D1 u Hranic

Praha – Tábor – České Budějovice – Rakousko

D3
Trasa s popisem

Praha – Tábor – České Budějovice – Rakousko

 • (Praha – dálniční křižovatka Jesenice R1–D3)
  • návaznost
   • R1: Pražský okruh
    • a dále po Pražském okruhu
     • D1: Brno – Vyškov – Hulín – (Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
     • R4: Příbram – (Nová Hospoda I/20)
     • D5: Plzeň – Německo
     • R6: (Karlovy Vary) – Cheb – (Německo)
     • R7: Slaný – (Chomutov)
     • D8: Lovosice – (Ústí n. L. – Německo)
     • R10: Mladá Boleslav – Turnov
     • D11: Hradec Králové – (Trutnov – Polsko)
 • přerušení 58 km (Praha – Nová Hospoda)
 • Nová Hospoda – provizorní napojení na I/3
 • Tábor
 • Veselí nad Lužnicí – výjezd Veselí nad Lužnicí-sever (km 104)
  • přerušení 71 km (Veselí nad Lužnicí – hranice s Rakouskem)
 • (Dolní Dvořiště/Wullowitz – hranice s Rakouskem)
  • návaznost
   • rakouská kapacitní komunikace (S10: A7 Linec/Linz)
Délka dálnice
 • 172 km (42 km v provozu, 130 km v přípravě)
Nadmořská výška
 • max. 659 m n. m. v km 171
 • min. 296 m n. m. v km 28
Mapy
Fotogalerie
Video
Intenzita dopravy
 • max. 15,1 tis. aut./24 h (Tábor-sever – Tábor-jih, 2007)
 • min. 12,0 tis. aut./24 h (Chotoviny – Tábor-sever, 2007)
 • plánovaná (po r. 2018) max. 44,3 tis. aut./24 h u Prahy
 • plánovaná (po r. 2018) střed. 24,0 tis. aut./24 h
Kategorie
 • Praha – Nová Hospoda: D 27,5/120
 • Nová Hospoda – Tábor-jih: D 26,5/120
 • Tábor-jih – Třebonín: D 27,5/120
 • Třebonín – Nažidla: R 25,5/120
 • Nažidla – hranice s Rakouskem: R 25,5/100
Přílohy

Základní informace

Tah D3 propojí Prahu a oblast jižních Čech a napojí Táborsko a Českobudějovicko na republikovou dálniční síť. Na jižním konci naváže na hraničním přechodě Dolní Dvořiště také na silniční síť Rakouska, a to díky připravované rakouské kapacitní komunikaci S10, která povede do Unterweitersdorfu, kde začíná dálnice A7 (ta se v Linci napojuje na A1). Navržená trasa dálnice D3 leží na hlavním mezinárodním silničním tahu E55, vedoucím ze Skandinávie přes naše území do Řecka.

O dálnici v trase dnešní D3 se uvažovalo již v roce 1939. V roce 1963, kdy vznikla základní síť dálnic bývalého Československa, D3 ovšem chyběla a byla přidána až v roce 1987. První část budoucí D3 byla v roce 1991 otevřena v podobě obchvatu města Tábora. V letech 2004 a 2005 na ni severně navázal úsek po Chotoviny. V prosinci 2007 byla zprovozněna další část, a to po Mezno v plném profilu a po Novou Hospodu v profilu polovičním. Po dostavbě na plný profil byl úsek Nová Hospoda – Mezno zprovozněn na konci roku 2009. D3 tak měří pouze 17 km, ale původní obchvat Tábora (3,5 km) není jako dálnice zatím označen.

Od října 2008 je ve výstavbě 25 km dlouhý úsek mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí, který je od července 2013 v provozu. Tento úsek měl být původně zkušebně finančně a částečně také investorsky zajišťován metodou PPP (Public Private Partnership) – společné financování státu a soukromého sektoru. Kvůli zpoždění při výběru koncesionáře PPP a neúnosné dopravní situaci na silnici I/3 v této oblasti bylo nakonec z důvodu urychlení výstavby přistoupeno k financování tohoto úseku ze státního rozpočtu.

Příprava D3 ve Středočeském kraji

Dosavadní vývoj postupně dospěl k tzv. stabilizované variantě, na kterou již byly zpracovány dokumentace pro územní řízení a dokumentace o posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb., některé procesy však nebyly dokončeny a stavba nebyla zahájena, varianta však byla v souladu s usnesením vlády ze dne 14. prosince 2005 č. 1643 zahrnuta do ÚP VÚC Pražského regionu a Benešovska a v současné době je zahrnovaná i do zpracovávaných ZÚR Středočeského kraje.

V roce 2006 byla zpracována dvě oznámení záměru pro stabilizovanou variantu v I. (stavby 0301, 0302 a 0303 v úseku Praha – Benešov) a II. etapě (stavby 0304 a 0305-I v úseku Benešov – Mezno). Závěry zjišťovacích řízení pro tyto záměry ze září, resp. listopadu 2007, vydané Ministerstvem životního prostředí (MŽP), požadují při zpracování dokumentace i požadavek na prověření variantního koridoru dálnice D3 přes Poříčí nad Sázavou (Promika + Zenkl-Vyhnálek) a dále nulové varianty. Tento požadavek si vyžádal sloučení obou výše uvedených záměrů do jednoho v celém úseku Praha – Mezno. Jedná se o dva koridory, ve kterých trasa dálnice může ještě variovat podle požadavků vznesených ve zjišťovacím řízení, případně požadavků MŽP. Oznamovatel zadal zpracování technické studie, řešící oba koridory s označením západní (Z; původně stabilizovaná) a východní (V; původně Promika + Zenkl-Vyhnálek).

Dokumentace k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) byla podána dne 14. 1. 2011. Stanovisko Ministerstva životního prostředí bylo vydáno 3. 2. 2012. Kladné stanovisko je podmíněno splněním 172 podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Dle tohoto stanoviska je akceptovatelná realizace obou variant (tj. varianty západní i varianty východní) s tím, že varianta západní je výhodnější z důvodu méně významných negativních vlivů na veřejné zdraví. Jednotlivé varianty bylo doporučeno realizovat z hlediska jejich vlivů v následujícím pořadí pro dílčí úseky:

 1. Západní varianta (západní koridor):
  • v úseku 1:
   1. varianta Z2
   2. varianta Z1
  • v úseku 2:
   1. varianta Z2
   2. varianta Z1
   3. varianta Z3
  • v úseku 3:
   1. varianta Z1
   2. varianta Z2
   3. varianta Z3
  • v úseku 4 jediná navržená varianta (Z1=Z2)
 2. Východní varianta (východní koridor):
  • v úseku A:
   1. varianta A4
   2. varianta A2
   3. varianta A3
  • v úseku B jediná navržená varianta (B2)
  • v úseku C:
   1. varianta C1
   2. varianta C3b
   3. varianta C3a

Vydané stanovisko je nezbytné pro následná rozhodnutí, zejména územní rozhodnutí a stavební povolení. Povolující úřady jsou povinny podmínky ze stanoviska EIA převzít do svého rozhodnutí. V případě, že tak u některé podmínky stanoviska EIA neučiní, musí tuto skutečnost řádně zdůvodnit. Byla zvolena varianta "Stabilizovaná".

Příprava D3 v Jihočeském kraji

S výjimkou úseku Nažidla – hranice s Rakouskem byla na všechny stavby mezi Veselím nad Lužnicí a státní hranicí vydána územní rozhodnutí. Nejblíže realizaci jsou stavby Veselí nad Lužnicí – Bošilec a Borek – Úsilné. V současnosti se uvažuje o tom, že by některé úseky D3 mezi Veselím nad Lužnicí a hranicí s Rakouskem byly financovány metodou PPP (Public Private Partnership) – společné financování státu a soukromého sektoru.

Novinky z D3 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

Dálnice délky 172 km bude mít své provozní staničení definitivní až po dokončení procesu přípravy, zejména pak ve Středočeském kraji. Uvedené staničení je pracovní a u jednotlivých staveb na sebe ne vždy navazuje, protože pochází z různé doby.

0301

Praha – Jílové u Prahy: km 0,0 – 9,3 (9,3 km)

Tento úsek je součástí tzv. stabilizované varianty, začíná napojením na Pražský okruh a zahrnuje 2 výjezdy, 2 velké mosty a 3 tunely o celkové délce 1 950 m.

Stav přípravy staveb D3 ve Středočeském kraji – viz výše.

0302

Jílové u Prahy – Hostěradice: km 9,3 – 14,0 (4,7 km)

Tento úsek je součástí tzv. stabilizované varianty, zahrnuje 1 výjezd, 1 velký most (přes Sázavu) a 3 tunely o celkové délce 700 m.

Stav přípravy staveb D3 ve Středočeském kraji – viz výše.

0303

Hostěradice – Neštětice: km 14,0 – 25,5 (11,5 km)

Tento úsek je součástí tzv. stabilizované varianty, zahrnuje 3 výjezdy, 3 velké mosty, 3 tunely o celkové délce 1 050 m a Středisko správy a údržby dálnic (SSÚD) Netvořice.

Stav přípravy staveb D3 ve Středočeském kraji – viz výše.

0304

Neštětice – Voračice: km 25,5 – 42,0 (16,5 km)

Tento úsek je součástí tzv. stabilizované varianty, zahrnuje 3 výjezdy, 4 velké mosty.

Stav přípravy staveb D3 ve Středočeském kraji – viz výše.

0305-I

Voračice – Nová Hospoda: Voračice – Nová Hospoda: km 42,0 – 58,8 (16,8 km)

Tento úsek je součástí tzv. stabilizované varianty, zahrnuje 2 výjezdy, 5 velkých mostů.

Stav přípravy staveb D3 ve Středočeském kraji – viz výše.

0305-II

Nová Hospoda – Mezno: km 57,79 – 59,49 (1,700 km)

 • kategorie: D 26,5/120
 • zprovoznění: 22. 12. 2009

Jedná se o krátký úsek D3 ve Středočeském kraji, který slouží k propojení již vybudované dálnice v Jihočeském kraji a silnice I/3. Stavba začíná provizorním napojením na silnici I/3 u Nové Hospody a končí na rozhraní krajů. Vzhledem k pozdnímu schválení územního plánu velkého územního celku Benešovska nemohla být tato stavba kompletně dokončena spolu se související stavbou 0306-I Mezno – Chotoviny, se kterou tvoří nedílný funkční celek. Její část byla proto provizorně zprovozněna 17. 12. 2007. Dostavba na plný profil byla zahájena v červenci 2008 a ke zprovoznění došlo 22. prosince 2009.

0306-I

Mezno – Chotoviny: km 59,49 – 66,29 (6,800 km)

 • kategorie: D 26,5/120
 • výjezdy: Mezno (km 62)
 • zahájení výstavby: 24. 6. 2004
 • zprovoznění: 17. 12. 2007

V polovině roku 2004 byla zahájena výstavba některých dílčích částí, liniová výstavba se rozeběhla na jaře 2005. Stavba byla slavnostně uvedena do provozu 17. 12. 2007 spolu s provizorním napojením na silnici I/3 v rámci stavby 0305-II Nová Hospoda – Mezno. Zajímavostí je skalní zářez u Sudoměřic s maximální hloubkou přes 10 m a 242 m dlouhá estakáda Rzavá přes údolí u stejnojmenné obce. Součástí stavby bylo také Středisko správy a údržby dálnic (SSÚD) Chotoviny.

0306-II

Chotoviny – Tábor: km 66,29 – 71,59 (5,307 km)

 • kategorie: D 26,5/120
 • výjezdy: Chotoviny (km 70)

Stavba dokončena v letech 1991 a 2004 dle jednotlivých částí – viz níže. Investorská příprava této stavby skončila v roce 2002 vydáním stavebního povolení. Úsek obsahuje dva výjezdy a dva velké mosty (jeden z nich jako samostatná stavba 0306-II-C). Zajímavostí je opěrná zeď u rybníka Homolka, kde se vodní plocha přímo dotýká dálničního tělesa. Celkové náklady dosáhly cca 1,5 miliardy korun. V červnu 2005 byl zkompletován 8,3 km dlouhý úsek D3 tvořící obchvat Tábora, Stoklasné Lhoty a Košína. Tento úsek dočasně nebyl označen jako dálnice, k tomu částečně došlo až v prosinci 2007 při zprovoznění stavby 0306-I Mezno – Chotoviny.

Úsek byl rozdělen do čtyř částí:

 • 0306-II-A Chotoviny – Stoklasná Lhota (3,280 km), únor 2002 – říjen 2004
 • 0306-II-B Stoklasná Lhota – Čekanice (1,019 km), únor 2002 – říjen 2004
 • 0306-II-C Most Čekanice (0,472 km), únor 2003 – červen 2005
 • 0306-II-D Čekanice – dokončený obchvat Tábora (0,536 km), říjen 2002 – červen 2005

stávající obchvat Tábora: km 71,39 – 75,04 (3,45 km)

 • kategorie: D 26,5/120
 • výjezdy: Čekanice (km 76), Měšice (km 79)

Do stavby 0306-II patří i dokončený, přes 3 km dlouhý, obchvat Tábora, uvedený do provozu v červnu 1991. V říjnu 2008 byla slavnostně zahájena výstavba souboru staveb Tábor – Veselí nad Lužnicí, jehož součástí je i rekonstrukce původního obchvatu Tábora na dálniční standard. Rekonstrukce zahrnuje úpravy dvoupruhu v délce 1,550 km (Stoklasná Lhota – Čekanice) a čtyřpruhu v délce 3,514 km (Čekanice – Tábor). Mimo jiné dojde k výstavbě SOS hlášek, k likvidaci obou čerpacích stanic v těsné blízkosti výjezdu Měšice a kompletní rekonstrukci vozovky. Rekonstrukce dvoupruhu byla dokončena v dubnu 2009. Nyní probíhá rekonstrukce čtyřpruhu, jejíž dokončení se nedá vzhledem ke zrušenému stavebnímu povolení odhadnout.

0307

Tábor – Soběslav: km 79,125 – 95,420 (16,295 km)

 • kategorie: D 27,5/120
 • výjezdy: Planá nad Lužnicí (km 84), Soběslav (km 95)
 • zahájení výstavby: 2. 10. 2008
 • zprovoznění: 27. 6. 2013

Stavba je rozdělena na tři části:

 • 0307A Tábor – Soběslav (km 79,125 – 95,420)
 • 0307B Most přes rybník Koberný (km 87,233 – 87,808)
  Jedná se o 575 m dlouhý most o šesti polích přes rybník Koberný a biokoridor. Výstavba byla zahájena 2. 10. 2008.
 • 0307C Most přes Černovický potok (km 93,740 – 94,505)
  Jedná se o 765 m dlouhý most o 25 polích přes biokoridor, Černovický potok a silnici III. třídy. Byly zahájeny přípravné práce (kácení mimolesní zeleně). V únoru 2010 bylo vydáno stavební povolení. Výstavba byla zahájena na jaře 2010.

Stavba zahrnuje kromě dvou nových výjezdů (Planá nad Lužnicí a Soběslav) i rekonstrukci výjezdu Měšice (Tábor-jih), pět mostů delších než 100 m (z toho dva jako samostatné stavby) a dva ekodukty (přesypané mosty pro zvěř).

Tento úsek měl být původně zkušebně finančně a částečně také investorsky zajišťován metodou PPP (Public Private Partnership) – společné financování státu a soukromého sektoru. Kvůli zpoždění při výběru koncesionáře PPP a neúnosné dopravní situaci na silnici I/3 v této oblasti, bylo nakonec z důvodu urychlení výstavby přistoupeno k financování tohoto úseku ze státního rozpočtu.

0308A

Soběslav – Veselí nad Lužnicí: km 95,420 – 101,407 a 102,470 – 104,135 (7,652 km)

 • kategorie: D 27,5/120
 • výjezdy: Dráchov (km 100), Veselí nad Lužnicí-sever (km 104)
 • zahájení výstavby: 2. 10. 2008
 • zprovoznění: 27. 6. 2013

Tento úsek měl být původně zkušebně finančně a částečně také investorsky zajišťován metodou PPP (Public Private Partnership) – společné financování státu a soukromého sektoru. Kvůli zpoždění při výběru koncesionáře PPP a neúnosné dopravní situaci na silnici I/3 v této oblasti, bylo nakonec z důvodu urychlení výstavby přistoupeno k financování tohoto úseku ze státního rozpočtu.

0308B

Most přes Lužnici: km 101,407 – 102,470 (1,063 km)

 • kategorie: D 27,5/120
 • zahájení výstavby: září 2009
 • zprovoznění: 27. 6. 2013

Jedná se o 1 063 m dlouhý most přes železniční trať Tábor – České Budějovice (IV. železniční koridor), stávající silnici I/3 a řeku Lužnici.

Tento úsek měl být původně zkušebně finančně a částečně také investorsky zajišťován metodou PPP (Public Private Partnership) – společné financování státu a soukromého sektoru. Kvůli zpoždění při výběru koncesionáře PPP a neúnosné dopravní situaci na silnici I/3 v této oblasti, bylo nakonec z důvodu urychlení výstavby přistoupeno k financování tohoto úseku ze státního rozpočtu.

0308C

Veselí nad Lužnicí – Bošilec: km 104,135 – 109,260 (5,125 km)

 • kategorie: D 27,5/120
 • výjezdy: Veselí nad Lužnicí-jih (km 107)
 • předpokládané zahájení výstavby: březen 2014
 • předpokládané zprovoznění: listopad 2016

Stavba vznikla oddělením z předchozí stavby 0308 Soběslav – Bošilec v okamžiku, kdy došlo k rozhodnutí financovat D3 v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí ze státního rozpočtu oproti původně předpokládanému modelu financování pomocí PPP. Zahrnuje jeden výjezd (Veselí nad Lužnicí-jih), který byl již v minulosti kompletně postaven. D3 vede cca 4 km v trase obchvatu Veselí nad Lužnicí, který byl v srpnu 1998 zprovozněn jako levá polovina budoucí dálnice D3. Stavba zahrnuje i cca 3,4 km dlouhou doprovodnou komunikaci.

Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko MŽP. Dne 28. 5. 2004 bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 30. 6. 2004. Byly podány žádosti o stavební povolení na všechny stavební objekty. Byla vydána většina stavebních povolení. Probíhá výkup posledních pozemků a výběrové řízení na zhotovitele stavby. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,716 miliardy korun.

0309/I

Bošilec – Ševětín: km 109,260 – 117,397 (8,137 km)

 • kategorie: D 27,5/120
 • nejbližší možné zahájení výstavby: 2014
 • nejbližší možné zprovoznění: 2018

Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko MŽP. Dne 16. 10. 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 30. 4. 2011. Stavbě dálnice musí z prostorových důvodů (v místě přechodu přes Bukovský potok) předcházet přeložka železniční trati. Pro tuto stavbu se zvažuje financování pomocí PPP (Public Private Partnership) – společné financování státu a soukromého sektoru. Začátek výstavby je podmíněn výběrem koncesionáře (partnera). Je zpracován ekvivalent dokumentace pro stavební povolení. Je vykoupeno převážná část pozemků. Dokončení majetkoprávní přípravy se předpokládá v srpnu 2013. Bylo zažádáno o dílčí stavební povolení. Pro realizace stavby je nutné provést přeložku souběžné železniční trati, která má být provedena v rámci modernizace IV. železničního koridoru. Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,790 miliardy korun.

0309/II

Ševětín – Borek: km 117,397 – 128,077 (10,680 km)

 • kategorie: D 27,5/120
 • výjezdy: Ševětín (km 118), Lhotice (km 125)
 • nejbližší možné zahájení výstavby: 2014
 • nejbližší možné zprovoznění: 2018

Součástí stavby je oboustranná odpočívka Chotýčany a SSÚD Borek. Poloviční profil stavby v kategorii D 26,5/120 (pravý jízdní pás) včetně kompletních MÚK Ševětín a Lhotice byl postaven v letech 1987 – 1994.

Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko MŽP. Dne 16. 10. 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 16. 4. 2011. Pro tuto stavbu se zvažuje financování pomocí PPP (Public Private Partnership) – společné financování státu a soukromého sektoru. Začátek výstavby je podmíněn výběrem koncesionáře (partnera). Probíhají jednání se SŽDC o vedení tunelu v souvislosti se IV. železničním koridorem. Dokončení majetkoprávní přípravy se předpokládá do konce roku 2013. Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,772 miliardy korun.

0309/III

Borek – Úsilné: km 128,077 – 131,237 (3,160 km)

 • kategorie: D 27,5/120
 • výjezdy: Úsilné km 131)
 • předpokládané zahájení výstavby: červen 2013
 • předpokládané zprovoznění: červen 2016

Význam stavby spočívá v odvedení tranzitní dopravy z přetížené silnice I/3 procházející Borkem a okrajovými částmi Českých Budějovic. Součástí stavby je 192 m dlouhý most přes Kyselou vodu a MÚK Úsilné se silnicí I/34. Některé objekty MÚK Úsilné (nadjezd a křižovatkové větve) byly postaveny v roce 1998 jako součást stavby silnice I/34, v rámci stavby 0309/III bude křižovatka upravena na prstencovitou o třech úrovních.

Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko MŽP. Dne 7. 1. 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 22. 3. 2011. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení. Stavební povolení bylo vydáno na 1. část stavby (trasa dálnice o délce 1,78 km). Na 2. část stavby (dostavba MÚK Úsilné a trasa dálnice v délce 1,38 km) je zahájeno stavební řízení. Dokončení majetkoprávní přípravy se předpokládá v prvním pololetí roku 2013. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,889 miliardy korun.

0310/I

Úsilné – Hodějovice: km 131,237 – 138,447 (7,210 km)

 • kategorie: D 27,5/120
 • výjezdy: Hlinsko (km 134), Pohůrka (km 136), Hodějovice (km 138)
 • nejbližší možné zahájení výstavby: 2016
 • nejbližší možné zprovoznění: 2021

Trasa dálnice prochází mezi Českými Budějovicemi a obcemi při jejich východním okraji. Spolu s navazující stavbou Hodějovice – Třebonín přispěje k odvedení značné části tranzitní dopravy, která dosud projíždí městem. Součástí stavby je hloubený tunel Pohůrka délky 999,5 m.

Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko MŽP. Komplikace s průchodem stavby 0310/I okrajem Českých Budějovic byly vyřešeny, v červnu 2009 byla zpracována nová dokumentace pro územní rozhodnutí a projednána s dotčenými obcemi. Dne 12. 5. 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci v září 2011. Pro tuto stavbu se zvažuje financování pomocí PPP (Public Private Partnership) – společné financování státu a soukromého sektoru. Začátek výstavby je podmíněn výběrem koncesionáře (partnera). Dokončení majetkoprávní přípravy se předpokládá do konce roku 2014. Náklady na stavbu jsou plánovány na 7,104 miliardy korun.

0310/II

Hodějovice – Třebonín: km 138,447 – 150,983 (12,536 km)

 • kategorie: D 27,5/120
 • výjezdy: Krasejovka, Třebonín
 • nejbližší možné zahájení výstavby: 2016
 • nejbližší možné zprovoznění: 2020>

Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko MŽP. Dne 23. 8. 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 1. 10. 2011. Pro tuto stavbu se zvažuje financování pomocí PPP (Public Private Partnership) – společné financování státu a soukromého sektoru. Začátek výstavby je podmíněn výběrem koncesionáře (partnera). Dokončení majetkoprávní přípravy se předpokládá do konce roku 2014. Náklady na stavbu jsou plánovány na 7,070 miliardy korun.

0311

Třebonín – Kaplice nádraží: km 150,983 – 159,521 (8,538 km)

 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Kaplice nádraží (km 159)
 • nejbližší možné zahájení výstavby: 2017
 • nejbližší možné zprovoznění: 2019

Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko MŽP. Dne 17. 4. 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí, které po odvolání nabylo právní moci 24. 9. 2008. Stavba je připravována jako rychlostní silnice R3, zvažuje se financování pomocí PPP (Public Private Partnership) – společné financování státu a soukromého sektoru. Začátek výstavby je podmíněn výběrem koncesionáře (partnera). Dokončení majetkoprávní přípravy se předpokládá v roce 2015. Náklady na stavbu jsou plánovány na 3,340 miliardy korun.

0312/I

Kaplice nádraží – Nažidla: km 159,521 – 171,511 (11,990 km)

 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Kaplice (km 165), Nažidla (km 169)
 • nejbližší možné zahájení výstavby: –

Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko MŽP. Dne 19. 5. 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí, které po odvolání nabylo právní moci 18. 12. 2008. Stavba je připravována jako rychlostní silnice R3, zvažuje se financování pomocí PPP (Public Private Partnership) – společné financování státu a soukromého sektoru. Začátek výstavby je podmíněn výběrem koncesionáře (partnera). Provádí se podrobný geotechnický průzkum. Dokončení majetkoprávní přípravy se předpokládá v závěru roku 2016. Náklady na stavbu jsou plánovány na 7,049 miliardy korun.

0312/II

Nažidla – hranice s Rakouskem: km 171,511 – 175,054 (3,543 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Dolní Dvořiště (km 174)
 • nejbližší možné zahájení výstavby: 2018

Část stavby je již v provozu v polovičním profilu jako obchvat Dolního Dvořiště.

Byl stanoven společný bod přechodu mezi Českem a Rakouskem, na rakouské straně má navazovat kapacitní komunikace S10 Wullowitz – Unterweitersdorf. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko MŽP. Je vyhotovena dokumentace pro územní rozhodnutí a probíhá územní řízení, vydání územního rozhodnutí se předpokládá v červnu 2012. Stavba je připravována jako rychlostní silnice R3, zvažuje se financování pomocí PPP (Public Private Partnership) – společné financování státu a soukromého sektoru. Začátek výstavby je podmíněn výběrem koncesionáře (partnera). Dokončení majetkoprávní přípravy se předpokládá v závěru roku 2013. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,143 miliardy korun.


© 2002 – 2015 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 31.01.2014 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.