D0, tunel Cholupice
Bělotín – Frýdek-Místek – Český Těšín
D48
Trasa s popisem

Bělotín – Frýdek-Místek – Český Těšín

 • Bělotín – dálniční křižovatka D1–D48
  • návaznost
   • D1: Lipník n. B. – (Přerov) – Hulín – Vyškov – Brno – Jihlava – Praha
   • D1: Ostrava – Polsko
 • Bělotín – výjezd 3 Bělotín-východ
 • přerušení 26 km (Bělotín-východ – Příbor-západ, pouze čtyřpruhová silnice I/48)
 • Příbor – výjezd 30 Příbor-západ
 • Příbor (km 31) – provizorní napojení na čtyřpruhovou silnici I/48
 • přerušení 6 km (Příbor – Rychaltice, pouze čtyřpruhová silnice I/48)
 • Rychaltice – výjezd 38 Rychaltice
 • Frýdek-Místek (km 44) – provizorní napojení na silnici I/48
 • přerušení 9 km (obchvat Frýdku-Místku)
 • Frýdek-Místek – (dálniční křižovatka D56–D48)
  • návaznost
   • (D56: Ostrava)
 • konec přerušení (obchvat Frýdku-Místku)
 • Frýdek-Místek – výjezd 46 Frýdek
 • Český Těšín – výjezd 70 Žukov
  • plynulá návaznost
   • čtyřpruhová silnice I/48: Polsko
Délka dálnice
 • 70 km (31 km v provozu, 1 km v provozu jako silnice pro motorová vozidla, 20 km ve výstavbě, 22 km v přípravě)
Mapy
Fotogalerie
Video
Intenzita dopravy
 • plánovaná max. 25 tis. aut./24 h
 • max. 19 tis. aut./24 h u Příbora(2010)
 • střed. 15 tis. aut./24 h (2010)
 • min. 9 tis. aut./24 h MÚK s I/11(2010)
Kategorie
 • Bělotín, přivaděč: R 24,5/100
 • Bělotín, obchvat: R 22,5/100
 • Bělotín – Rybí: R 25,5/120, R 25,5/100
 • Rybí – Frýdek-Místek: R 25,5/120
 • Frýdek-Místek, obchvat: R 25,5/120
 • Frýdek-Místek – Žukov: R 22,5/100

Základní informace

Tato dálnice vedoucí mezi křižovatkou s dálnicí D1 u Bělotína a Českým Těšínem postupně nahrazuje stávající silnici I/48, která je významnou regionální trasou s nemalým podílem dálkové přepravy (do Polska a dále na východ přes hraniční přechod Chotěbuz). Technický stav a šířkové parametry stávající silnice I/48 jsou pro dnešní dopravní požadavky již nevyhovující. Část od Bělotína po Rychaltice je v parametru čtyřpruhu bez středního dělicího pásu, což mělo za následek sérii tragických nehod. Situace byla vyřešena v letech 2002 – 2003 osazením lanových svodidel na vybraných úsecích. Ta byla motoristy přijata rozpačitě, ale statistiky nehodovosti potvrzují, že jejich realizace měla smysl.

Za křižovatkou Žukov (výjezd 70) na trasu dálnice D48 plynule navazuje čtyřpruhová silnice I/48, tvořící obchvat Českého Těšína. Obchvat je od června 2016 označen jako silnice pro motorová vozidla a byl zprovozněn v rámci tří staveb v období let 1997 – 2007. Hraniční most v Chotěbuzi mezi Českem a Polskem byl zprovozněn v roce 1991 jako dvoupruhová silnice. Na silnici I/48 navazuje polská rychlostní silnice S1 směr Katowice.

Vedle dálnice D2 (Brno – Bratislava) a plánované dálnice D49 (Zlín – Púchov) tvoří D48 také část třetího kapacitního spojení mezi ČR s Slovenskem. Spolu se silnicemi I/68 a I/11 tvoří dopravní vazbu mezi Frýdkem-Místkem a slovenskou Žilinou. Silnice I/11 je postupně modernizována a silnice I/68 bude v brzké době kompletně přeložena na čtyřpruhovou směrově dělenou silnici pro motorová vozidla. V rámci stavby Tošanovice – Žukov byla D48 v místě budoucí křižovatky se čtyřpruhovou I/68 postavena již včetně odbočovacích a připojovacích pruhů.

V současnosti je v provozu několik vzájemně nepropojených úseků D48. První, měřící tři kilometry, propojuje stávající čtyřpruhovou silnici I/48 s dálnicí D1 a zároveň vytváří obchvat Bělotína. Zprovozněn byl v letech 2007 a 2008. Druhý, 20 km dlouhý, provozovaný úsek spojuje Frýdek-Místek s Českým Těšínem, kde na dálnici D48 plynule navazuje čtyřpruhová silnice I/48. Byl zprovozněn v letech 1995 – 2007. V roce 2011 byl také zprovozněn 1,5 km dlouhý úsek u Příboru, jenž byl vybudován v rámci výstavby obchvatu Příboru. Od roku 2012 je v provozu stavba Rychaltice – Frýdek-Místek.

Výstavba zbývající části mezi Bělotínem a Frýdkem-Místkem je rozdělena na tři samostatné stavby, přičemž další dva úseky jsou součástí staveb přilehlých silnic I. třídy a dva mosty na stávající silnici I/48 jsou již postaveny tak, že se beze změny stanou součástí D48. Návaznost jednotlivých úseků je následující (uvedené délky se vztahují k D48):

 • Stavba D48 Bělotín, přivaděč (1,6 km).
 • Stavba D48 Bělotín, obchvat 1,6 km).
 • Stavba D48 Bělotín – Rybí (část, 5,0 km). Úsek mezi obchvatem Bělotína a MÚK Dub.
 • Stavba I/35 Palačov – Lešná (3,7 km). Úsek mezi MÚK Dub a MÚK Palačov. Stavba zahrnuje i novou MÚK s přeloženou čtyřpruhovou silnicí I/35.
 • Stavba D48 Bělotín – Rybí (část, 8,2 km). Úsek mezi MÚK Palačov a estakádou v Novém Jičíně.
 • Estakáda Nový Jičín (376 m). Původní most z roku 1980 byl v letech 2005 – 2007 zrekonstruován. Byl mírně rozšířen a do středu bylo umístěno betonové svodidlo. Estakáda tak má v každém směru dva pruhy oddělené od protisměru. Jedná se o konečný stav, D48 zde bude bez odstavných pruhů.
 • Stavba D48 Bělotín – Rybí (část, 3,8 km). Úsek mezi estakádou v Novém Jičíně a křižovatkou silnic I/48 a II/482.
 • Stavba D48 Rybí – Rychaltice (část, 5,6 km). Úsek mezi křižovatkou silnic I/48 a II/482 a MÚK Příbor-západ.
 • Stavba I/58 Příbor – obchvat (1,5 km). Jedná se o MÚK Příbor-západ a rekonstrukci části silnice I/48 na parametry dálnice.
 • Stavba D48 Rybí – Rychaltice (část, 6 km). Úsek mezi MÚK Příbor-západ a Rychalticemi.
 • Rychaltice, přemostění (109 m). V roce 2000 byl v rámci stavby Rychaltice MÚK postaven most přes řeku Ondřejnici a silnici II/486 v kategorii R 22,5. Jedná se o konečný stav, most nebude přestavěn.
 • Stavba D48 Rychaltice – Frýdek-Místek (7,1 km).

Novinky z D48 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

 

Bělotín, přivaděč

 • délka: 1,600 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • zahájení výstavby: 26. 11. 2004
 • zprovoznění: 25. 11. 2008

Přivaděč byl součástí stavby 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín dálnice D1.

Bělotín, obchvat

 • délka: 1,559 km
 • kategorie: R 22,5/100
 • křižovatky: Bělotín (výjezd 2), Bělotín-východ (výjezd 3)
 • zahájení výstavby: 12. 5. 2004
 • zprovoznění: 2. 8. 2007

Součástí stavby je také přeložka silnice I/47 v délce 900 m a 580 m dlouhá estakáda přes rybník a železniční trať.

Bělotín – Rybí

V rámci zpracovávání VD – ZDS stavby „D48 MÚK Bělotín – Rybí“ v roce 2018 bylo přistoupeno (vzhledem k nedořešenému územnímu rozhodnutí úseku v km 18,1 – 20,3 a s ohledem na zachování ucelených částí stavby) k rozdělení celé stavby na dvě etapy.
Součástí stavby je 15 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 9,755 km. Jedná se o přestavbu stávající směrově nerozdělené silnice postavené v kategorii S 15/100 na dálnici.

Bělotín – Rybí, I. etapa

 • délka: 13,167 km
 • kategorie: D 25,5/120
 • křižovatky: Dub (výjezd 8), Starý Jičín (výjezd 17)
 • zahájení výstavby: 10. 6. 2021
 • předpokládané zprovoznění (Bělotín–Dub): 2023
 • předpokládané zprovoznění (Palačov – Šenov u N. J.): 2024

Stavba je rozdělena na úsek MÚK Bělotín – Dub délky 5036 m a úsek Palačov – Šenov u NJ délky 8131 m. Budou zrušeny MÚK Lučice, Polom-západ, Polom-východ. Úsek dálnice D48 Dub – Palačov v délce 3,695 km je součástí připravované stavby silnice I/35 Lešná – Palačov. Náklady na stavbu byly plánovány na 2,704 miliardy korun. Cena stavby dle smlouvy 3,084 miliardy korun.
Z důvodu nestabilního svahu u Palačova budou dva podúseky Bělotín–Dub a Palačov – Šenov u N. J. zprovozněny nezávisle na sobě.

Bělotín – Rybí, II. etapa

 • délka: 3,793 km
 • kategorie: D 25,5/120
 • křižovatky: Nový Jičín-západ (výjezd 21), Nový Jičín-východ (výjezd 22)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2024
 • předpokládané zprovoznění: 2027

Bude zrušena křižovatka Rybí. Úsek v km 18,1 – 20,3 je zatím bez územního rozhodnutí. Do vydání změny ÚR na část této etapy není možné dokončit výkupy. Vykoupeno je 57,58 % listů vlastnictví (nevypořádáno 28 LV z 66 LV).
Náklady na stavbu jsou plánovány na 620 milionu korun.

Dub – Palačov (součást I/35 Lešná – Palačov)

 • délka: 3,695 km
 • kategorie: D 25,5/100
 • křižovatky: Palačov (výjezd 11)
 • zahájení výstavby: 5. 6. 2023
 • předpokládané zprovoznění: 2025

Stavba přeložky silnice I/35 Lešná – Palačov, která přispěje k lepšímu napojení Valašského Meziříčí a Vsetína na dálniční síť, zahrnuje i přeložku dálnice D48 v úseku od MÚK Dub za současnou MÚK Palačov.
Náklady na stavbu byly plánovány na 2,2 mld korun, cena dle smlouvy je 2,184 mld korun.

Rybí – Rychaltice

 • délka: 11,528 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • křižovatky: Příbor-východ (výjezd 33)
 • zahájení výstavby: 19. 5. 2017
 • zprovoznění: 15. 12. 2020

Součástí stavby je 24 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 13,902 km. Jedná se o přestavbu stávající směrově nerozdělené silnice postavené v kategorii S 15/100, resp. S 16,5/100 na dálnici. Vozovka D48 je navržena s cementobetonovým krytem. Budou zrušeny MÚK Libhošť, Borovec, Příbor-sever a Hájov, MÚK Příbor-východ bude přestavěna. V rámci stavby silnice I/58 Příbor – obchvat byla postavena 1,447 km dlouhá část dálnice D48 včetně nové MÚK Příbor-západ.

Cena stavby podle smlouvy byla 2,069 miliardy korun.

I/58 Příbor – obchvat

 • délka: 1,447 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • křižovatky: Příbor-západ (výjezd 30)
 • zahájení výstavby: únor 2009
 • zprovoznění: 24. 11. 2011

Stavba byla provedena jako součást stavby silnice I/58 Příbor – obchvat. V rámci stavby byla postavena nová MÚK Příbor-západ s I/58 a přebudován směrově nedělený úsek silnice I/48 (kategorie S 15/100) na směrově dělenou komunikaci. Vozovka je s cementobetonovým krytem. Úsek je do doby dostavby sousedních úseků označen jako dálnice s nejvyšší dovolenou rychlostí 100 km/h.

Rychaltice – Frýdek-Místek

 • délka: 7,137 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • křižovatky: Rychaltice (výjezd 38)
 • zahájení výstavby: 8. 10. 2009
 • zprovoznění: 13. 12. 2012

Součástí stavby je také přesypaný tunel délky 160 m a doprovodná komunikace délky 3,089 km, vozovka D48 je s cementobetonovým krytem.

Stavba byla zprovozněna 13. 12. 2012, v místě MÚK Rychaltice je však i nadále nedokončená, vzhledem k vedeným vyvlastňovacím řízením k pozemkům potřebným pro stavbu. Chybí tak dokončit zhruba 180 m plného profilu. V roce 2018 došlo ke zprovoznění obou vozovek, ve směru na Olomouc však chybí dokončit část vozovky na vnější okraji dálnice a s tím související vybavení komunikace. Dokončení MÚK proběhne až po dořešení majetkoprávního vypořádání.

Frýdek-Místek, obchvat

 • délka: 8,566 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • křižovatky: Frýdek-Místek-západ (uzel 45), Frýdek-Místek-jih (výjezd 48), Frýdek-Místek-východ (výjezd 52)
 • zahájení výstavby: 22. 5. 2018 (I. etapa), 25. 9. 2019 (II. etapa)
 • zprovoznění: 2. 9. 2022 (I. etapa), 24. 7. 2023 (II.etapa)

Součástí stavby je 20 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 6,436 km. Před zahájením stavby bylo nutné provést sanaci staré ekologické zátěže společnosti Válcovny plechu, a.s. Frýdek-Místek, skládka Skatulův hliník. Stavba byla realizována ve dvou etapách, a to od začátku úseku za MÚK Frýdek-Místek-jih (km 4,200) a od MÚK Frýdek-Místek-jih do konce úseku. I. etapa byla částečně zprovozněna v režimu 1+1 dne 30. 6. 2022. K plnému zprovoznění úseku došlo 2. 9. 2022. Na stavbě zářezu II. etapy se vyskytl rozsáhlý sesuv, který zhotovitel sanoval. Tato okolnost měla za následek prodloužení termínu zprovoznění. II. etapa byla částečně zprovozněna v režimu 1+1 dne 22. 12. 2022.
Náklady na stavbu byly plánovány na 1,77 mld korun, cena dle smlouvy je 1,98 mld korun.

Frýdek-Místek – Dobrá

 • délka: 5,623 km
 • kategorie: R 22,5/100
 • křižovatky: Frýdek-Místek-východ (výjezd 52), Dobrá (výjezd 54)
 • zahájení výstavby: 25. 6. 2002
 • zprovoznění: 26. 10. 2004

V rámci stavby Frýdek-Místek, obchvat bude tato stavba doplněna o rozštěpnou křižovatku.

Dobrá – Tošanovice

 • délka: 6,880 km
 • kategorie: R 22,5/100
 • křižovatky: Tošanovice (výjezd 62)
 • zahájení výstavby: 20. 5. 2004
 • zprovoznění: 31. 10. 2006

Na stavbě byl realizován cementobetonový povrch.

Na stavbě je plánována výstavba MÚK Nošovice (km 57). Jedná se o výstavbu mimoúrovňové křižovatky, připojující strategickou průmyslovou zónu Nošovice na D48. Délka úpravy větví křižovatky v kategorii S 9,5/50 činí 1,130 km. Předpokládané náklady na stavbu činí 291 milionů korun, realizace se předpokládá od ledna 2019 do listopadu 2020. Na stavbu byla dokončena dokumentace pro stavební povolení. Dodatečně byl uplatněn požadavek Ministerstva životního prostředí na posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). ŘSD ČR bylo připraveno zahájit stavbu již ve 2. pololetí roku 2007, avšak nutnost provedení celého procesu posouzení vlivů stavby na životní prostředí, který pro přístupové komunikace při projednávání průmyslové zóny Nošovice nebyl proveden, zahájení realizace zdrží. Pozemky potřebné pro realizaci stavby zajišťuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. U některých pozemků je předpoklad vedení vyvlastňovacího řízení, což vyvolává zdržení realizace dotčených objektů. V současné době je, po doplnění dokumentace, prováděno posouzení dokumentace EIA.

Tošanovice – Žukov

 • délka: 7,850 km
 • kategorie: R 22,5/100
 • zahájení výstavby: 4. 4. 2005
 • zprovoznění: 29. 11. 2007

Součástí stavby je také estakáda přes řeku Stonávku o 13 polích a délce 728 m. Na stavbě byl realizován cementobetonový povrch.

Český Těšín – Žukov III. stavba

 • délka: 1,200 km
 • kategorie: S 22,5/80
 • křižovatky: Žukov (výjezd 70)
 • zahájení výstavby: červen 2004
 • zprovoznění: 29. 11. 2007

Úsek není součástí dálnice D48 a je označen jako silnice pro motorová vozidla.

Český Těšín – Žukov II. stavba

 • délka: 1,740 km
 • kategorie: S 22,5/80
 • křižovatky: Český Těšín-jih (výjezd 71), Český Těšín-západ (výjezd 72)
 • zahájení výstavby: 20. 9. 2001
 • zprovoznění: 31. 7. 2004

Úsek není součástí dálnice D48 a je označen jako silnice pro motorová vozidla.

Český Těšín – Žukov I. stavba

 • délka: 2,200 km
 • kategorie: S 22,5/80
 • křižovatky: Český Těšín-sever (výjezd 74)
 • zahájení výstavby: listopad 1995
 • zprovoznění: 17. 10. 1997

Úsek není součástí dálnice D48 a je označen jako silnice pro motorová vozidla.


© 2002 – 2024 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 25. 7. 2023 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress