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • výjezdy: Skalka (km 41)
 • zahájení výstavby: 1986
 • zprovoznění: 1989

Úsek sestává ze staveb:

 • Dlouhá Lhota – Skalka, délky 1,3 km, zahájené v roce 1986 a zprovozněné 1988
 • MÚK Skalka, délky 0,5 km, zahájené v roce 1987 a zprovozněné 1989

Skalka – II/118: km 40,832 – 45,620 (4,788 km)

 • kategorie: R 22,5/80
 • výjezdy: Háje (km 45)
 • zahájení výstavby: 1. 4. 2014
 • zprovoznění: 4. 10. 2017

Stavba byla slavnostně zprovozněna 4. 10. 2017.

II/118 – Milín: km 45,620 – 51,320 (5,700 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Milín (km 49)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2019
 • předpokládané zprovoznění: 2022

Součástí stavby je 8 mostů (z toho 1 ekodukt) a úpravy ostatních komunikací v délce 10,017 km. Bylo vydáno územní rozhodnutí. Byl proveden předběžný geotechnický průzkum. Koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP) byl odevzdán ve prosinci 2015. Aktualizace záměru stavby byla provedena v roce 2015 po schválení tahové ekonomiky. Připravuje se zadání diagnostiky na ověření využitelnosti stávajících konstrukcí mostních objektů nutných k dopracování DSP. Dle zjišťovacího řízení není potřeba zpracovat novou dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Předpokládané náklady na stavbu činí 1,359 miliardy korun.

Milín – Lety: km 51,320 – 62,920 (11,600 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Těchařovice (km 54)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2019
 • předpokládané zprovoznění: 2022

Součástí stavby je 14 mostů (z toho jedna lávka pro pěší a jeden ekodukt). Bylo vydáno územní rozhodnutí a je zpracována dokumentace pro stavební povolení. Probíhají výkupy pozemků, vykoupeno je cca 56 % pozemků potřebných pro stavbu. Dne 3. 5. 2014 nabylo právní moci stavební povolení na SO 202 – Most přes biokoridor a místní komunikaci u Mýšlovic v km 2,006. Zpracovávají se podklady pro opětovné vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Stavba má závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 244/1992 Sb., což znamená potřebu zezávaznění stanoviska. Předpokládané náklady na stavbu činí 2,769 miliardy korun.

Lety – Čimelice: km 62,920 – 65,511 (2,591 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Lety (km 63)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2018
 • předpokládané zprovoznění: 2021

Součástí stavby jsou 3 mosty a úpravy ostatních komunikací včetně silnice I/19 v délce 5,359 km. Bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavba je připravena k realizaci. Řeší se zadání formou PPP projektu. Předpokládané náklady na stavbu činí 651 milionů korun.

Čimelice – Mirotice: km 65,511 – 73,971 (8,460 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • předpokládané zahájení výstavby: 2018
 • předpokládané zprovoznění: 2022

Součástí stavby je 9 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 4,863 m. Bylo vydáno územní rozhodnutí a byla zpracována dokumentace pro stavební povolení. Probíhají výkupy pozemků, vykoupeno je cca 43 % pozemků potřebných pro stavbu. Záměr projektu byl aktualizován. Zpracování projektu doplňujícího geotechnického průzkumu bylo dokončeno. Bude zadáno zpracování aktualizace záborů z důvodu dokončení pozemkových úprav v katastrálním území Mirotice. V rámci přípravy stavby bylo zadáno zpracování podkladů pro zezávaznění stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA). Řeší se zadání formou PPP projektu. Předpokládané náklady na stavbu činí 2,171 miliardy korun.

Mirotice, rozšíření: km 73,971 – 77,491 (3,520 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Mirotice (km 74)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2019
 • předpokládané zprovoznění: 2021

Jedná se rozšíření stávajícího obchvatu Mirotic z let 1984 – 1985 a jeho přestavbu na parametry dálnice. Vzhledem k této skutečnosti je předpokládána výstavba tohoto úseku jako úplně posledního z celé D4. Součástí stavby je rekonstrukce MÚK Mirotice, úpravy 3 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 1,692 km. Výjezd Radobytce bude zrušen. Bylo vydáno územní rozhodnutí. Byl proveden podrobný geologický průzkum. Probíhá aktualizace záměru projektu. Byl vybrán zhotovitel dokumentace pro stavební povolení. Zhotovitel zároveň zajistí závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA). Řeší se zadání formou PPP projektu. Předpokládané náklady na stavbu činí 661 milionů korun.

Mirotice – Třebkov: km 77,491 – 83,371 (5,880 km)

 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Radobytce (km 77, dočasný), Předotice (km 81, pouze výjezd ve směru od Prahy)
 • zahájení výstavby: 22. 4. 2008
 • zprovoznění: 16. 9. 2010

Nová Hospoda (křižovatka I/20–D4): km 83,371 – 84,161 (0,790 km)

 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Nová Hospoda (km 84)
 • zahájení výstavby: 22. 9. 2005
 • zprovoznění: 19. 11. 2007

Jedná se o velkou mimoúrovňovou křižovatku, umožňující napojení silnic I/4 a I/20 na dálnici D4. Celková délka silnice, větví MÚK a ostatních připojovacích či doprovodných komunikací činí 8,1 km. Dálnice D4 zde končí plynulým napojením na čtyřpruhovou silnici I/20 směrem na Písek a České Budějovice.


© 2002 – 2016 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 16. 10. 2017 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress