D8, tunel Panenská
Praha – Hradec Králové – Trutnov – Polsko
D11
Trasa s popisem

Praha – Hradec Králové – Trutnov – Polsko

 • Praha – dálniční křižovatka Horní Počernice D0–D11
  • návaznost
   • D0: Pražský okruh
    • a dále po Pražském okruhu
     • D1: Jihlava – Brno – Vyškov – Hulín – (Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
     • (D3: Tábor – České Budějovice – Rakousko)
     • D4: Příbram – (Nová Hospoda [I/20])
     • D5: Plzeň – Německo
     • D6: (Karlovy Vary) – Cheb – (Německo)
     • D7: Slaný – (Chomutov)
     • D8: Ústí nad Labem – Německo
     • D10: Mladá Boleslav – Turnov (I/35)
 • Hradec Králové – dálniční křižovatka Sedlice D35–D11
  • návaznost
   • D35: (Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc – Lipník n. B.)
 • Hradec Králové – výjezd 90 Kukleny
 • přerušení 64 km (Kukleny – hranice s Polskem)
 • (Hradec Králové – dálniční křižovatka Plotiště D35–D11)
  • návaznost
   • (D35: Úlibice [I/16])
 • (Královec/Lubawka – hranice s Polskem)
  • plynulá návaznost
   • polská dálnice (A3/S3: Štětín/Szczecin)
Délka dálnice
 • 154 km (90 km v provozu, 64 km v přípravě)
Nadmořská výška
 • max. 541 m n. m. v km 152
 • min. 192 m n. m. v km 16
Mapy
Fotogalerie
Video
Intenzita dopravy (metodika 2010)
 • max. 42,0 tis. aut./24 h (Praha – Jirny, 2012)
 • střed 29,9 tis. aut./24 h (Vrbová Lhota – Kluk, 2012)
 • min. 16,6 tis. aut./24 h (Pravy – Sedlice, 2012)
Kategorie
 • Praha – Jirny: D 34/120 (plánované zkapacitnění na 2 × 3 pruhy)
 • Jirny – Libice: D 26,5/120
 • Libice – Jaroměř: D 27,5/120
 • Jaroměř – Střítěž: R 25,5/120
 • Střítěž – hranice s Polskem: R 21,5/100
Přílohy

Základní informace

První plány dálnice D11 pocházejí z roku 1938, kdy se počítalo s napojením na plánovanou dálnici Vratislav (Wrocław) – Vídeň, celý projekt ovšem zhatila 2. světová válka. Plány z roku 1963 počítaly s koncem D11 na křižovatce s dálnicí D35. V roce 1978 byla zahájena stavba v úseku Praha – Jirny (8,3 km) v šířce 34 m – počítá se totiž s budoucím zkapacitněním na 2 × 3 pruhy. V roce 1984 byl otevřen první úsek po výjezd 18. D11 byla v roce 1985 dovedena do Sadské (výjezd 25) a v roce 1990 byl otevřen úsek do Poděbrad (výjezd 42). V prosinci 2005 byl uveden do provozu úsek z Dobšic (výjezd 50) do Chýště (výjezd 68), ovšem bez přímé návaznosti na hotové úseky a pouze v polovičním profilu. V prosinci 2006 se dálnice D11 otevřela až po výjezd 84 před Hradcem Králové. V prosinci 2008 přibyl na D11 ještě 2,7 km dlouhý úsek v polovičním profilu od Sedlic k provizornímu sjezdu u obce Praskačka. Tím se vyřešil průjezd tranzitní dopravy obcí Libišany. V listopadu 2009 zprovozněná stavba D35 Sedlice – Opatovice, která se na D11 napojuje v MÚK Sedlice, umožnila napojení na silnici I/37 u Opatovic nad Labem a tím přiblížila dálnici D11 zejména Pardubicím.

V srpnu 2017 bylo zprovozněno čtyřkilometrové prodloužení D11 od provizorního sjezdu u Praskačky k nové mimoúrovňové křižovatce Kukleny se silnicí I/11. Zprovozněním této části došlo k dlouho očekávanému plnohodnotnému napojení Hradce Králové na dálnici. Navazující úseky Hradec Králové – Smiřice a Smiřice – Jaroměř by měly být rozestavěny v roce 2017. Od Jaroměře povede D11 dále severním směrem přes Trutnov na polské hranice, kde se napojí na plánovanou polskou dálnici A3 (či rychlostní silnici S3).

Novinky z D11 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

1101

Praha – Jirny: km 0,000 – 8,320 (8,320 km)

Zahájením stavby této části byla v září 1978 zahájena výstavba dálnice D11. Dálnice začíná na MÚK Praha-Horní Počernice s Pražským okruhem R1.

Stavba byla uvedena do provozu 12. 10. 1984 spolu s částí navazující stavby 1102.

Je postavena v kategorii D 34/120 (jedná se však pouze o čtyřpruhovou dálnici s rezevou na 2 × 3 pruhy) a její součástí je MÚK Jirny (km 8) a velká oboustranná odpočívka Horní Počernice.

1102

Jirny – Třebestovice: km 8,320 – 26,700 (18,380 km)

Výstavba tohoto úseku byla zahájena v březnu 1980 a stavba byla rozdělena do dvou částí:

 • Jirny – Bříství, délky 10,180 km, zprovozněna 12. 10. 1984
 • Bříství – Třebestovice, délky 8,200 km, zprovozněna 19. 10. 1985

Je postavena v kategorii D 26,5/120 a její součástí jsou dvě MÚK – Bříství (km 18) a Sadská (km 25).

1103

Třebestovice – Libice nad Cidlinou: km 26,700 – 42,000 (15,300 km)

Výstavba tohoto úseku byla zahájena v dubnu 1985 a zprovozněna 2. listopadu 1990.

Stavba zahrnuje také 253 m dlouhý zavěšený most přes Labe o třech polích z předpjatého betonu, nosník je v ose mostu zavěšen na dvou pylonech výšky 28 m, závěsy mají poloharfovité uspořádání.

Stavba je postavena v kategorii D 26,5/120 a její součástí jsou tři MÚK – Vrbová Lhota (km 35), Kluk (km 39) a Libice (km 42), velká oboustranná odpočívka Vrbová Lhota a SSÚD Poříčany.

1104-1

Libice nad Cidlinou – Dobšice: km 42,000 – 51,700 (9,700 km)

Výstavba tohoto úseku byla zahájena v lednu 2004. Úsek byl zprovozněn 19. prosince 2006, úsek od MÚK Dobšice v km 50,0 – 51,7 byl v polovičním profilu uveden do provozu již 20. prosince 2005.

Stavba je postavena v kategorii D 27,5/120 a její součástí MÚK Dobšice (km 50).

1104-2

Dobšice – Chýšť: km 51,700 – 68,000 (16,300 km)

Výstavba tohoto úseku byla zahájena v srpnu 2004. Úsek byl zprovozněn 20. prosince 2006, v polovičním profilu již 20. prosince 2005.

Úsek obsahuje tři velké mosty. Most Žiželice překračuje inundační údolí řek Mlýnská Cidlina a Cidlina v délce 534,4 m (stavba 1104-2D). Mosty Olešnice a Rakousy délky 240,0 m a 248,9 m (stavba 1104-2E) překračují opět inundační údolí řek Cidlina a Mlýnská Cidlina.

Stavba je postavena v kategorii D 27,5/120 a její součástí jsou dvě MÚK – Chlumec nad Cidlinou (km 62) a Chýšť (km 68).

1105-1

Chýšť – Osičky: km 68,000 – 78,910 (10,910 km)

Výstavba tohoto úseku byla zahájena v červnu 2004.

Úsek byl zprovozněn 20. prosince 2006.

Stavba je postavena v kategorii D 27,5/120 a její součástí je MÚK Pravy (km 76) a SSÚD Pravy.

1105-2

Osičky – Hradec Králové: km 78,910 – 90,760 (11,850 km)

 • kategorie: D 27,5/120
 • výjezdy: Sedlice (km 84), Kukleny (km 90)
 • zahájení výstavby: 01/2005
 • zprovoznění: 21. 8. 2017

Výstavba tohoto úseku byla v lednu 2005 zahájena kvůli majetkoprávním sporům pouze v km 78,910 – 88,300. Po km 83,700 byla dálnice zprovozněna 19. prosince 2006 (v úseku km 83,500 – 83,700 pouze v polovičním profilu) a ukončena provizorním sjezdem v MÚK Sedlice s dálnicí D35 ve směru na Olomouc. Dne 15. prosince 2008 bylo v polovičním profilu zprovozněno prodloužení polovičního profilu dálnice v km 83,700 – 86,490 k provizornímu sjezdu u obce Praskačka. Úsek v km 83,500 – 84,995 byl v plném profilu zprovozněn 27. listopadu 2009. Dne 1. listopadu 2011 byl pak v plném profilu zprovozněn ještě úsek v km 84,995 – 86,300. Pokračování výstavby až k MÚK Kukleny se silnicí I/11, tedy v km 86,300 – 90,760, byla slavnostně zahájeno 22. července 2014 za účasti vládních špiček a to i přesto, že v té době stále nebyla dokončena majetkoprávní vypořádání v km 88,600 – 89,000. Stavba byla slavnostně kompletně zprovozněna 21. srpna 2017.

1106

Hradec Králové – Smiřice: km 90,760 – 106,220 (15,460 km)

 • kategorie: D 27,5/120
 • výjezdy: Plotiště (km 95), Smiřice (km 104)
 • předpokládané zahájení výstavby: 08/2018
 • předpokládané zprovoznění: 10/2021

Jedná se o novostavbu dálnice s 19 mostními objekty včetně dvou velkých mostů přes údolí Trotiny (406 m) a Jordánu (202 m). Součástí stavby jsou také úpravy ostatních komunikací v délce 18,296 km. Bylo vydáno územní rozhodnutí a dokončena dokumentace pro stavební povolení. Bylo vydáno stavební povolení na část 1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem (km 90,760 – 98,400). Probíhá archeologický průzkum a dvoukolové výběrové řízení na zhotovitele stavby. Proti vydanému stavebnímu povolení podalo sdružení Děti Země rozklad, čímž prakticky zastavilo zahájení realizace stavby. Předpokládané náklady na stavbu činí 4,874 miliardy korun.

1107

Smiřice – Jaroměř: km 106,220 – 113,610 (7,390 km)

 • kategorie: D 27,5/120
 • výjezdy: Jaroměř-jih (km 108), Jaroměř-sever (km 113)
 • předpokládané zahájení výstavby: 03/2018
 • předpokládané zprovoznění: 08/2021

Součástí stavby je 9 mostů včetně velkého mostu přes Dolecký a Jezbinský potok (306 m) a jednoho železničního mostu a úpravy ostatních komunikací v délce 14,603 km. V mimoúrovňové křižovatce Jaroměř-sever se z dálnice odpojuje přeložka silnice I/33 Jaroměř – Česká Skalice, přičemž stavba dálnice zahrnuje nezbytně nutný úsek do místa napojení na stávající silnici I/37. Bylo vydáno územní rozhodnutí. Dokončuje se majetkoprávní příprava (vykoupeno je 98,81 % pozemků) a bylo požádáno o vydání stavebního povolení. Probíhá archeologický průzkum a dvoukolové výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládané náklady na stavbu činí 2,413 miliardy korun.

1108

Jaroměř – Trutnov: km 113,610 – 133,240 (19,630 km)

 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Choustníkovo Hradiště (km 118), Kocbeře (km 123)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2022
 • předpokládané zprovoznění: 2024

Součástí stavby je 24 mostů včetně mostu přes Labe (670 m), tunel pod Kamenným vrchem (762, resp. 780 m) a úpravy ostatních komunikací v délce 16 021 km. Stavba zahrnuje také velkou oboustrannou odpočívku Brusnice. Byl dokončen čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí a bude zahájena inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí. Vydání územního rozhodnutí se předpokládá v roce 2018. V červnu 2016 bylo vydáno závazné stanovisko k posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Předpokládané náklady na stavbu činí 11,622 miliardy korun.

1109

Trutnov – hranice s Polskem: km 133,240 – 154,520 (21,280 km)

 • kategorie: R 25,5/120 a R 21,5/100
 • výjezdy: Střítěž (km 134), Poříčí (km 139), Zlatá Olešnice (km 147), Královec (km 151)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2019
 • předpokládané zprovoznění: 2021

Součástí stavby je 30 mostů, z toho 13 velkých nad 100 m, zejména most Poříčí (715 m), most přes údolí řeky Ličná (480 m) či most Lampertice (400 m). Stavba dále zahrnuje tunel Poříčí (510 m) a tunel Opevnění (430 m). Rozhraní kategorií R 25,5/120 a R 21,5/100 bude situováno za MÚK Střítež. V rámci přípravy stavby byl vybrán zhotovitel dokumentace pro územní rozhodnutí. Je dokončeno geodetické zaměření trasy a byly zahájeny projekční práce a inženýrská činnost související s vydáním územního rozhodnutí. Předpoklad podání žádosti o územní rozhodnutí je ve čtvrtém kvartálu 2017. V říjnu 2016 bylo vydáno závazné stanovisko k posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Předpokládané náklady na stavbu činí 14,421 miliardy korun.


© 2002 – 2016 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 2. 12. 2017 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress