D11, výjezd Dobřenice
Úlibice (I/16) – Hradec Králové – Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou
D35
Trasa s popisem

Úlibice (I/16) – Hradec Králové – Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou

 • (Úlibice [I/16])
 • přerušení 36 km (Úlibice – Hradec Králové)
 • (Hradec Králové – dálniční křižovatka Plotiště D11–D35)
  • návaznost
   • D11: (Trutnov – Polsko)
   • D11: Praha
 • Hradec Králové – dálniční křižovatka Sedlice D11–D35
  • návaznost
   • D11: (Trutnov – Polsko)
   • D11: Praha
 • Opatovice nad Labem – výjezd 129 Opatovice nad Labem
 • přerušení 109 km (Opatovice nad Labem – Mohelnice-jih)
 • (Moravská Třebová – dálniční křižovatka Staré Město D43–D35)
  • návaznost
 • konec přerušení (Opatovice nad Labem – Mohelnice-jih)
 • Mohelnice – výjezd 235 Mohelnice-jih
 • Křelov – výjezd 261 Křelov
 • přerušení 3 km (Křelov – Slavonín)
 • Olomouc – dálniční křižovatka Slavonín D46–D35
  • návaznost
 • Olomouc – dálniční křižovatka Holice D55–D35
  • návaznost
   • (D55: Přerov) – Hulín – (Břeclav)
 • Lipník nad Bečvou – (dálniční křižovatka Lipník nad Bečvou D1–D35)
  • návaznost (dočasně plynulá)
   • (D1: Přerov) – Hulín – Vyškov – Brno – Jihlava – Praha
   • D1: Bělotín – Ostrava – Polsko
Délka dálnice
 • 210 km (63 km v provozu, 147 km v přípravě)
Mapy
Fotogalerie
Video
Intenzita dopravy (metodika 2005)
 • max. 25,1 tis. aut./24 h (Olomouc-východ – Velký Újezd, 2007)
 • min. 21,0 tis. aut./24 h (Velký Újezd – Lipník nad Bečvou, 2007)
Intenzita dopravy (metodika 2010)
 • max. 28,2 tis. aut./24 h (Slavonín – Nemilany, 2012)
 • min. 14,5 tis. aut./24 h (provizorní napojení na silnici I/35 – Slavonín, 2012)
Kategorie
 • Úlibice – obchvat: R 25,5/100
 • Úlibice – Plotiště: R 25,5/120
 • Sedlice – Opatovice: R 24,5/120
 • Opatovice – Mohelnice: R 25,5/120
 • Mohelnice – Křelov: S 22,5/100
 • Křelov – Slavonín: R 22,5/120
 • Slavonín – Přáslavice: R 26,5/120
 • Přáslavice – Lipník nad Bečvou: D 26,5/120
Přílohy

Základní informace

Dálnice D35 měla podle původních plánů z roku 1963 vést z Hradce Králové přes Olomouc do Lipníku nad Bečvou, kde se měla napojovat na dálnici D47 (dnešní D1). V roce 1993 však došlo ke změně. Zásadní byla změna trasy, která se prodloužila z Hradce Králové přes Turnov až do Liberce, ale došlo i ke změně typu komunikace z D35 na R35 (viz rozdíly mezi D a R). Jako rychlostní silnice R35 byl pak v letech 1993 – 2007 postupně zprovozňován úsek Liberec – Turnov a v letech 1997 – 2007 úsek Křelov – Lipník nad Bečvou. V roce 2009 byla jako rychlostní silnice R35 zprovozněna stavba Sedlice – Opatovice. V souvislosti s tzv. Novým pojetím dálniční sítě byla v roce 2016 velká část R35 přeřazena zpět mezi dálnice. Trasa dálnice D35 byla zkrácena do původní podoby z roku 1963, tedy Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou, ovšem nově zahrnuje i úsek Úlibice – Plotiště, který nahradí přetíženou silnici I/35 mezi Jičínem a Hradcem Králové. Zahrnula tedy všechny dříve zprovozněné stavby kromě úseku Liberec – Turnov, který se stal silnicí I. třídy, přičemž je označen jako silnice pro motorová vozidla.

D35 bude po dokončení úseku Hradec Králové – Mohelnice spolu s dálnicí D11 alternativní „severní trasou“ spojující Čechy s Moravou a Slezskem, zejména jejich severní části. To by odlehčilo dopravě na dálnici D1.

V okolí Olomouce byl v říjnu 1997 otevřen úsek Přáslavice – Velký Újezd, v červenci 1999 Velký Újezd – Lipník nad Bečvou a v říjnu 2003 úsek jihovýchodního olomouckého obchvatu (Slavonín – Přáslavice) a byla tak spojena D46 a hotový úsek D35 z Přáslavic do Lipníku nad Bečvou. V praxi to znamená, že z Prahy dojedeme po dálnici až na státní hranici, kde navazuje polská dálnice A1 (D1 –> D46 –> D35 –> D1). Dne 1. listopadu 2007 došlo k dokončení 1. etapy západní části olomouckého obchvatu. Poslední úsekem v okolí Olomouce tak bude 2. etapa, která se má budovat až okolo roku 2020 a která definitivně zkompletuje dálnici D35 mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou. Pro lepší napojení Hradce Králové a Pardubic na dálnici D11 byla v roce 2009 zprovozněna necelé tři kilometry dlouhá stavba Sedlice – Opatovice, propojující D11 se silnicí I/37.

Na konci roku 2015 byla dokončena stavba Sedlice – Opatovice, dostavba estakády, zatím bez dopravního využití. Nejblíže k zahájení výstavby jsou navazující stavby Opatovice – Časy a Časy – Ostrov, které D35 přivedou až téměř k Vysokému Mýtu.

Novinky z D35 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

Úlibice – obchvat

 • délka: 1,580 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Úlibice
 • předpokládané zahájení výstavby: 2022
 • předpokládané zprovoznění: 2024

Součástí stavby je 5 mostů a přeložky ostatních komunikací včetně silnice I/16 v celkové délce 3,776 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Od roku 2013 obec Úlibice zpracovává nový územní plán, jehož schválení se předpokládá v roce 2016. Obec požaduje, aby byly přeložky silnic I/16 a D35 realizovány jako jedna stavba. Stavba byla pro fází územního řízení rozdělena na tři části. Po zanesení přeložky silnice I/16 do územního plánu obce jako veřejně prospěšné stavby bude dopracována dokumentace pro územní rozhodnutí i na tuto přeložku. Předpoklad vydání územního rozhodnutí na tuto první část je v roce 2017. Územní rozhodnutí na druhou část nabylo právní moci v dubnu 2012. Třetí část byla přiřazena k dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby Úlibice – Hořice. Po kompletaci tří dokumentací pro územní rozhodnutí a tří územních rozhodnutí dojde ke zpracování dokumentace pro stavební povolení pro celou stavbu D35 Úlibice – obchvat, tj. včetně přeložky silnice I/16. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,084 miliardy korun.

Úlibice – Hořice

 • délka: 16,346 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Chomutice
 • předpokládané zahájení výstavby: 2026
 • předpokládané zprovoznění: 2029

Součástí stavby je 19 mostů a přeložky ostatních komunikací v délce 5,051 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. V červnu 2014 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Předpoklad vydání územního rozhodnutí je v druhé polovině roku 2016. V říjnu 2015 bylo vydáno závazné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). Je zpracován podrobný geotechnický průzkum. Bylo zahájeno zpracování dokumentace pro stavební povolení. Náklady na stavbu jsou plánovány na 4,771 miliardy korun.

Hořice – Sadová

 • délka: 10,450 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Hořice
 • předpokládané zahájení výstavby: 2022
 • předpokládané zprovoznění: 2024

Součástí stavby je 14 mostů a přeložky ostatních komunikací v délce 3,815 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a územní rozhodnutí. Je zpracován podrobný geotechnický průzkum. Byly zahájeny projekční práce na dokumentaci pro stavební povolení, jejíž koncept byl dokončen v červnu 2016, probíhá připomínkové řízení. Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,128 miliardy korun.

Sadová – Plotiště

 • délka: 7,814 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Sadová
 • předpokládané zahájení výstavby: 2022
 • předpokládané zprovoznění: 2024

Součástí stavby je 8 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 0,344 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Dne 16. 10. 2014 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Předpoklad vydání územního rozhodnutí je v druhé polovině roku 2016. V říjnu 2015 bylo vydáno závazné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). Je zpracován podrobný geotechnický průzkum. Bylo zahájeno zpracování dokumentace pro stavební povolení. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,423 miliardy korun.

Sedlice – Opatovice

 • délka: 3,150 km
 • kategorie: R 24,5/120
 • výjezdy: Opatovice
 • zahájení výstavby: listopad 2006
 • zprovoznění: 27. 11. 2009

Jedná se o úsek D35 od dálnice D11 u Sedlic k silnici I/37 u Opatovic nad Labem, včetně přestavby silnice I/37 v úseku Opatovice nad Labem – Hrobice na kategorii S 24,5/100 v délce 4,093 km. Součástí stavby je mimo jiné mimoúrovňová křižovatka dálnice D35 a silnice I/37 u Opatovic nad Labem, řešená kruhovým objezdem v úrovni nad silnicí I/37. Stavba zlepšila spojení především Pardubic na dálnici D11 na Prahu.

Sedlice – Opatovice, dostavba estakády

 • délka: 1,100 km
 • kategorie: R 24,5/120, R 25,5/120
 • zahájení výstavby: 06/2010
 • dokončení: 31. 12. 2015

Stavba zahrnuje mostní estakádu přes MÚK Opatovice délky 1 000 m, včetně připojovacích ramp do okružní křižovatky na východním předmostí v délce 320 m a 245 m a 100 m dlouhý úsek D35 v násypu. Stavba byla dokončena 31. 12. 2015, avšak zprovoznění se dočká až s navazujícím úsekem Opatovice – Časy.

Opatovice – Časy

 • délka: 12,610 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Rokytno, Časy
 • předpokládané zahájení výstavby: 10/2017
 • předpokládané zprovoznění: 02/2021

Součástí stavby je 25 mostů a přeložky ostatních komunikací v délce 21,802 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a pravomocné územní rozhodnutí. Je zpracován podrobný geotechnický průzkum a dokumentace pro stavební povolení. Probíhá majetkoprávní příprava, vykoupeno je 97 % potřebných pozemků. Byla podána žádost o vydání ověřovacího závazného stanoviska k dokumentaci EIA dle zákona č. 39/2015 Sb. Stavba je zařazena mezi prioritní stavby, u kterých se dle výjimky, schválené Evropskou komisí, nebude muset opakovat proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Byl zadán revizní biologický průzkum. Zahajuje se výběrové řízení na archeologický průzkum. V rámci prvního kola výběrového řízení na realizaci stavby obdrželo Ředitelství silnic a dálnic čtrnáct žádostí o účast ve druhém kole. Náklady na stavbu jsou plánovány na 4,650 miliardy korun.

Časy – Ostrov

 • délka: 14,500 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Dašice, Ostrov
 • předpokládané zahájení výstavby: 10/2017
 • předpokládané zprovoznění: 02/2021

Součástí stavby je 20 mostů a přeložky ostatních komunikací v délce 22,667 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a pravomocné územní rozhodnutí. Je zpracována dokumentace pro stavební povolení. Probíhá majetkoprávní příprava, vykoupeno je 96 % potřebných pozemků. Stavba je zařazena mezi prioritní stavby, u kterých se dle výjimky, schválené Evropskou komisí, nebude muset opakovat proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Je zahájeno výběrové řízení na archeologický průzkum. V rámci prvního kola výběrového řízení na realizaci stavby obdrželo Ředitelství silnic a dálnic čtrnáct žádostí o účast ve druhém kole. Náklady na stavbu jsou plánovány na 4,977 miliardy korun.

Ostrov – Vysoké Mýto

 • délka: 7,000 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • předpokládané zahájení výstavby: 2020
 • předpokládané zprovoznění: 2023

Součástí stavby je 475 metrů dlouhý tunel Vraclav a 8 mostů. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Záměr projektu byl schválen Centrální komisí Ministerstva dopravy. Byl proveden předběžný geotechnický průzkum. Probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost. Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,157 miliardy korun.

Vysoké Mýto – Džbánov

 • délka: 5,800 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Vysoké Mýto-západ, Džbánov
 • předpokládané zahájení výstavby: 2020
 • předpokládané zprovoznění: 2023

Součástí stavby je 12 mostů a přeložky ostatních komunikací v délce 2,480 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Záměr projektu byl schválen Centrální komisí Ministerstva dopravy. Byl proveden předběžný geotechnický průzkum. Bylo dokončeno výběrové řízení na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,489 miliardy korun.

Džbánov – Litomyšl

 • délka: 11,500 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Řídký
 • předpokládané zahájení výstavby: 2020
 • předpokládané zprovoznění: 2023

Součástí stavby je 15 mostů a přeložky ostatních komunikací v délce 2,240 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Záměr projektu byl schválen Centrální komisí Ministerstva dopravy. Byl proveden předběžný geotechnický průzkum. Probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost. Náklady na stavbu jsou plánovány na 3,180 miliardy korun.

Litomyšl – Janov

 • délka: 6,750 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Litomyšl-sever, Janov
 • předpokládané zahájení výstavby: 2020
 • předpokládané zprovoznění: 2023

Součástí stavby je 8 mostů a přeložky ostatních komunikací v délce 6,435 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Záměr projektu byl schválen Centrální komisí Ministerstva dopravy. Byl proveden předběžný geotechnický průzkum. Probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,688 miliardy korun.

Janov – Opatovec

 • délka: 11,750 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Mikuleč, Opatovec
 • předpokládané zahájení výstavby: 2020
 • předpokládané zprovoznění: 2023

Součástí stavby je 14 mostů a přeložky ostatních komunikací v délce 5,740 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Záměr projektu byl schválen Centrální komisí Ministerstva dopravy. Byl proveden předběžný geotechnický průzkum. Probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost. Náklady na stavbu jsou plánovány na 3,072 miliardy korun.

Opatovec – Staré Město

 • délka: 16,600 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Staré Město
 • předpokládané zahájení výstavby: 2020
 • předpokládané zprovoznění: 2024

Součástí stavby je 3 700 m dlouhý tunel Dětřichov, 17 mostů a přeložky ostatních komunikací v délce 3,100 km. Stavba zahrnuje i . Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Záměr projektu byl schválen Centrální komisí Ministerstva dopravy. Byl proveden předběžný geotechnický průzkum. Bylo dokončeno výběrové řízení na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Náklady na stavbu jsou plánovány na 11,200 miliardy korun.

Staré Město – Mohelnice

 • délka: 20,997 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Maletín, Mohelnice-sever
 • předpokládané zahájení výstavby: 2023
 • předpokládané zprovoznění: 2025

Součástí stavby je 1 100 m dlouhý tunel Maletín. Trasa je stabilizována v ZÚR Pardubického i Olomouckého kraje. Byla zpracována dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA), která byla v březnu 2012 vrácena k přepracování nebo doplnění. Ukončení procesu EIA lze očekávat do konce roku 2016. Náklady na stavbu jsou plánovány na 9,000 miliardy korun.

Mohelnice – Loštice, obchvat – Řimice

 • délka: 5,4 km
 • kategorie: S 22,5/100
 • výjezdy: Mohelnice-jih (km 212), Palonín (km 218)
 • zprovoznění: 1979

Řimice – Mladeč

 • délka: 4,5 km
 • kategorie: S 22,5/100
 • zprovoznění: 1983

Stavba prochází v celé své délce CHKO Litovelské Pomoraví.

Mladeč – Nasobůrky

 • délka: 3,2 km
 • kategorie: S 22,5/100
 • výjezdy: Mladeč (km 223)
 • zprovoznění: 1986

Stavba prochází z velké části CHKO Litovelské Pomoraví.

Nasobůrky – Unčovice

 • délka: 4,9 km
 • kategorie: S 22,5/100
 • výjezdy: Nasobůrky (km 226)
 • zprovoznění: 1978

Unčovice – Příkazy

 • délka: 2,7 km
 • kategorie: S 22,5/100
 • výjezdy: Unčovice (km 231)
 • zprovoznění: 1984

Příkazy, obchvat

 • délka: 3,0 km
 • kategorie: S 22,5/100
 • zprovoznění: 1985

Příkazy – Křelov

 • délka: 2,5 km
 • kategorie: S 22,5/100
 • výjezdy: Křelov (km 240)
 • zprovoznění: 1978
3508.2

Křelov – Slavonín, 2. etapa

 • délka: 3,250 km
 • kategorie: R 22,5/120
 • výjezdy: Křelov
 • předpokládané zahájení výstavby: 2020
 • předpokládané zprovoznění: 2022

Druhá etapa západní části obchvatu Olomouce spojí současný konec D35 ve směru od Mohelnice s první etapou. Dokončením této stavby bude zkompletován obchvat Olomouce a D35 vytvoří nepřerušený tah mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou. Součástí stavby je 5 mostů a přeložky ostatních komunikací v délce 1,364 km. V roce 2006 schválilo Ministerstvo dopravy investiční záměr upravené varianty vedení trasy na území obce Křelov-Břuchotín. Proběhl předběžný geotechnický průzkum v trase upravené varianty. 26. března 2008 zastupitelstvo obce Křelov-Břuchotín schválilo realizaci původní varianty B4. Dokumentace k posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) byla schválena podle zákona č. 244/1992 Sb. bude tedy nutné vypracovat nové posudky. Všechny navazující činnosti v rámci další přípravy budou spojeny. V roce 2016 se předpokládá dodání průzkumů k EIA. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,014 miliardy korun.

3508.1

Křelov – Slavonín, 1. etapa: 263,672 – km 266,422 (2,750 km)

Výstavba byla zahájena 27. 10. 2004 a stavba byla zprovozněna 1. 11. 2007.

Stavba navazuje na jižní obchvat Olomouce a do zprovoznění 2. etapy končí provizorním napojením na tzv. Severní spoj, čtyřpruhovou komunikaci o délce 1,3 km, vyúsťující na okružní křižovatku na stávající silnici I/35 a umožňující tak přesunutí další části tranzitní dopravy z města.

Úsek je postavený v kategorii R 22,5/120.

3509

Slavonín – Přáslavice: km 266,422 – 281,072 (14,650 km)

Výstavba jihovýchodní části obchvatu Olomouce byla zahájena v listopadu 1999 a ke slavnostnímu zprovoznění došlo 6. 10. 2003.

Stavba zahrnuje mimo jiné 1,4 km protihlukových stěn, tři estakády – přes železniční tratě Olomouc – Prostějov (délka 460 m) a Olomouc – Přerov (215 m) a přes řeku Moravu (250 m), přeložku silnice I/55 v délce 2,2 km a úpravu rychlostní silnice R46 v délce 1,4 km.

Je postavena v kategorii R 26,5/120 a její součástí jsou tři výjezdy – Olomouc-centrum (km 267), Olomouc-Nemilany (km 272) a Olomouc-jih (km 276).

3510

Přáslavice – Velký Újezd: km 281,072 – 289,122 (8,050 km)

Stavba byla zahájena v prosinci 1993 a zprovozněna byla 10. 10. 1997.

Úsek je postaven v kategorii D 26,5/120 a jeho součástí je výjezd Olomouc-východ (km 281), východní olomoucký přivaděč o délce 1,3 km a SSÚRS Kocourovec.

3511

Velký Újezd – Lipník nad Bečvou: km 289,122 – 296,469 (7,347 km)

Výstavba byla zahájena v říjnu 1996 a stavba byla uvedena do provozu 22. 7. 1999.

Je postavena v kategorii D 26,5/120 a její součástí je výjezd Velký Újezd (km 290), 100 m dlouhý přesypaný tunel a přivaděč Lipník nad Bečvou o délce 2,1 km.

Jednotlivé stavby (silnice I/35)

Liberec-Doubí – Jeřmanice

 • délka: 3,200 km
 • kategorie: R 22,5/80
 • výjezdy: Liberec-Doubí (km 27)
 • zahájení výstavby: 1996
 • zprovoznění: 1998

Jeřmanice – Rádelský Mlýn

 • délka: 2,750 km
 • kategorie: R 22,5/80
 • výjezdy: Jeřmanice (km 31)

Úsek, vybudovaný v letech 1972 – 1974 byl od dubna 2007 do srpna 2008 v částečné (délka 2,105 km) rekonstrukci, která již 11. 11. 2007 umožnila jeho přeřazení do kategorie rychlostních silnic. Součástí této rekonstrukce je například prodloužení připojovacích a odbočovacích pruhů, rozšíření MÚK Jeřmanice, výstavba protihlukových stěn či přemístění autobusové zastávky.

Rádelský Mlýn – Hodkovice nad Mohelkou

 • délka: 2,135 km
 • kategorie: R 22,5/80
 • výjezdy: Rádelský Mlýn (km 33)
 • zahájení výstavby: květen 2002
 • zprovoznění: 5. 12. 2003

Hodkovice nad Mohelkou – Nový Mlýn

 • délka: 3,000 km
 • kategorie: S 22,5/80
 • výjezdy: Hodkovice nad Mohelkou (km 35)
 • zahájení výstavby: březen 1998
 • zprovoznění: srpen 2000

Nový Mlýn – Žďárek

 • délka: 1,620 km
 • kategorie: S 22,5/80
 • zahájení výstavby: 1994
 • zprovoznění: 1996

Žďárek – Ohrazenice

 • délka: 3,040 km
 • kategorie: S 22,5/80
 • výjezdy: Paceřice (km 41)
 • zprovoznění: 1993

Ohrazenice – Úlibice

 • délka: 32,072 km (varianta 3), 32,142 km (varianta 4)
 • kategorie: S 13,5/80 (varianta 3), R 21,5/100, S 13,5/80 (varianta 4)
 • výjezdy: Přepeře, Valdštejnsko, Volavec, Ktová (varianta 3), Žernov (varianta 4), Čimyšl, Libuň, Kněžice, Valdice
 • předpokládané zahájení výstavby: –
 • předpokládané zprovoznění: –

V říjnu 2014 byla na stavbu zpracována technická studie, která bude podkladem pro zpracování oznámení EIA.

V minulosti byly posuzovány varianty vedení D35 podél silnice I/35 a I/16 a také ve směru na Železný Brod a Semily. Na základě vyhodnocení zpracovaných studií byl vybrán koridor vedení podél silnice I/35. Na základě celkového posouzení byly k dalšímu sledování vybrány dvě varianty:

 • Varianta 3 je navržena v kategorii S 13,5/80, tj. s uspořádáním jízdních pruhů 2 + 1. Rovensko pod Troskami obchází jihozápadně.
 • Varianta 4 je navržena v kategoriích R 21,5/100 (čtyřpruhové uspořádání) a S 13,5/80 (uspořádání 2 + 1). Ke změně kategorie dochází v prostoru MÚK Žernov. Rovensko pod Troskami obchází severovýchodně.

Náklady na stavbu jsou ve variantě 3 předpokládány na 8,276 miliardy korun, ve variantě 4 pak na 10,213 milardy korun.

Další stavby (silnice I/35)

MÚK Rádelský Mlýn

 • kategorie: R 22,5/80
 • předpokládané zahájení výstavby: 2020
 • předpokládané zprovoznění: 2021

Stavba řeší směrové a kapacitní problémy současné mimoúrovňové křižovatky Rádelský Mlýn. Součástí stavby je přestavba ramp křižovatky v celkové délce 2,144 km a úprava silnice I/65 v délce 0,685 km.

V srpnu 2015 byla zpracována technická studie zahrnující nové řešení křižovatky a přilehlého úseku D35. Stavba nemá významný vliv na životní prostředí a nebude tedy posuzována podle zákona. Dokončuje se dokumentace pro územní rozhodnutí. Vydání územního rozhodnutí se předpokládá v polovině roku 2017. Předpokládané náklady na stavbu činí 275 milionů korun.


© 2002 – 2016 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 24. 1. 2017 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress