D0, tunel Cholupice
Praha – Ústí nad Labem – Německo
D8
Trasa s popisem

Praha – Ústí nad Labem – Německo

 • (Praha – dálniční křižovatka Březiněves D0–D8)
  • návaznost
   • D0: Pražský okruh
    • a dále po Pražském okruhu
     • D1: Jihlava – Brno – Vyškov – Hulín – (Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
     • (D3: Tábor – České Budějovice – Rakousko)
     • D4: Příbram – (Nová Hospoda [I/20])
     • D5: Plzeň – Německo
     • D6: (Karlovy Vary) – Cheb – (Německo)
     • D7: Slaný – (Chomutov)
     • D10: Mladá Boleslav – Turnov (I/35)
     • D11: Hradec Králové – (Trutnov – Polsko)
 • přerušení 1 km (Březiněves – hranice hl. m. Prahy; pražská Prosecká radiála, tedy čtyřpruhová silnice I/8, je zde pouze silnicí pro motorová vozidla)
 • hranice hl. m. Prahy
 • Ústí nad Labem
 • Petrovice/Breitenau – hranice s Německem
  • plynulá návaznost
   • německá dálnice A17: Drážďany/Dresden
Délka dálnice
 • 94 km v provozu
Nadmořská výška
 • max. 644 m n. m. v km 90
 • min. 160 m n. m. v km 36
Mapy
Fotogalerie
Video
Intenzita dopravy (metodika 2005)
 • max. 34,3 tis. aut./24 h (Praha – Úžice, 2007)
 • střed 20,4 tis. aut./24 h (Roudnice – Doksany, 2007)
 • min. 7,4 tis. aut./24 h u (Petrovice – hranice s Německem, 2007)
Intenzita dopravy (metodika 2010)
 • max. 38,6 tis. aut./24 h (Praha – Úžice, 2012)
 • střed 23,1 tis. aut./24 h (Roudnice – Doksany, 2012)
 • min. 10,2 tis. aut./24 h u (Petrovice – hranice s Německem, 2012)
Kategorie
 • Praha – Lovosice: D 26,5/120
 • Lovosice – Řehlovice: D 27,5/120
 • Řehlovice – Trmice: D 26,5/120
 • Trmice – Knínice: D 28/100
 • Knínice – hranice s Německem: D 27,5/120
Přílohy

Základní informace

O dálnici v trase dnešní D8 se uvažovalo již od konce třicátých let 20. století. V roce 1963, kdy vznikla základní síť dálnic bývalého Československa dálnice D8 nechyběla. Vzájemné propojení dálnic mezi ČSSR a NDR bylo projednáno v letech 1968 – 1971. První otevřený úsek dálnice D8 nevedl překvapivě z Prahy, ale jednalo se o úsek Řehlovice – Trmice, který byl otevřen v roce 1990. Tento úsek měří pouhé čtyři kilometry a byl využíván zvláště pro dopravu mezi Teplicemi a Ústím nad Labem. V roce 1993 a 1996 následovalo otevírání úseků od Prahy. Tím prvním byl Zdiby – Úžice (po výjezd 9) a druhým Úžice – Nová Ves (výjezdy 9 – 18), jehož součástí je dlouhé přemostění Vltavy. Dva roky na to, tedy v roce 1998, byl otevřen další osamocený úsek Doksany – Lovosice (výjezdy 35 – 48). Ten byl ale v roce 2001 spojen šestnáctikilometrovým úsekem Nová Ves – Doksany (výjezdy 18 – 35), čímž vzniklo celistvé, 48 km dlouhé, dálniční spojení Praha – Lovosice. V roce 2006 byl dokončen úsek Trmice – Německo (23 km) přes Krušné Hory, který na svém jižním konci navazuje na úsek z roku 1990 u Ústí nad Labem a končí napojením na německou dálnici A17 u Petrovic. Od 1. 1. 2016 je součástí dálnice D8 i přes dva kilometry dlouhý úsek od hranice hlavního města za výjezd Zdiby. Poslední chybějící úsek Lovosice – Řehlovice, vedoucí přes České středohoří, byl ve výstavbě od podzimu 2007, ačkoliv měl být podle původních plánů hotov dříve než úsek přes Krušné hory. V květnu 2012 byl zprovozněn úsek Lovosice – Bílinka a po zamítnutí odvolání proti stanovisku o posuzování vlivu stavby na životní prostředí byla v celé délce zahájena i výstavba zbývající části Bílinka – Řehlovice. Slavnostním zprovozněním tohoto úseku byla dne 17. prosince 2016 dokončena i celá dálnice D8.

Novinky z D8 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

 

Praha – Zdiby: km -2,248 – 0,000 (2,248 km)

Úsek, zprovozněný v roce 1991, byl až do konce roku 2015 označen jako silnice pro motorová vozidla. Od 1. 1. 2016 je součástí dálnice D8. Plynule navazuje na pražskou Proseckou radiálu.

Po dokončení Pražského okruhu (stavby 519) se začátek dálnice D8 posune k nově vybudované křižovatce Praha-Březiněves D0–D8. Dojde také k částečnému rozšíření na 2 × 3 pruhy (kategorie D 33,5/120). Předpokládá se úprava staničení celé dálnice.

0801

Zdiby – Úžice: km 0,000 – 9,600 (9,600 km)

Stavba byla zahájena v říjnu 1990 a do provozu byla dána 23. 7. 1993.

Dálnice je postavena v kategorii D 26,5/120 a na její trase byla vybudována MÚK Úžice (km 9) a velká oboustranná odpočívka Klíčany.

0802

Úžice – Nová Ves: km 9,600 – 18,500 (8,900 km)

S výstavbou se započalo v prosinci 1993 a stavba byla uvedena do provozu 18. 10. 1996.

Nejvýznamější stavbou tohoto úseku je most o 11 polích přes řeku Vltavu v km 16,737. Zajímavý je také most přes Bakovský potok v km 17,454 – vzhledem k blízkosti MÚK Nová Ves je odbočná rampa ve směru Praha – Mělník situována na vlastní, 60 m dlouhé, mostní konstrukci.

Dálnice je postavena v kategorii D 26,5/120 a na její trase byla vybudována MÚK Nová Ves (km 18) a SSÚD Nová Ves.

0803

Nová Ves – Doksany: km 18,500 – 34,851 (16,351 km)

Stavba byla zahájena 26. 10. 1998 a zprovozněna byla 18. 6. 2001 jako poslední úsek mezi Prahou a Lovosicemi. V km 23,600 opouští D8 Středočeský kraj a vstupuje do kraje Ústeckého.

Dálnice je postavena v kategorii D 26,5/120 (rozšíření zpevněné části krajnice na úkor nezpevněné odpovídá kategorii D 27,5/120 a umožňuje v případě uzavření jednoho jízdního pásu provoz ve čtyřpruhovém uspořádání ve zbylém jízdním pásu). Na trase byla vybudována MÚK Roudnice (km 29).

0804

Doksany – Lovosice: km 34,851 – 48,276 (13,425 km)

S výstavbou se započalo v říjnu 1996 a stavba byla dána do provozu 26. 10. 1998 (kromě úseku km 34,851 – 35,676, jehož výstavba byla tohoto dne teprve zahájena; tato krátká část, obsahující MÚK Doksany, byla zprovozněna současně se stavbou 0803 Nová Ves – Doksany, a to 8. 6. 2001).

Nejvýznamější stavbou tohoto úseku je most přes řeku Ohři v km 36,097 – 37,280, tedy o délce 1 183 m. Jedná se tak o nejdelší český dálniční most.

Dálnice je postavena v kategorii D 26,5/120 a na její trase byly vybudovány 2 MÚK – Doksany (km 35) a Lukavec (km 45) a velká oboustranná odpočívka Siřejovice.

0805

Lovosice – Řehlovice: km 48,276 – 64,689 (16,413 km)

Stavba 0805 navazuje na stavbu 0804 Doksany – Lovosice mimoúrovňovou křižovatkou se stávající silnicí I/15, resp. I/30 v Lovosicích. Dálnice vede nejdříve v trase současné silnice I/8 a za obcí Vchynice, kterou přechází mostním objektem, se stáčí kolem vrchu Lovoš. U obce Bílinka vznikla mimoúrovňová křižovatka s nynější silnici I/8. Trasa dálnice pokračuje mostním objektem přes Opárenské údolí, kolem obcí Chotiměř a Dobkovičky a dvěma velkými mostními objekty překračuje okraj údolí Labe nad Litochovicemi a Prackovicemi. Hlavní stěnu bývalého Prackovického čedičového lomu prochází tunelem, pokračuje dalším mostním objektem přes údolí a po průchodu dalším tunelem se trasa svažuje kolem obce Habrovany k obci Řehlovice, kde se napojuje na již vybudovanou stavbu 0806 Řehlovice – Trmice. Celkem byly v rámci stavby 0805 vybudovány 3 mimoúrovňové křižovatky a 2 tunely – Prackovice (270 m) a Radejčín (620 m).

Dokumentace vlivu na životní prostředí byla schválena v roce 1996. Trasa byla vybrána po prověření tří koridorů a pěti variant. Na průchod CHKO byla potřebná výjimka, jejíž vyřízení trvalo 6 let. Zahájení stavby proběhlo na podzim 2007 s plánovaným termínem zprovoznění v roce 2012. Dne 14. května 2012 byl zprovozněn úsek Lovosice – Bílinka v délce 3,924 km (km 48,276 – 52,200). Dne 7. června 2013 došlo k masivnímu sesuvu půdy na staveniště dálnice. První etapa odstraňování sesuvu začala až v listopadu 2014, navazující druhá etapa v září 2015. Dne 17. prosince 2016 byl zprovozněn i úsek Bílinka – Řehlovice a byla tak zkompletována dálnice D8.

Dálnice je postavena v kategorii D 27,5/120 a na její trase byly vybudovány 3 MÚK – Lovosice (km 48), Bílinka (km 52) a Řehlovice (km 64).

0806

Řehlovice – Trmice: km 64,689 – km 68,864 (4,175 km)

Započetím stavby tohoto úseku byla v dubnu 1984 zahájena výstavba dálnice D8.

Úsek byl vybudován přednostně, aby spolu se současně budovanou čtyřpruhovou silnicí I/63 zajistil propojení Teplic s Ústím nad Labem. Stavba obsahuje tři velké mosty – Stadice (6 polí, 323 m), Koštov (9 polí, 500 m) a Trmice (8 polí, 440 m). Stavba byla uvedena do provozu 6. 11. 1990.

Dálnice je postavena v kategorii D 26,5/120.

0807

Trmice – hranice s Německem: km 68,864 – 92,208 (23,344 km)

 • kategorie: D 28/100, D 27,5/120
 • výjezdy: Trmice (km 69), Předice (km 72), Úžín (km 74), Knínice (km 80), Petrovice (km 87)
 • zahájení výstavby: září 2003
 • zprovoznění: 21. 12. 2006

Stavba byla zahájena ražbou tunelu Panenská v září 2003 a v roce 2004 se rozeběhla výstavba celé trasy. Dálnice je postavena v kategorii D 28/100 v úseku Trmice – Knínice a D 27,5/120 v úseku od Knínic až po hranice s Německem. Celkem bylo v rámci stavby vybudováno 5 mimoúrovňových křižovatek a oboustranná odpočívka Varvažov. Jedná se o horský úsek, celkové převýšení je 482 m. Proto stavba obsahuje tunely Libouchec (520 m) a Panenská (2 115 m). Tunel Panenská se tak stal nejdelším českým dálničním tunelem. Dále zde nalezneme most přes tratě ČD v Trmicích (1 085 m), most Knínice (1 071 m) a celou řadu dalších mostů. Dokumentace vlivu na životní prostředí byla schválena v roce 1996. Trasa byla vybrána z 11 variant.


© 2002 – 2024 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 17. 12. 2016 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress