D1 u Klimkovic, panorama Ostravy
Přehled ekoduktů, neboli přesypaných mostů, určených nejen pro bezkolizní přechod zvěře nad dálnicí

Pojem ekodukt

Slovo ekodukt je odvozeno z latinského slova oikos (dům, prostředí) a duco (vést něco). Ekodukty jsou speciální mostní objekty určené pro zachování spojitosti životního prostředí a migračních tras živočichů. Jejich stavbou se také omezí riziko střetu vozidel s přebíhající zvěří (zvěř se naučí přecházet bezkolizně po ekoduktu).

Jsou navrhovány především na dálnicích a rychlostních komunikacích, které svou šířkou a vedením trasy představují nepřekonatelnou bariéru migrace, která způsobuje fragmentaci krajiny – její rozpad na malé ostrovy, kde v důsledku izolace dochází k zhoršení zdravotního stavu živočichů i kvality prostředí, také poklesu biodiverzity (ztráta možnosti pohybu za měnícími se potravními nabídkami a kontaktu mezi populacemi živočichů způsobuje vymírání malých izolovaných populací živočichů).

Ekodukt je tvořen mostní nebo tunelovou konstrukcí, na které byl obnoven původní terén a vysázena vegetace, tak aby byl zajištěn „přírodní“ vzhled migračního koridoru.

Tento typ nadchodu přes komunikaci je využitelný pro migrace širšího spektra živočichů, pro které je přirozenější přecházet silnici vrchem než podcházet silnici tmavým podchodem bez vegetace.

Kromě ekoduktů existuje na silnicích velké možností jiných objektů, které mohou po menší úpravě fungovat také jako migrační objekty – např. mostní estakády, podchody, propustky apod, které jsou však v závislosti na jejich velikosti využitelné pouze některými druhy živočichů – např. adaptovanými na život v blízkosti lidských sídel (srnec, prase divoké, zajíc, kunovité šelmy) nebo zvyklými na pohyb pod zemí (liška, jezevec).

Požadavky na stavbu a rozměrové parametry migračních objektů vychází z výsledků Studie vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a Migrační studie, která má za úkol zajistit migrační významnost dotčeného území, druhy migrujících živočichů a navrhnout opatření k minimalizaci negativního dopadu stavby na migrační trasy.

Autorem textu je Ing. Tomáš Libosvár

V provozu

Délka 3 × 26,6 m
Uspořádání 2 + 2 pruhy
Zprovoznění 20. 9. 2010
Staničení km 5,3, 5,7 a 6,1

Soustava tří ekoduktů s připojením místních polních cest a vodoteče v blízkosti Cholupické bažantnice, součást stavby 513.

Délka 70 m
Uspořádání 3 + 4 pruhy
Zprovoznění 20. 9. 2010
Staničení km 9,25

Krátký tunel bezprostředně navazující na most přes Vltavu. Třípruhovým tunelem procházejí 2 průběžné jízdní pruhy a 1 připojovací, čtyřpruhovým pak 3 průběžné a 1 připojovací pruh. Vnitřní šířka tunelu je 16 + 19 m.

Délka 48,2 m
Uspořádání 3 + 3 pruhy
Zprovoznění 25. 11. 2008
Staničení km 306,0

Zahloubený přesypaný mostní objekt u obce Hrabůvka převádí přes dálnici přeložku silnice III. třídy a vodoteč. Nosnou konstrukci tvoří spojitá železobetonová oblouková konstrukce v kombinaci s horní taženou deskou z předpjatého betonu. Rozpětí obou polí podjezdu (pro oba jízdní pásy dálnice) je 2×21,73 m. Šířka mostu (tzn. ve směru jízdy po dálnici) činí 48,2 m.

Délka 62 m
Uspořádání 2 + 2 pruhy
Zprovoznění 25. 11. 2009
Staničení km 326,1

Ekodukt je situován v extravilánu, kde vytváří prostor šířky 40 – 60 m pro migraci zvěře přes dálnici – niveleta dálnice zde prochází v zářezu (cca 3,5 m).

Délka 30,5 m
Uspořádání 2 + 2 pruhy
Zprovoznění 28. 11. 2006
Staničení km 131,7

Ekodukt je součástí stavby průtah Karlovy Vary. Nachází se cca 700 metrů za výjezdem 131. Jedná se o přesypaný rám, 2 pole o rozpětí 15,068 m, celková délka činí 30,538 m. Dne 28. 11. 2006 byl zprovozněn v polovičním a 26. 10. 2007 v plném profilu.

Délka cca 50 m
Uspořádání 2 + 2 pruhy
Zprovoznění 20. 12. 2005
Staničení km 51,7
Délka 78 m
Uspořádání 2 + 2 pruhy
Zprovoznění 21. 12. 2006
Staničení km 71,0

Jedná se o přesypaný most se zvláštní prosvětlenou částí skeletu na jedné straně.

Délka 100 m
Uspořádání 2 + 3 pruhy
Zprovoznění 22. 7. 1999
Staničení km 293,5

První stavba tohoto druhu na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku. Ekodukt protíná výrazný terénní hřbet v úpatí Oderských vrchů.


© 2002 – 2024 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 26. 2. 2016 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress