D8 krátce za Prahou
Praha – Příbram – Nová Hospoda (I/20)
D4
Trasa s popisem

Praha – Příbram – Nová Hospoda (I/20)

 • Praha – dálniční křižovatka Zbraslav D0–D4
  • návaznost
   • D0: Pražský okruh
    • a dále po Pražském okruhu
     • D1: Jihlava – Brno – Vyškov – Hulín – (Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
     • (D3: Tábor – České Budějovice – Rakousko)
     • D5: Plzeň – Německo
     • D6: (Karlovy Vary) – Cheb – (Německo)
     • D7: Slaný – (Chomutov)
     • D8: Ústí nad Labem – Německo
     • D10: Mladá Boleslav – Turnov (I/35)
     • D11: Hradec Králové – (Trutnov – Polsko)
 • přerušení 9 km (Zbraslav – Jíloviště; čtyřpruhová silnice I/4 zde není dálnicí)
 • Jíloviště – výjezd 9 Jíloviště
 • Příbram – výjezd 45 Háje
 • přerušení 32 km (Háje – Radobytce)
 • Radobytce – výjezd 77 Radobytce
 • Nová Hospoda – km 84
  • plynulá návaznost
   • čtyřpruhová silnice I/20: Písek – České Budějovice
Délka dálnice
 • 84 km (44 km v provozu, 9 km v provozu jako čtyřpruhová silnice I/4, 32 km v přípravě)
Mapy
Fotogalerie
Intenzita dopravy (metodika 2005)
 • střed 24,6 tis. aut./24 h (Jíloviště – Řitka, 2007)
Intenzita dopravy (metodika 2010)
 • max. 26,8 tis. aut./24 h (Jíloviště – Řitka, 2012)
 • min. 10,8 tis. aut./24 h (Radobytce – Nová Hospoda, 2012)
Kategorie
 • Jíloviště – Dlouhá Lhota: S 24,5/100
 • Dlouhá Lhota – Skalka: R 24,5/100
 • Skalka – II/118: R 22,5/80
 • II/118 – Mirotice: R 25,5/100
 • Mirotice – Nová Hospoda (křižovatka I/20–D4): R 22,5/100
Přílohy

Základní informace

Přesto, že tato čtyřpruhová komunikace začíná již na křižovatce s Městským okruhem v Praze, začátek dálnice D4 je až u Jíloviště za Prahou. První kilometry silnice I/4 totiž nesplňují parametry dálnice kvůli nevhodnému napojení místních ulic přímo do trasy silnice, autobusovým zastávkám, přechodu pro chodce Na Baních a dále kvůli chybějící tzv. doprovodné komunikaci v úseku Zbraslav – Jíloviště. Po odstranění těchto závad bude možno převést úsek od křižovatky s Pražským okruhem po Jíloviště do kategorie dálnic.

První úseky u Prahy vznikly již v šedesátých letech, do Příbrami byla D4 dovedena v roce 1989. V roce 2007 bylo v předstihu zprovozněno zakončení D4 u Nové Hospody velkou mimoúrovňovou křižovatkou, kterou si vynutila špatná dopravní situace v místě. V září 2010 byla zprovozněna stavba Mirotice – Třebkov, která dala vzniknout souvislému úseku D4 v délce 6,7 km. V říjnu 2017 byl zprovozněn pětikilometrový úsek Skalka – II/118, který navazuje na provozovanou část Praha – Skalka (u Příbrami). Všechny další stavby teprve čekají na své zahájení, nejblíže realizaci je stavba Lety – Čimelice, která mimo jiné vyřeší problematickou křižovatku se silnicí I/19 u Letů.

Novinky z D4 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

Zbraslav, obchvat

 • délka: 5,2 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Zbraslav (3×)
 • zprovoznění: 1. 12. 1966

Zejména kvůli chybějící doprovodné komunikaci v úseku Zbraslav – Jíloviště není tato část označena jako dálnice.

Zbraslav – Jíloviště

 • délka: 3,4 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Jíloviště (km 10)
 • zprovoznění: 1972

Zejména kvůli chybějící doprovodné komunikaci není tato část označena jako dálnice.

Jíloviště – Varadov

 • délka: 2,0 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • zahájení výstavby: 1969
 • zprovoznění: 1971

Řitka, obchvat

 • délka: 4,2 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Řitka (km 15)
 • zahájení výstavby: 1971
 • zprovoznění: 1978

Úsek sestává ze staveb:

 • Klínec – Jiráskova čtvrť, délky 0,8 km, zahájené v roce 1971 a zprovozněné 1975
 • Přeložka Řitka, délky 3,4 km, zahájené v roce 1975 a zprovozněné 1978

Řitka – Mníšek pod Brdy

 • délka: 3,1 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Mníšek pod Brdy (km 19)
 • zahájení výstavby: 1978
 • zprovoznění: 1982

Úsek sestává ze staveb:

 • Řitka – Mníšek pod Brdy I, délky 1,6 km, zahájené v roce 1978 a zprovozněné 1981
 • Řitka – Mníšek pod Brdy II, délky 1,5 km, zahájené v roce 1979 a zprovozněné 1982

Mníšek pod Brdy – Kytín

 • délka: 3,1 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Kytín (km 23)
 • zahájení výstavby: 1976
 • zprovoznění: 1980

Úsek sestává ze staveb:

 • Mníšek pod Brdy – Voznice I, délky 2,0 km, zahájené v roce 1977 a zprovozněné 1980
 • MÚK Kytín, zahájené v roce 1977 a zprovozněné 1979
 • část stavby Mníšek pod Brdy – Voznice II, délky 3,3 km, zahájené v roce 1976 a zprovozněné 1979

Kytín – Voznice

 • délka: 3,5 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Voznice (km 26)
 • zahájení výstavby: 1975
 • zprovoznění: 1981

Stavba sestává ze staveb:

 • části stavby Mníšek pod Brdy – Voznice II, délky 3,3 km, zahájené v roce 1976 a zprovozněné 1979
 • Voznice I (MÚK), délky 0,5 km, zahájené v roce 1975 a zprovozněné 1977
 • Voznice II, délky 0,8 km, zahájené v roce 1977 a zprovozněné 1981

Úsek zahrnuje i 252 m dlouhý most Voznice.

Voznice – Kodetka

 • délka: 2,1 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Dobříš-sever (km 28)
 • zahájení výstavby: 1980
 • zprovoznění: 1986

Úsek sestává ze staveb:

 • Dobříš, přeložka I, délky 2,1 km, zahájené v roce 1980 a zprovozněné 1984
 • Dobříš, přeložka III, délky 2,1 km, zahájené v roce 1983 a zprovozněné 1986

Jednalo se o výstavbu, resp. dostavbu, polovičního profilu rychlostní silnice v daném úseku.

Dobříš, přeložka

 • délka: 3,2 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • zahájení výstavby: 1982
 • zprovoznění: 1986

Úsek sestává ze staveb:

 • Dobříš, přeložka II, délky 0,1 km, zahájené v roce 1982 a zprovozněné 1985
 • Dobříš, přeložka IV, délky 1,6 km, zahájené v roce 1984 a zprovozněné 1985
 • Dobříš, přeložka VI, délky 3,1 km, zahájené v roce 1985 a zprovozněné 1986
 • Dobříš, přeložka VII, délky 1,6 km, zahájené v roce 1986 a téhož roku zprovozněné

Jednalo se o výstavbu, resp. dostavbu, polovičního profilu rychlostní silnice v daném úseku.

Dobříš – Obořiště

 • délka: 2,8 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Dobříš-jih (km 34)
 • zahájení výstavby: 1978
 • zprovoznění: 1983

Úsek sestává ze staveb:

 • Dobříš, přeložka V, délky 2,4 km, zahájené v roce 1980 a zprovozněné 1983
 • MÚK Obořiště, délky 0,4 km, zahájené v roce 1978 a zprovozněné 1980

Obořiště, přeložka

 • délka: 3,7 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • zahájení výstavby: 1977
 • zprovoznění: 1980

Dlouhá Lhota, přeložka

 • délka: 2,9 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • zahájení výstavby: 1979
 • zprovoznění: 1981

Dlouhá Lhota – Skalka

 • délka: 1,8 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • výjezdy: Skalka (km 41)
 • zahájení výstavby: 1986
 • zprovoznění: 1989

Úsek sestává ze staveb:

 • Dlouhá Lhota – Skalka, délky 1,3 km, zahájené v roce 1986 a zprovozněné 1988
 • MÚK Skalka, délky 0,5 km, zahájené v roce 1987 a zprovozněné 1989

Skalka – II/118: km 40,832 – 45,620 (4,788 km)

 • kategorie: R 22,5/80
 • výjezdy: Háje (km 45)
 • zahájení výstavby: 1. 4. 2014
 • zprovoznění: 4. 10. 2017

Stavba byla slavnostně zprovozněna 4. 10. 2017.

II/118 – Milín: km 45,620 – 51,320 (5,700 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Milín (km 49)
 • předpokládané zahájení výstavby: 10/2019
 • předpokládané zprovoznění: 09/2022

Součástí stavby je 8 mostů (z toho 1 ekodukt) a úpravy ostatních komunikací v délce 10,017 km. Bylo vydáno územní rozhodnutí. Byl proveden předběžný geotechnický průzkum. Koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP) byl odevzdán ve prosinci 2015. Aktualizace záměru stavby byla provedena v roce 2015 po schválení tahové ekonomiky. V květnu 2016 byla provedena diagnostika stávající vozovky a mostů. Dle zjišťovacího řízení není potřeba zpracovat novou dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Celý proces bude ukončen vydáním stanoviska v předpokládaném termínu říjen až listopad 2018. Realizace stavby bude řešena formou PPP projektu. Předpokládané náklady na stavbu činí 1,399 miliardy korun.

Milín – Lety: km 51,320 – 62,920 (11,600 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Těchařovice (km 54)
 • předpokládané zahájení výstavby: 09/2020
 • předpokládané zprovoznění: 09/2023

Součástí stavby je 14 mostů (z toho jedna lávka pro pěší a jeden ekodukt). Bylo vydáno územní rozhodnutí a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení, vydání konceptu se předpokládá v červnu 2018. Probíhají výkupy pozemků potřebných pro stavbu, vykoupeno je 213 listů vlastnictví z celkových 265 (80 %). Dne 3. 5. 2014 nabylo právní moci stavební povolení na SO 202 – Most přes biokoridor a místní komunikaci u Mýšlovic v km 2,006. Platnost tohoto stavebního povolení byla prodloužena do 30. 6. 2018. Zpracovávají se podklady pro opětovné vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Stavba má závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 244/1992 Sb., což znamená potřebu zezávaznění stanoviska. Celý proces bude ukončen vydáním stanoviska v předpokládaném termínu říjen až listopad 2018. Realizace stavby bude řešena formou PPP projektu. Předpokládané náklady na stavbu činí 2,448 miliardy korun.

Lety – Čimelice: km 62,920 – 65,511 (2,591 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Lety (km 63)
 • předpokládané zahájení výstavby: 07/2019
 • předpokládané zprovoznění: 07/2022

Součástí stavby jsou 3 mosty a úpravy ostatních komunikací včetně silnice I/19 v délce 5,359 km. Na většinu stavebních objektů byla vydána stavební povolení, jejichž platnost byla prodloužena do 31. 8. 2022. Chybí dvě stavební povolení na vodohospodářské objeky. U nové dokumentace k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) se zpracovávají podklady pro opětovné vydání závazného stanoviska. Celý proces bude ukončen vydáním stanoviska v předpokládaném termínu říjen až listopad 2018. Realizace stavby bude řešena formou PPP projektu. Předpokládané náklady na stavbu činí 681 milionů korun.

Čimelice – Mirotice: km 65,511 – 73,971 (8,460 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • předpokládané zahájení výstavby: 09/2020
 • předpokládané zprovoznění: 09/2023

Součástí stavby je 9 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 4,863 km. Bylo vydáno územní rozhodnutí a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení, vydání konceptu se předpokládá v červnu 2018. Probíhají výkupy pozemků potřebných pro stavbu, vykoupeno je 44 listů vlastnictví z celkových 64 (69 %). Po vykoupení všech pozemků bude zažádáno o vydání stavebního povolení. Podání žádostí o SP se předpokladá v listopadu 2018. Záměr projektu byl aktualizován. Platnost vydaného územního rozhodnutí byla prodloužena. Zpracování projektu doplňujícího geotechnického průzkumu bylo dokončeno. V rámci přípravy stavby bylo zadáno zpracování podkladů pro zezávaznění stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA). Celý proces bude ukončen vydáním stanoviska v předpokládaném termínu říjen až listopad 2018. Realizace stavby bude řešena formou PPP projektu. Předpokládané náklady na stavbu činí 2,316 miliardy korun.

Mirotice, rozšíření: km 73,971 – 77,491 (3,520 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Mirotice (km 74)
 • předpokládané zahájení výstavby: 04/2020
 • předpokládané zprovoznění: 04/2023

Jedná se rozšíření stávajícího obchvatu Mirotic z let 1984 – 1985 a jeho přestavbu na parametry dálnice. Součástí stavby je rekonstrukce MÚK Mirotice, úpravy 3 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 1,692 km. Výjezd Radobytce bude zrušen. Bylo vydáno územní rozhodnutí, jehož platnost byla prodloužena do 2. 6. 2019. V listopadu 2017 byly zahájeny výkupy pozemků, potřebných pro stavbu. Na vizuální průzkumy stávajících mostních objektů navázal podrobný diagnostický průzkum, jehož realizace proběhla v září 2017. Byl proveden podrobný geologický průzkum. Byl vybrán zhotovitel dokumentace pro stavební povolení. Zhotovitel zároveň zajistí závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA). Celý proces bude ukončen vydáním stanoviska v předpokládaném termínu říjen až listopad 2018. Realizace stavby bude řešena formou PPP projektu. Předpokládané náklady na stavbu činí 742 milionů korun.

Mirotice – Třebkov: km 77,491 – 83,371 (5,880 km)

 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Radobytce (km 77, dočasný), Předotice (km 81, pouze výjezd ve směru od Prahy)
 • zahájení výstavby: 22. 4. 2008
 • zprovoznění: 16. 9. 2010

Nová Hospoda (křižovatka I/20–D4): km 83,371 – 84,161 (0,790 km)

 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Nová Hospoda (km 84)
 • zahájení výstavby: 22. 9. 2005
 • zprovoznění: 19. 11. 2007

Jedná se o velkou mimoúrovňovou křižovatku, umožňující napojení silnic I/4 a I/20 na dálnici D4. Celková délka silnice, větví MÚK a ostatních připojovacích či doprovodných komunikací činí 8,1 km. Dálnice D4 zde končí plynulým napojením na čtyřpruhovou silnici I/20 směrem na Písek a České Budějovice.


© 2002 – 2019 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 19. 3. 2018 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress