D1 u Čestlic, panorama Prahy

Aktuální informace k dálnici D11

Novinky z D11

17.12.2021

ŘSD dnes zprovozňuje dva úseky dálnice D11 mezi Hradcem Králové, Smiřicemi a Jaroměří

Zprovozněním nových úseků dálnice D11 dojde k odvedení veškeré tranzitní dopravy z kapacitně již nedostačujících silnic I/11, I/33 a I/37. Stavbaři na 22,4 kilometru dlouhém úseku vybudovali 28 mostů, čtyři mimoúrovňové křižovatky a deset protihlukových stěn o celkové délce téměř osmi kilometrů. Mimoúrovňová křižovatka Plotiště u Hradce Králové, na niž se v budoucnu napojí dálnice D35, patří k největším v ČR.

Rubrika: Novinky | Novinky z D11
2.10.2018

Zahájena výstavba dalšího úseku dálnice D11

Dnes byla slavnostně zahájena výstavba úseku 1106 Hradec Králové – Smiřice na dálnici D11. Stavba v délce 15,46 km pomůže spolu s navazujícím úsekem 1107 Smiřice – Jaroměř, rozestavěným letos v květnu, a plánovaným severním obchvatem Jaroměře vyřešit neúnosnou dopravní situaci na současné silnici I/33. Zprovoznění dnes zahajovaného úseku se předpokládá v roce 2022. V roce 2022 by pak měly být zahájeny i stavby 1108 a 1109, po jejichž zprovoznění bude dálnice dálnice D11 protažena až na státní hranici, kde se napojí na připravovanou polskou rychlostní silnici S3.

Rubrika: Novinky | Novinky z D11
15.5.2018

Rozestavěna D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří

Dnes byla slavnostně zahájena výstavba úseku Smiřice – Jaroměř na dálnici D11. Stavba v délce 7,15 km pomůže spolu s předchozím úsekem Hradec Králové – Smiřice a plánovným severním obchvatem Jaroměře vyřešit neúnosnou dopravní situaci na současné silnici I/33. Zprovoznění dnes zahajovaného úseku se předpokládá v prosinci 2021. Do roku 2024 by pak měla být dálnice D11 díky dvěma dalším navazujícím stavbám protažena až na státní hranici, kde se napojí na připravovanou polskou rychlostní silnici S3.

Rubrika: Novinky | Novinky z D11
21.8.2017

Zprovozněna zbývající část dálnice D11 do Hradce Králové

Dnes byl slavnostně zprovozněn 4,4 km dlouhý úsek Praskačka – Kukleny, součást stavby 1105-2 Osičky – Hradec Králové dálnice D11. Část stavby 1105-2 se začala stavět již v roce 2005, ale kvůli zdlouhavému majetkoprávnímu vypořádání byl koncový úsek před mimoúrovňovou křižovatkou Kukleny na okraji Hradce Králové rozestavěn až v roce 2014. Mezitím byla v prosinci 2006 zprovozněna část stavby po mimoúrovňovou křižovatku Sedlice s dálnicí D35 a o dva roky později pak i úsek k provizornímu sjezdu na silnici II/333 u Praskačky. Dnes zprovozňovaný úsek konečně umožní odklonění těžké nákladní dopravy z nevyhovující silnice I/11 v úseku Nové Město – Hradec Králové.

Rubrika: Novinky | Novinky z D11
1.1.2016

Nové pojetí dálniční sítě

V České republice doposud existovaly dva typy kapacitních pozemních komunikací s nejvyšší povolenou rychlostí zpravidla 130 km/h – dálnice a rychlostní silnice. Oba typy byly označeny odlišnými dopravními značkami (Dálnice a Silnice pro motorová vozidla), avšak z hlediska pravidel silničního provozu tyto dopravní značky znamenaly totéž.

Dne 31. 12. 2015 vstoupilo v platnost takzvané Nové pojetí dálniční sítě. Stěžejní změnou je, že všechny dosavadní rychlostní silnice byly přeřazeny mezi dálnice. Mimo jiné to znamená, že úsek České Budějovice – Rakousko bude dále připravován jako dálnice D3 a úsek Jaroměř – Polsko jako dálnice D11. Dříve mělo jít v souladu s usnesením vlády č. 741 z roku 1999 o rychlostní silnice R3 a R11. Pražský okruh R1 byl přečíslován, nově bude značen jako D0.

Z nově definované dálniční sítě pak budou vyřazeny tyto úseky:

  • Dvory (výjezd 129) – Jenišov (výjezd 131) na R6
  • Spořice (výjezd 78) – Chomutov (výjezd 82) na R7
  • Ohrazenice (výjezd 71) – Ohrazenice (výjezd 72) na R10
  • Hodkovická (výjezd 26) – Ohrazenice (výjezd 44) na R35
  • Bystřany (výjezd 1) – Řehlovice (výjezd 7) na R63

Výše uvedené úseky budou označeny dopravní značkou Silnice pro motorová vozidla. Silnice pro motorová vozidla nejsou obecně časově zpoplatněny.

Jako silnice I. třídy bude dále připravován úsek Ohrazenice (u Turnova) – Plotiště (Hradec Králové) na R35.

Nově byl také o 2,2 km posunut začátek a konec dálnice D8 na hranici hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Definitivní stabilizace staničení se však dálnice D8 dočká až s výstavbou severozápadní části Pražského okruhu.

Tato jednotně značená dálniční síť bude moci být například i na zahraničních mapách zobrazena tak, jak odpovídá kvalitativním parametrům dosavadních rychlostních silnic, které byly v podstatě rovny parametrům dálničním. Délka všech v současnosti plánovaných dálnic dosáhne přibližně 2000 kilometrů.

Dopravní značka Silnice pro motorová vozidla bude navíc uvolněna pro pozemní komunikace, pro které byla původně určena, tedy pro úseky, na kterých je vhodné zakázat provoz nemotorových vozidel. Všechny takto označené úseky budou bez časového zpoplatnění. Případné zpoplatněné úseky by musely být označeny dodatkovou tabulkou S poplatkem, platná vyhláška Ministerstva dopravy však pro letošní rok neobsahuje žádný úsek silnice pro motorová vozidla. Nejvyšší povolená rychlost na směrově rozdělených silnicích pro motorová vozidla činí zpravidla 110 km/h, na směrově nerozdělených silnicích pro motorová vozidla pak 90 km/h.

Náš web již byl v duchu Nového pojetí dálniční sítě aktualizován, a to včetně všech stránek jednotlivých dálničních tahů.

Protože dneškem vstoupila v účinnost nová vyhláška o pravidlech silničního provozu, byla zaktualizována také stránka Dopravní značení, která zobrazuje novou podobu vybraných dopravních značek.

Všem návštěvníkům serveru ceskedalnice.cz přejeme všechno nejlepší do nového roku a mnoho kilometrů bez nehod.

Nejvyšší dovolené rychlosti

Rubrika: Novinky | Novinky z D0 | Novinky z D1 | Novinky z D10 | Novinky z D11 | Novinky z D2 | Novinky z D3 | Novinky z D35 | Novinky z D4 | Novinky z D43 | Novinky z D46 | Novinky z D48 | Novinky z D49 | Novinky z D5 | Novinky z D52 | Novinky z D55 | Novinky z D56 | Novinky z D6 | Novinky z D7 | Novinky z D8
30.1.2014

Aktualizace webu

Byla provedena aktualizace webu. Aktualizovány byly sekce o všech dálničních tazích mimo D2, D5 a D8. Dále byly aktualizovány informace o všech rychlostních silnicích, mimo silnici R10 a R46. Proběhla i aktualizace schématických map tahů D3 a R7. Rovněž sekce úseky ve stavbě a dálniční známky jsou aktuální.

Rubrika: Novinky | Novinky z D0 | Novinky z D1 | Novinky z D11 | Novinky z D3 | Novinky z D35 | Novinky z D4 | Novinky z D43 | Novinky z D48 | Novinky z D49 | Novinky z D52 | Novinky z D55 | Novinky z D56 | Novinky z D6 | Novinky z D7

© 2002 – 2024 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 23. 2. 2016 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress