D8, most přes Mordovu rokli
Olomouc – Přerov – Hulín – Břeclav
D55
Trasa s popisem

Olomouc – Přerov – Hulín – Břeclav

 • Olomouc – dálniční křižovatka D35–D55
  • návaznost
   • D35: Lipník n. B.
   • D35: Mohelnice – (Moravská Třebová – Hradec Králové – Úlibice [I/16])
 • Olomouc-Vsisko
 • přerušení 29 km (Olomouc-Vsisko – Hulín)
 • (Přerov – dálniční křižovatka D1–D55)
  • návaznost
   • (D1): Hulín – Vyškov – Brno – Jihlava – Praha
   • (D1): Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
 • konec přerušení (Olomouc-Vsisko – Hulín)
 • Hulín – dálniční křižovatka D1–(D49)–D55
  • návaznost
   • D1: Vyškov – Brno – Jihlava – Praha
   • D1: (Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
   • (D49: Zlín – Slovensko)
 • Otrokovice – výjezd 32 Otrokovice
 • přerušení 70 km (Otrokovice – Břeclav)
 • (Břeclav – dálniční křižovatka D2–D55)
  • návaznost
   • D2: Brno
   • D2: Slovensko
Délka dálnice
 • 101 km (18 km v provozu, 1 km v provozu jako čtyřpruhová I/55, 3 km ve výstavbě, 79 km v přípravě)
Mapy
Fotogalerie
Video
Intenzita dopravy
 • max. 20 tis. aut./24 h (2015)
 • min. 11 tis. aut./24 h (2015)
Kategorie
 • Holice – Vsisko: R 22,5/120
 • Olomouc – Přerov: R 25,5/120
 • Hulín – Otrokovice: R 24,5/120
 • Otrokovice, JV obchvat: R 25,5/110
 • Napajedla – Břeclav: R 25,5/120
Přílohy

Základní informace

Usnesením vlády Československé socialistické republiky č. 286 ze dne 10. dubna 1963 byla vymezena jako čtyřpruhová silnice H55 v úseku Oloumouc – Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav – státní hranice v kategoriích S 22/100 až S 26,5/100. Několikrát byla výstavba této dálnice potvrzena vládními usneseními, naposledy usnesením vlády České republiky ze dne 21. července 1999 č. 741. Dálnici D55 si vynucují přetěžované silniční tahy v poměrně hustě obydlené oblasti při řece Moravě. Na trase dnešní silnice I/55 leží mnoho měst v těsné blízkosti a doprava mezi nimi je vedena jejich centry (Uherské Hradiště, Strážnice, Veselí nad Moravou). Intenzita dopravy v této oblasti je již dnes vysoká. Projekt D55 je poměrně velkorysý, v jižní části vede v souběhu s železničním koridorem.

V současné době je z celé D55 v provozu necelých 18 km dlouhý úsek Hulín – Otrokovice, který spolu s již zprovozněnými úseky dálnice D1 výrazně přispěl k lepšímu napojení Zlínského kraje na republikovou síť silnic a dálnic. Tříkilometrový severovýchodní obchvat Otrokovic byl zprovozněn v říjnu 2006, severního prodloužení k mimoúrovňové křižovatce Hulín s dálnicí D1 se D55 dočkala 3. 12. 2010, kdy byl zprovozněn jak 2,7 km dlouhý úsek Hulín – Hulín-východ, budovaný v rámci stavby dálnice D1, tak úsek Hulín – Skalka v délce 10,8 km.

Kromě výše uvedených úseků byl v roce 2002 zprovozněn 1,2 km dlouhý úsek u Olomouce a obsahující mimoúrovňovou křižovatku s dálnicí D35. Tento však pro svou malou délku není označen jako dálnice.

Z již provozované MÚK s D35 povede D55 jižně na budoucí dálniční křižovatku D1–D55 u Přerova. Z Přerova do Hulína povede D55 v peáži (tedy na jednom dálničním tělese) s dálnicí D1. Od křižovatky Hulín D1–D49–D55 směřuje trasa dále na jih přes Otrokovice, Uherské Hradiště a Hodonín na budoucí dálniční křižovatku D2–D55 u Břeclavi.

Novinky z D55 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

Holice – Vsisko

 • délka: 1,234 km
 • kategorie: R 22,5/120
 • zahájení výstavby: 2000
 • zprovoznění: 8. 11. 2002

Stavba není označena jako dálnice.

5501

Olomouc – Kokory

 • délka: 7,538 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Velký Týnec
 • předpokládané zahájení výstavby: 25. 04. 2023
 • předpokládané zprovoznění: 2025

Součástí stavby je 8 mostů, přeložky ostatních komunikací v délce 5,920 km a střední oboustranná odpočívka Majetín, která ale bude zprovozněna až s dostavbou navazujícího úseku 5502. Předpokládané náklady na stavbu činily v roce 2021 2,261 miliardy korun. Předpokládané náklady na stavbu činily při VŘ 2,411 miliardy korun. Cena stavby dle smlouvy 1,948 miliardy korun.

5502

Kokory – Přerov

 • délka: 5,960 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • předpokládané zahájení výstavby: 2025
 • předpokládané zprovoznění: 2028

Součástí stavby je 7 mostů a přeložky ostatních komunikací v délce 5,127 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí a byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Proběhl předběžný geotechnický průzkum a je zpracován projekt podrobného průzkumu. Proběhlo zpracování podkladů pro zajištění stanovisek Ministerstva životního prostředí dle novely EIA. Stanoviska byla zajištěna. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1 655 712 900 korun bez DPH.

0135

Hulín – Hulín-východ

 • délka: 2,700 km
 • kategorie: R 24,5/120
 • výjezdy: Hulín-východ (km 17)
 • zahájení výstavby: květen 2008
 • zprovoznění: 3. 12. 2010

Úsek byl součástí stavby dálnice D1 0135 Kroměříž-východ – Říkovice.

5503

Hulín – Skalka

 • délka: 10,800 km
 • kategorie: R 24,5/120
 • zahájení výstavby: 2. 7. 2008
 • zprovoznění: 3. 12. 2010

Zahájení výstavby bylo realizováno osazením základního kamene dne 2. 7. 2008. Samotné práce se rozeběhly až na podzim 2008.

Součástí stavby je 11 mostů a velká odpočívka Kurovice (v provozu od srpna 2019).

5504

Otrokovice, SV obchvat

 • délka: 3,030 km
 • kategorie: R 24,5/120
 • výjezdy: Otrokovice-sever (km 30), Otrokovice-východ (km 32)
 • zahájení výstavby: únor 2002
 • zprovoznění: 27. 10. 2006

Stavba zahrnuje také přeložku silnice I/49 (postavena v kategorii S 22,5/80) a přivaděč do Otrokovic (kategorie S 9,5/70), obojí v délce 1,1 km. Na podzim 2010 proběhla dostavba protihlukových stěn.

5505

Otrokovice, JV obchvat

 • délka: 3,140 km
 • kategorie: R 25,5/110
 • výjezdy: Napajedla
 • zahájení výstavby: 3. 10. 2018
 • zprovoznění: 4. 11. 2021

Součástí stavby jsou 4 mosty a úpravy ostatních komunikací v délce 3,695 km. Stavba zahrnuje také služební sjezd, který bude sloužit jako neveřejný výjezd pro budoucí SSÚD Otrokovice. Náklady na stavbu byly plánovány na 925 milionů korun.

Všechny potřebné pozemky pro stavbu jsou od 04/2018 ve vlastnictví státu. Smlouva se zhotovitelem stavby byla podepsána 14. srpna 2018. Cena stavby dle smlouvy: 708 864 764 Kč (bez DPH). Provoz v polovičním profilu v režimu 1+1 (v levém jízdním pásu) byl spuštěn 29. 6. 2021.

5506

Napajedla – Babice, most SO 201

 • délka: 495 km
 • kategorie: D 25,5/120
 • zahájení výstavby: 20. 4. 2023
 • předpokládané zprovoznění: 2025

Nejvýhodnější nabídku podalo sdružení společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a MI Roads a.s. za 674 mil. Kč.

Napajedla – Babice

 • délka: 7,481 km
 • kategorie: D 25,5/120
 • výjezdy: Babice
 • zahájení výstavby: 2023
 • předpokládané zprovoznění: 2026

V rámci přípravy je stavba rozdělena na dvě etapy (původně na tři), a to I. etapa km 0,980–2,655, II. etapa km 2,655–7,950. Původní III. etapa tvořená okružní křižovatkou přeložky silnice III/43220 se stávající I/55 a jednou větví MÚK Babice byla přiřazena k navazující již budované stavbě „5507 Babice – Staré Město“.

Součástí stavby je také přeložka silnice I/55 (současná silnice vede částečně v trase D55), estakáda délky cca 500 m a dvě nábřežní stěny.

Na I. etapu je vydáno ÚR a po schválení TES započaly práce na DSP, které byly přerušeny z důvodu nemožnosti získat SP. V 01/2018 byly zahájeny práce na aktualizaci DÚR a následně DSP. Stavba má vydáno platné ÚR s nabytím právní moci 19. 1. 2011. Dne 25. 3. 2020 bylo vydáno ÚR (pravomocné od 25. 4. 2020) na II. etapě stavby v délce 5295 m a byly zahájeny práce na DSP (koncept dokončen v 03/2021). Tato etapa řeší problém přechodu D55 přes II. tranzitní železniční koridor.

5507

Babice – Staré Město

 • délka: 8,250 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Staré Město-sever, Staré Město-jih
 • zahájení výstavby: 23. 9. 2020
 • předpokládané zprovoznění: 2023

Pro stavbu 5507 bylo vydáno kladné stanovisko k dokumentaci EIA, na MŽP byla podána žádost o prodloužení jeho platnosti, které bylo prodlouženo. Dne 8. 10. 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí. Úsek se staví včetně původní III. etapy stavby 5506 Napajedla – Babice“ a v rámci této stavby se počítá pouze s vybudováním přímé větve B, která je navržená jako dvoupruhová pro převedení dopravy z D55 na přeložku III/43220 v obou směrech.

Nejvýhodnější nabídku podalo sdružení společností Eurovia a Strabag za 2,849 mld. Kč, což činí 72,4 % předpokládané hodnoty.

5508

Staré Město – Moravský Písek

 • délka: 8,800 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Nedakonice, Moravský Písek
 • zahájení výstavby: 7. 9. 2021
 • předpokládané zprovoznění: 2024

Majetkoprávní vypořádání bylo dončeno 08/2021 (celkem 411 listů vlastnictví). Hydrogeologický monitoring byl zadán pro další pětileté období (do roku 2025), hydrogeologický monitoring probíhá od roku 2012. Dne 9. 7. 2019 bylo vydáno SP na devět stavebních objektů. Dne 22. 7. 2019 bylo zahájeno stavební řízení na dalších 37 SO. Veřejné projednání se uskutečnilo 12. 9. 2019 v Moravském Písku. Dne 14. 11. 2019 vydalo MD SP na zmíněných 37 SO. SP ale nenabylo právní moci, jelikož spolek Děti Země podal proti SP rozklad. Rozklad poté řešila rozkladová komise MD a 20. 2. 2020 rozklad zamítlo, čímž vydané SP nabylo právní moci.
Nejvýhodnější nabídku podala společnost Skanska a.s. za 1,952 mld. Kč, což činí 74,8 % předpokládané hodnoty.

5509

Moravský Písek – Bzenec

 • délka: 4,125 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Bzenec
 • zahájení výstavby: 27. 9. 2022
 • předpokládané zprovoznění: 12/2024

Dne 20. 5. 2021 zahájilo MD stavební řízení na 16 hlavních SO. Ústní projednání se uskutečnilo 30. 6. 2021. MD vydalo SP 19. 7. 2021. Proti vydanému SP byl podán rozklad, a tak nemohlo nabýt právní moci. Dne 12. 11. 2021 MD rozklad zamítlo, čímž byla potvrzena platnost SP. V 10/2021 byla uzavřena smlouva na přípravné práce a kácení dřevin. V 01/2021 začaly přípravné práce (skrývka ornice, kácení dřevin a pyrotechnický průzkum) a také ZAV. V 10/2021 začalo VŘ na zhotovitele stavby. Nejvýhodnější nabídku podala společnost Skanska a.s. za 1,159 mld. Kč. Ke slavnostnímu zahájení stavby došlo 27. 9. 2022.

5510

Bzenec – Bzenec-Přívoz

 • délka: 2,983 km
 • kategorie: R 25,5/120

Trasa prochází ptačí oblastí NATURA 2000 Bzenecká Doubrava-Strážnické Pomoraví, součástí stavby je proto také zakrytí D55 v délce 2150 m.

Nosný systém je tvořen příčnými dvojkloubovými ocelovými rámy uloženými na železobetonovou patku. Ta tvoří hlavici velkoprůměrové piloty přenášející účinky zatížení do podloží. Systém je navržen tak, že nevyžaduje podepření ve středním dělícím pásu. Rozpětí rámu je 29,85 m a vzdálenost jednotlivých rámů od sebe je navržena 8,48 m. V podélném směru jsou rámy spojeny pomocí podélníků.

Nosný systém je navržen pro zakrytí pomocí dutinkových desek z polykarbonátu o tloušťce 16 mm. Nad středním dělícím pásem je vytvořen průběžný větrací světlík, který má zajistit odvětrání zakrytého prostoru nad silnicí. Na okrajích vozovky jsou naplánována betonová svodidla o výšce 1,2 m. Ta zaručují nejen ochranu konstrukce před nárazem vozidla, ale plní také funkci ochrany před úniky nebezpečných látek při haváriích a částečného odhlučnění provozu na komunikaci.

Zakrytí konstrukce z boku je plánováno minimálně do výšky 2,5 m. Vzniklé okno mezi střechou tunelu a bočním zakrytím bude kryté pletivem z hrubých drátů (umožní provětrávání a zabrání průniku ptáků do tunelu).

K dokumentaci EIA bylo vydáno kladné stanovisko MŽP. Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Dne 25. 6. 2008 byla na stavební úřad v Bzenci podána žádost o vydání územního rozhodnutí.

5511

Bzenec-Přívoz – Rohatec

 • délka: 10,750 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Bzenec-Přívoz, Rohatec

Trasa prochází ptačí oblastí NATURA 2000 Bzenecká Doubrava-Strážnické Pomoraví. Původně navrženou součástí stavby bylo také zakrytí D55 v délce 9,600 km (technické řešení je stejné jako u stavby 5510 Bzenec – Bzenec-Přívoz). K dokumentaci EIA bylo vydáno kladné stanovisko MŽP. V březnu 2009 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Na základě hledání optimální varianty průchodu přes ptačí oblast byla navržena prof. Bejčkem tunelová varianta. V říjnu 2009 byla zveřejněna dokumentace EIA posuzující tunelovou variantu (zahrnující tunel Bzenecký o délce 6,800 km a tunel Rohatecký o délce 1,575 km) a variantu povrchovou (původní varianta, ale nezakrytá a dořešená o technické detaily). Dne 31. 8. 2010 vydalo MŽP souhlasné stanovisko s tunelovou variantou, zároveň však bylo konstatováno, že pro tunelovou variantu nelze do doby, než bude vyloučen významný negativní vliv bezprostředně navazujících záměrů, vyloučit, že vlivy záměru v tunelové variantě mohou být v kumulací s dalšími vlivy navazujících dopravních staveb zhoršeny až na úroveň významných negativních vlivů. Dle stanoviska MŹP má povrchová varianta významný negativní vliv na PO Bzenecká Doubrava a EVL Váté písky.

5512

Rohatec – Lužice

 • délka: 11,500 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Hodonín-východ, Hodonín-střed

Je schválen investiční záměr, je zpracována technická studie k prověření rozšíření stávající silnice I/55 na D55 z hlediska nové ČSN 736101. V prosinci 2009 byla zveřejněna dokumentace EIA. Dne 13. 1. 2012 bylo vydáno souhlasné stanovisko.

5513

Lužice – Břeclav

 • délka: 12,000 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Mikulčice, Moravská Nová Ves, Břeclav

Je schválen investiční záměr, je zpracována technická studie k prověření rozšíření stávající silnice I/55 na D55 z hlediska nové ČSN 736101. V prosinci 2009 byla zveřejněna dokumentace EIA. Dne 13. 1. 2012 bylo vydáno souhlasné stanovisko.


© 2002 – 2024 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 25. 4. 2023 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress