D1 u Čestlic, panorama Prahy
Praha – Slaný – Chomutov
D7
Trasa s popisem

Praha – Slaný – Chomutov

 • Praha – (dálniční křižovatka Přední Kopanina D0–D7)
  • návaznost (dočasně plynulá)
   • D0: Pražský okruh
    • a dále po Pražském okruhu
     • D1: Jihlava – Brno – Vyškov – Hulín – (Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
     • (D3: Tábor – České Budějovice – Rakousko)
     • D4: Příbram – (Nová Hospoda [I/20])
     • D5: Plzeň – Německo
     • D6: (Karlovy Vary) – Cheb – (Německo)
     • D8: Ústí nad Labem – Německo
     • D10: Mladá Boleslav – Turnov (I/35)
     • D11: Hradec Králové – (Trutnov – Polsko)
 • přerušení 2 km (Ruzyně – Letiště; čtyřpruhová silnice I/7 zde není dálnicí)
 • Praha – výjezd 2 Letiště
 • Slaný – výjezd 18 Knovíz
 • přerušení 39 km (Knovíz – Postoloprty)
 • Postoloprty – výjezd 56 Postoloprty
 • Bitozeves – výjezd 60 Bitozeves
 • Chomutov – výjezd 78 Spořice
  • plynulá návaznost
   • čtyřpruhová silnice I/7: Německo
Délka dálnice
 • 79 km (40 km v provozu, 3 km v provozu jako čtyřpruhová silnice I/7, 36 km v přípravě)
Mapy
Fotogalerie
Intenzita dopravy (metodika 2010)
 • max. 36,6 tis. aut./24 h (Letiště – Kněževes, 2012)
 • min. 6,6 tis. aut./24 h (Bitozeves – Žiželice, 2012)
Kategorie
 • MÚK Přední Kopanina: D 41,5/100
 • MÚK Aviatická: R 25,5/80
 • Ruzyně – Makotřasy: S 22/100
 • Makotřasy – Brandýsek: S 24,5/100
 • Brandýsek – Slaný: R 24,5/100
 • Slaný – Chomutov: R 25,5/100

Základní informace

První kilometry této čtyřpruhové silnice v Praze nejsou plnohodnotnou dálnicí, protože zde nesplňuje nutné parametry, a tak Prahu a její mezinárodní letiště spojuje pouze I/7, v budoucnu by mělo při výstavbě severozápadní části Pražského okruhu dojít k přestavbě na dálnici. Skutečná D7 tedy začíná až za křižovatkou Letiště a v současnosti spojuje Prahu a Slaný. Prvních 6 km do Makotřas bylo postaveno na začátku 60. let, výstavba úseku do Buštěhradu proběhla v druhé polovině 70. let, stavba úseku Buštěhrad – Slaný proběhla v 80. letech.

V roce 2008 byla zahájena postupná přestavba stávající silnice I/7 na dálnici D7 v kategorii R 25,5/100 od Slaného po Chomutov. Na silnici I/7 byly v minulosti vybudovány v polovičním profilu obchvaty Kutrovic, Třebíze, Panenského Týnce, Chlumčan, Loun a Postoloprt. Prvními zprovozněnými stavbami v úseku Slaný – Chomutov se v říjnu 2009 staly stavby MÚK Bitozeves – MÚK Vysočany a MÚK Vysočany. V listopadu 2009 byl zprovozněn obchvat Sulce, který však není označen jako dálnice. V prosinci 2013 byla uvedena do provozu koncová část celé D7, a to stavby MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice a MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice.

Kvůli složitému horskému terénu v úseku od Chomutova po Horu Svatého Šebestiána a neúměrně vysokým nákladům na vybudování dálnice zde byla přeložka silnice I/7 vybudována v minulých letech jako dvoupruhová silnice v kategorii S 11,5/70 se stoupacími a klesacími pruhy.

V souvislosti s tzv. Novým pojetím dálniční sítě byla od 31. 12. 2015 rychlostní silnice R7 přeřazena mezi dálnice, výjimkou je úsek Spořice (výjezd 78) – Chomutov (výjezd 82), kde jde pouze o čtyřpruhovou silnici I. třídy, označenou jako silnice pro motorová vozidla.
V srpnu 2018 byla zprovozněna stavba Postoloprty – MÚK Bitozeves, která na západním konci navázala na provozovaný úsek Bitozeves – Chomutov.
V prosinci 2021 došlo ke zprovoznění stavby Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu.

Jednotlivé stavby

MÚK Knovíz–MÚK Slaný-západ

 • délka: 6,490 km
 • kategorie: D 25,5/110
 • křižovatky: MÚK Knovíz (výjezd 18), MÚK Slaný-západ (výjezd 24)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2023
 • předpokládané zprovoznění: 2026

Směrové vedení je dáno trasou stávající silnice I/7, která bude využita jako pravá polovina budoucí dálnice. V úseku trasa D7 prochází jižně od obce Netovice ve vzdálenosti asi 150 metrů a v dalším průběhu po severovýchodním okraji obce Kvíc. Dále trasa vede východně od obce Studeněves ve vzdálenosti přibližně 550 metrů.

MÚK Přední Kopanina (součást D0 518 Ruzyně – Suchdol)

 • délka: 0,463 km
 • kategorie: S 33,5/100

Vybudování MÚK Přední Kopanina je součástí stavby 518 Ruzyně – Suchdol. Pomocí této výhledové MÚK bude dálnice D7 napojena na Pražský okruh D0.

MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, 2. etapa

 • délka: 1,443 km
 • kategorie: D 41,5/100
 • předpokládané zahájení výstavby: 2024
 • předpokládané zprovoznění: 2026

Realizací stavby dojde k rozšíření stávajícího úseku komunikace D7 mezi MÚK Ruzyně a MÚK Aviatická na 3+3 pruhy. Součástí úprav je také vychýlení trasy v prostoru vzletové a přistávací dráhy. Součástí je i úprava stavající MÚK Aviatická a částečně i MÚK Přední Kopanina, která bude dokončená v rámci Pražského okruhu, stavby 518. Počáteční úsek dálnice D7, úsek Pražský okruhLetiště Ruzyně, bude začínat na mimoúrovňové křižovatce (MÚK) Přední Kopanina s Pražským okruhem D0 a za MÚK Aviatická bude plynule navazovat na stávající trasu dálnice D7.

MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, 1. etapa

 • délka: 1,080 km
 • kategorie: R 25,5/80
 • předpokládané zahájení výstavby: 2024
 • předpokládané zprovoznění: 2026

Účelem stavby je kapacitní napojení Letiště Václava Havla na dálnici D7 směr centrum a opačně. Jedná se o změnu stávající dopravně nevyhovující a nebezpečné mimoúrovňové křižovatky, která je tvořena dopravně nevyhovujícími rampami. Stávající MÚK Aviatická je součástí silnice I/7, která se nachází mezi Silničním okruhem kolem Prahy (MÚK Ruzyně) a MÚK Aviatickou (EXIT 2), za kterou začíná dálnice D7. Po odstranění bezpečnostních rizik na tomto provizorním úseku bude tato část silnice I/7 převedena do kategorie dálnice (D7). Předpokládané náklady na stavbu činí 782 mil. korun.

Ruzyně – Makotřasy

 • délka: 6,000 km
 • kategorie: S 22,5/100
 • výjezdy: Letiště (km 2), Kněževes (km 3), Středokluky (km 5)
 • zprovoznění: 1962

Makotřasy – Buštěhrad

 • délka: 1,500 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Buštěhrad (km 7)
 • zprovoznění: 1979

Buštěhrad – Stehelčeves

 • délka: 3,400 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Bouchalka (km 9)
 • zprovoznění: 1982

Stehelčeves – Brandýsek

 • délka: 3,000 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • zprovoznění: 1984

Brandýsek – Knovíz

 • délka: 1,700 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • zprovoznění: 1985

Knovíz – MÚK Slaný-jih

 • délka: 0,880 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • zprovoznění: 1986

MÚK Slaný-jih

 • délka: 0,650 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • výjezdy: Knovíz (km 18)
 • zprovoznění: 1989

Slaný – hranice Středočeského kraje, zkapacitnění silnice: km 17,810 – 34,464 (16,654 km)

 • kategorie: R 25,5/100 D 25,5/110
 • výjezdy: Kvíc (km 21), Slaný-západ (km 24), Kutrovice (km 28), Hořešovice (km 32)

Součástí stavby je 13 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 8,309 km. Jedná se o dostavbu druhého jízdního pásu ke stávající silnici I/7, jež tvoří poloviční profil budoucí dálnice. Trasa silnice I/7 bude opuštěna pouze v obchvatu obce Lotouš. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko k posuzování vlivu záměru na životní prostředí. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Byly zahájeny práce na zpracování aktualizace dokumentace pro územní řízení, kde bude celý úsek řešen jako jedna stavba. Pro stavební řízení bude stavba rozdělena na tři úseky, aby případné dílčí problémy při projednávání (zejména v rámci majetkoprávního vypořádání a podmínek stavebního řízení) nebránily v přípravě ostatních úseků. Rozdělení na tři úseky platí též pro realizaci stavby z důvodu řešení dopravně inženýrských opatření a financování stavby. Stanovisko k posuzování vlivu záměru na životní prostředí bylo vydáno dle zákona č. 100/2001 Sb., proto bude požádáno o ověřovací stanovisko. Vydání územního rozhodnutí se předpokládá v roce 2018 a vydání stavebního povolení v roce 2020. Předpokládané náklady na stavbu činí 4,108 miliardy korun.

MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ

 • délka: 6,490 km
 • kategorie: D 25,5/110
 • křižovatky: Kvíc (výjezd 21), Slaný-západ (výjezd 24)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2023
 • předpokládané zprovoznění: 2026

Směrové vedení je dáno trasou stávající silnice I/7, která bude využita jako pravá polovina budoucí dálnice. V úseku trasa D7 prochází jižně od obce Netovice ve vzdálenosti asi 150 metrů a v dalším průběhu po severovýchodním okraji obce Kvíc. Dále trasa vede východně od obce Studeněves ve vzdálenosti přibližně 550 metrů.

MÚK Slaný-západ – Kutrovice

 • délka: 3,350 km
 • kategorie: D 25,5/110
 • křižovatky: –
 • předpokládané zahájení výstavby: 2023
 • předpokládané zprovoznění: 2026

Stávající silnice I/7 bude během výstavby rozšířena v počátečním úseku (před odklonem do nové stopy u Lotouše) délky 1810 m na směrově dělený čtyřpruh v kategorii D 25,5/110. Poloha nového jízdního pásu (pravého) je umístěna ke stávajícímu tak, že směrové a výškové parametry současné poloviny čtyřpruhu zůstávají zachovány. Pouze úsek obchvatu obce Lotouš je ovlivněn mimoúrovňovým křížením se silnicí III/23728.

Kutrovice – Panenský Týnec

 • délka: 6,760 km
 • kategorie: D 25,5/110
 • křižovatky: Hořešovice (km 32)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2024
 • předpokládané zprovoznění: 2026

Směrové i výškové vedení zůstane zachováno v nynější stopě, kde je dáno trasou stávající silnice I/7. Ta bude využita jako levá polovina budoucí dálnice. Délka úseku je 6760 metrů v kategorii D 25,5/110. Součástí stavby je v km 31,964 deltovitá mimoúrovňová křižovatka MÚK Hořešovice.

Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu: km 34,464 – 37,922 (3,458 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Panenský Týnec (km 37)
 • zahájení výstavby: 17. 9. 2019
 • zprovoznění: 16. 12. 2021

Součástí stavby jsou 3 mosty a úpravy ostatních komunikací v délce 3,537 km. Nejprve byla 28.8. 2021 zprovozněna v celé délce nová (levá) polovina dálnice, následně pokračovaly práce na přestavbě pravého jízdního pásu. Předpokládané náklady na stavbu činily 744 milionů korun. Cena stavby dle smlouvy 685 227 425 mil. Kč bez DPH.

Sulec, obchvat: km 37,922 – 40,442 (2,520 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • zahájení výstavby: 9. 6. 2008
 • zprovoznění: 18. 11. 2009

Úsek nebyl (od zprovoznění v roce 2009) označen jako dálnice, jednalo se o čtyřpruhovou silnici I. třídy. Jako dálnice D7 je značen od 16. 12. 2021 tj. od zprovoznění navazujícího úseku Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu.

Chlumčany, zkapacitnění: km 40,442 – 44,882 (4,440 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Louny-východ (km 45)
 • zahájení výstavby: 25. 2. 2022
 • předpokládané zprovoznění: 12/2023

Součástí stavby je 7 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 6,797 km. Vypořádány jsou všechny pozemky. Předpokládané náklady na stavbu činily 1,733 miliardy korun. V 04/2023 se ŘSD dohodlo se zhotovitelem na zprovoznění úseku (vyjma mostu u Chlumčanského mlýnu, který bude hotový v polovičním profilu) ještě v roce 2023 – 18.12. bylo zprovozněno 2,7 km dálnice. Cena stavby dle smlouvy činí 1,179 miliardy Kč bez DPH.

Louny, zkapacitnění obchvatu: km 44,882 – 51,012 (6,130 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Louny-západ (km 49)
 • zahájení výstavby: 3. 8. 2020
 • zprovoznění: 20. 9. 2023

Součástí stavby jsou 4 mosty. Předpokládané náklady na stavbu činily 968 milionů korun. Cena stavby dle smlouvy činí 773 363 967 mil. Kč bez DPH.

Postoloprty, zkapacitnění obchvatu: km 51,012 – 55,860 (4,848 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Březno (km 52)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2025
 • předpokládané zprovoznění: 2027

Součástí stavby je 12 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 1,500 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko k posuzování vlivu záměru na životní prostředí. V prosinci 2013 nabyl účinnosti územní plán města Postoloprty, ve kterém je rozšíření stávající silnice I/7 navrženo vpravo přes prostor provozních objektů fotbalového hřiště. Probíhá aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí, následně bude požádáno o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stanovisko k posuzování vlivu záměru na životní prostředí bylo vydáno dle zákona č. 100/2001 Sb., závazné ověřovací stanovisko bylo vydáno v srpnu 2015. Předpokládané náklady na stavbu činí 1,174 miliardy korun.
Je zpracována aktualizace DÚR a v 11/2018 byla zahájena IČ pro vydání roz-hodnutí o umístění stavby. Počet vlastníků pro výkup pozemků bude doplněn nejdříve po nabytí právní moci ÚR a po zpracování záborového elaborátu pro DSP. Probíhají koordinační jednání ke stavbě D7, plánované výstavbě hřiště a dále se SŽDC a Povodím Ohře – v rámci řešení problematiky záplavového území je nutné provést změnu DÚR. Jsou řešeny úpravy DÚR ve vazbě na hladinu stoleté vody. Dne 1. 4. 2020 byla uzavřena smlouva na zpracování DSP/IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy.
Předpokládané náklady na stavbu činí 2,14 miliardy korun.

Postoloprty – MÚK Bitozeves: km 55,860 – 59,660 (3,770 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Postoloprty-západ (km 56)
 • zahájení výstavby: 19. 9. 2016
 • zprovoznění: 30. 8. 2018

Součástí stavby jsou 2 mosty a přeložky ostatních silnic v délce 6,947 km. Stavba byla zahájena 19. září 2016. Cena stavby dle smlouvy činí 362 mil. Kč bez DPH.

MÚK Bitozeves – MÚK Vysočany: km 59,660 – 65,409 (5,779 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Bitozeves (km 60)
 • zahájení výstavby: 11. 4. 2008
 • zprovoznění: 2. 10. 2009

MÚK Vysočany: km 65,409 – 65,937 (0,528 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Žiželice (km 66)
 • zahájení výstavby: 17. 3. 2008
 • zprovoznění: 2. 10. 2009

MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice: km 65,937 – 75,381 (9,444 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Lažany (km 70), Droužkovice (km 75)
 • zahájení výstavby: 27. 4. 2010
 • zprovoznění: 20. 12. 2013

MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice: km 75,381 – 81,772 (6,391 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Spořice (km 78), Chomutov (km 82)
 • zahájení výstavby: 27. 4. 2010
 • zprovoznění: 20. 12. 2013

Úsek Spořice (výjezd 78) – Chomutov (výjezd 82) není označen jako dálnice, jde o čtyřpruhovou silnici I. třídy v délce 3,4 km, od 1.1. 2016 označenou jako silnice pro motorová vozidla.


© 2002 – 2024 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 2. 1. 2024 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress