D1 u Vyškova
Vyškov – Olomouc
D46
Trasa s popisem

Vyškov – Olomouc

 • Vyškov – dálniční křižovatka Vyškov-východ D1–D46
  • návaznost
   • D1: Brno – Jihlava – Praha
   • D1: Hulín – (Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
 • Olomouc – dálniční křižovatka Slavonín D35–D46
  • návaznost
   • D35: Mohelnice – (Moravská Třebová – Hradec Králové – Úlibice [I/16])
   • D35: Lipník n. B.
Délka dálnice
 • 38 km v provozu
Mapy
Fotogalerie
Intenzita dopravy
 • max. 31,8 tis. aut./24 h (Nedvězí – Olomouc, 2007)
Kategorie
 • Vyškov – Drysice: R 22,5/100
 • Drysice – Želeč: S 22,0/100
 • Želeč, obalovna: S 22,5/100
 • Želeč – hr. okr. Prostějov/Olomouc: S 21,5/100
 • hr. okr. Prostějov/Olomouc – Olomouc: S 20,5/100

Základní informace

Dálnice D46 začíná na mimoúrovňové křižovatce Vyškov s dálnicí D1. Po dostavbě D1 bude obsluhovat pouze regionální dopravu na střední Moravě (zejm. Brno – Olomouc), bude se tedy jednat o spojnici Olomouce s D1. Dnes ale stále D46 pojímá i tranzit na trase Praha – Ostrava.

Novinky z D46 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

Stavby modernizace

Od roku 2011 je prováděna modernizace D46. Byla vyměněna svodidla za bezpečnější, v souvislých úsecích byl opraven povrch vozovky. Postupně jsou přestavovány mimoúrovňové křižovatky, které byly často v minulosti postaveny pouze s odbočovacími a připojovacími klíny, tedy bez odbočovacích a připojovacích pruhů, nutných k bezpečnému a komfortnímu výjezdu z dálnice, resp. nájezdu na dálnici. Tyto pruhy jsou v rámci rekonstrukcí křižovatek doplňovány, v některých případech také spolu s protihlukovými stěnami a dalšími opatřeními.

MÚK Vyškov

 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Vyškov (km 2)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2019
 • předpokládané zprovoznění: 2021

MÚK Vyškov byla již v letech 1994 – 1996 doplněna o odbočovací pruhy a připojovací pruh směr Brno. V rámci této stavby bude vybudován připojovací pruh směr Olomouc, součástí stavby je také sedm opěrných zdí v celkové délce 70 m a úpravy ostatních komunikací v délce 278 m. V červnu 2016 nabylo právní moci územní rozhodnutí. Byl vybrán zpracovatel dokumentace pro stavební povolení, jejíž koncept se již zpracovává. Začala inženýrská činnost související s vydáním stavebního povolení. Předpokládané náklady na stavbu činí 44 milionů korun.

MÚK Drysice

 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Drysice (km 7)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2019
 • předpokládané zprovoznění: 2020

Budou vybudovány odbočovací a připojovací pruhy. Součástí stavby je také rekonstrukce dálničního mostu, dvě protihlukové stěny délky 1482 m a čtyři opěrné zdi v celkové délce 300 m. V červnu 2016 nabylo právní moc územní rozhodnutí. Probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Předpokládané náklady na stavbu činí 140 milionů korun.

MÚK Brodek u Prostějova

 • kategorie: S 21,5/100
 • výjezdy: Brodek u Prostějova (km 12)
 • zahájení výstavby: 12/2012
 • zprovoznění: 25. 11. 2015

Byly doplněny odbočovací a připojovací pruhy. Výstavba ve směru na Olomouc byla zahájena v prosinci 2012 a ke zprovoznění došlo v prosinci 2013. Výstavba ve směru na Vyškov byla zahájena v prosinci 2014 a ke zprovoznění došlo 25. 11. 2015.

MÚK Vranovice-Kelčice

 • kategorie: S 21,5/100
 • výjezdy: Vranovice-Kelčice (km 16)
 • zahájení výstavby: 2011
 • zprovoznění: 29. 11. 2011

Byly doplněny odbočovací a připojovací pruhy. Nejprve byl 15. 8. 2011 zprovozněn směr Olomouc, 29. 11. 2011 pak směr Vyškov.

MÚK Žešov

 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Prostějov-jih (km 21)
 • zahájení výstavby: 30. 8. 2016
 • zprovoznění: 31. 10. 2017

Stavba představuje doplnění odbočovacího a prodloužení připojovacího pruhu. Ke zprovoznění došlo 31. 10. 2017.

MÚK Prostějov-centrum

 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Prostějov-centrum (km 23/24)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2019
 • předpokládané zprovoznění: 2021

Stavba představuje doplnění odbočovacích pruhů ve směru Olomouc – Prostějov a Vyškov – Prostějov 2 a připojovacího pruhu ve směru Prostějov – Vyškov. Součástí stavby je i demolice a výstavba nového dálničního mostu přes silnici II/367. Bylo vydáno územní rozhodnutí. Byla dokončena dokumentace pro stavební povolení a zahájena inženýrská činnosti pro vydání stavebního povolení. V květnu 2016 proběhla aktualizace Záměru projektu. Předpokládané náklady na stavbu činí 139 milionů korun.

MÚK Držovice

 • kategorie: S 21,5/100
 • výjezdy: Držovice (km 27)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2019
 • předpokládané zprovoznění: 2020

Stavba představuje přestavbu MÚK Držovice doplněním odbočovacích a připojovacích pruhů, což vyvolá rozšíření dálničního mostu. Větve křižovatky o celkové délce 920 m budou zaústěny do nové okružní křižovatky. Byl vydáno územní rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení. Vydání stavebního povolení se předpokládá v roce 2018. Probíhá majetkoprávní příprava stavby. Vykoupeno je 17 % pozemků potřebných pro stavbu. Vzhledem k nesouhlasům některých vlastníků pozemků probíhá vyvlastnění. Předpokládané náklady na stavbu činí 161 milionů korun.

MÚK Olšany u Prostějova

 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Olšany u Prostějova (km 33)
 • předpokládané zahájení výstavby: 02/2018
 • předpokládané zprovoznění: 10/2019

Stavba představuje doplnění odbočovacích a připojovacíh pruhů, demolici a výstavbu nového nadjezdu přes dálnici a rozšíření dálničního mostu přes potok Blata, Součástí stavby je také protihluková stěna délky 170 m a úpravy ostatních komunikací v délce 157 m. Bylo vydáno územní rozhodnutí. Majetkoprávní příprava je dokončena. Dne 14. 1. 2016 bylo vydáno stavební povolení. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládané náklady na stavbu činí 108 milionů korun.

MÚK Hněvotín

 • kategorie: S 20,5/100
 • výjezdy: Hněvotín (km 37)
 • zahájení výstavby: 09/2011
 • zprovoznění: 21. 12. 2011

MÚK Hněvotín byla zprovozněna již v roce 2003 v rámci stavby dálnice D35, a to bez křižovatkové větve směr Vyškov. Tato křižovatková větev byla vybudována v roce 2011.

Původní stavby

Vyškov, obchvat: km 0,000 – 0,805 (0,805 km)

 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Vyškov (km 2)
 • zprovoznění: 30. 7. 1992

V době uvedení do provozu navazovala stavba (o délce 1,6 km) plynule na dálnici D1 (tehdy D47). Při výstavbě dálnice D1 v úseku Vyškov – Mořice vznikla u Vyškova dálniční křižovatka D1–D46.

Vyškov, obchvat: km 0,805 – 1,425 (0,620 km)

 • kategorie: R 22,5/100
 • zprovoznění: 30. 7. 1992

Vyškov – Pustiměř: km 1,425 – 4,232 (2,807 km)

 • kategorie: R 22,5/100
 • zprovoznění: 1989

Stavba byla vyprojektována tak, aby mohla v případě potřeby sloužit jako záložní vojenské letiště.

Pustiměř – Drysice: km 4,232 – 6,522 (2,290 km)

 • kategorie: R 22,5/100
 • zprovoznění: 1985

Drysice, obchvat: km 6,522 – 7,786 (1,264 km)

 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Drysice (km 7)
 • zprovoznění: 1983

Drysice – Želeč: km 7,786 – 8,983 (1,197 km)

 • kategorie: S 22,0/100
 • zprovoznění: 1981

Želeč, obalovna: km 8,983 – 9,644 (0,661 km)

 • kategorie: S 22,5/100
 • zprovoznění: 1992

Želeč – Brodek u Prostějova: km 9,644 – 12,509 (2,865 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • výjezdy: Brodek u Prostějova (km 12)
 • zprovoznění: 1979

Brodek u Prostějova – Dobrochov: km 12,509 – 15,084 (2,575 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • zprovoznění: 1978

Dobrochov – Kelčice: km 15,084 – 16,244 (1,160 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • výjezdy: Vranovice-Kelčice: (km 16)
 • zprovoznění: 1977

Kelčice – Žešov: km 16,244 – 18,733 (2,489 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • zprovoznění: 1976

Žešov, obchvat: km 18,733 – 20,800 (2,067 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • výjezdy: Prostějov-jih (km 21)
 • zprovoznění: 1976

Prostějov, obchvat – jih: km 20,800 – 23,591 (2,791 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • zprovoznění: 1989

Prostějov, obchvat – estakáda: km 23,591 – 25,951 (2,360 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • výjezdy: Prostějov-centrum (km 23/24), Držovice (km 26)
 • zprovoznění: 1989

Stavba zahrnuje i 170 m dlouhý most a 794 m dlouhou estakádu Haná.

Držovice, obchvat: km 25,951 – 29,126 (3,175 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • zprovoznění: 1983

Držovice – Olšany: km 29,126 – 30,659 (1,533 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • zprovoznění: 1977

Olšany – hr. okr. Prostějov/Olomouc: km 30,659 – 34,010 (3,351 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • výjezdy: Olšany u Prostějova (km 33)
 • zprovoznění: 1975

hr. okr. Prostějov/Olomouc – Olomouc: km 34,010 – 36,496 (2,486 km)

 • kategorie: S 20,5/100
 • výjezdy: Hněvotín (km 37)
 • zprovoznění: 1974

Délka stavby před výstavbou jihovýchodního obchvatu Olomouce (Slavonín – Přáslavice) činila 3,6 km.


© 2002 – 2016 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 10. 12. 2017 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress