D8 u Úžic
Vyškov – Olomouc
D46
Trasa s popisem

Vyškov – Olomouc

 • Vyškov – dálniční křižovatka Vyškov-východ D1–D46
  • návaznost
   • D1: Brno – Jihlava – Praha
   • D1: Hulín – (Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
 • Olomouc – dálniční křižovatka Slavonín D35–D46
  • návaznost
   • D35: Mohelnice – (Moravská Třebová – Hradec Králové – Úlibice [I/16])
   • D35: Lipník n. B.
Délka dálnice
 • 38 km v provozu
Mapy
Fotogalerie
Intenzita dopravy
 • max. 31,8 tis. aut./24 h (Nedvězí – Olomouc, 2007)
Kategorie
 • Vyškov – Drysice: R 22,5/100
 • Drysice – Želeč: S 22,0/100
 • Želeč, obalovna: S 22,5/100
 • Želeč – hr. okr. Prostějov/Olomouc: S 21,5/100
 • hr. okr. Prostějov/Olomouc – Olomouc: S 20,5/100

Základní informace

Dálnice D46 začíná na mimoúrovňové křižovatce Vyškov s dálnicí D1. Po dostavbě D1 bude obsluhovat pouze regionální dopravu na střední Moravě (zejm. Brno – Olomouc), bude se tedy jednat o spojnici Olomouce s D1. Dnes ale stále D46 pojímá i tranzit na trase Praha – Ostrava.

Novinky z D46 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

Stavby modernizace

Od roku 2011 je prováděna modernizace D46. Byla vyměněna svodidla za bezpečnější, v souvislých úsecích byl opraven povrch vozovky. Postupně jsou přestavovány mimoúrovňové křižovatky, které byly často v minulosti postaveny pouze s odbočovacími a připojovacími klíny, tedy bez odbočovacích a připojovacích pruhů, nutných k bezpečnému a komfortnímu výjezdu z dálnice, resp. nájezdu na dálnici. Tyto pruhy jsou v rámci rekonstrukcí křižovatek doplňovány, v některých případech také spolu s protihlukovými stěnami a dalšími opatřeními.

MÚK Vyškov

 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Vyškov (km 2)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2019
 • předpokládané zprovoznění: 2021

MÚK Vyškov byla již v letech 1994 – 1996 doplněna o odbočovací pruhy a připojovací pruh směr Brno. V rámci této stavby bude vybudován připojovací pruh směr Olomouc, součástí stavby je také sedm opěrných zdí v celkové délce 70 m a úpravy ostatních komunikací v délce 278 m. V červnu 2016 nabylo právní moci územní rozhodnutí. Byl vybrán zpracovatel dokumentace pro stavební povolení, jejíž koncept se již zpracovává. Začala inženýrská činnost související s vydáním stavebního povolení. Předpokládané náklady na stavbu činí 44 milionů korun.

MÚK Drysice

 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Drysice (km 7)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2019
 • předpokládané zprovoznění: 2020

Budou vybudovány odbočovací a připojovací pruhy. Součástí stavby je také rekonstrukce dálničního mostu, dvě protihlukové stěny délky 1482 m a čtyři opěrné zdi v celkové délce 300 m. V červnu 2016 nabylo právní moc územní rozhodnutí. Probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Předpokládané náklady na stavbu činí 140 milionů korun.

MÚK Brodek u Prostějova

 • kategorie: S 21,5/100
 • výjezdy: Brodek u Prostějova (km 12)
 • zahájení výstavby: 12/2012
 • zprovoznění: 25. 11. 2015

Byly doplněny odbočovací a připojovací pruhy. Výstavba ve směru na Olomouc byla zahájena v prosinci 2012 a ke zprovoznění došlo v prosinci 2013. Výstavba ve směru na Vyškov byla zahájena v prosinci 2014 a ke zprovoznění došlo 25. 11. 2015.

MÚK Vranovice-Kelčice

 • kategorie: S 21,5/100
 • výjezdy: Vranovice-Kelčice (km 16)
 • zahájení výstavby: 2011
 • zprovoznění: 29. 11. 2011

Byly doplněny odbočovací a připojovací pruhy. Nejprve byl 15. 8. 2011 zprovozněn směr Olomouc, 29. 11. 2011 pak směr Vyškov.

MÚK Žešov

 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Prostějov-jih (km 21)
 • zahájení výstavby: 30. 8. 2016
 • zprovoznění: 31. 10. 2017

Stavba představuje doplnění odbočovacího a prodloužení připojovacího pruhu. Ke zprovoznění došlo 31. 10. 2017.

MÚK Prostějov-centrum

 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Prostějov-centrum (km 23/24)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2019
 • předpokládané zprovoznění: 2021

Stavba představuje doplnění odbočovacích pruhů ve směru Olomouc – Prostějov a Vyškov – Prostějov 2 a připojovacího pruhu ve směru Prostějov – Vyškov. Součástí stavby je i demolice a výstavba nového dálničního mostu přes silnici II/367. Bylo vydáno územní rozhodnutí. Byla dokončena dokumentace pro stavební povolení a zahájena inženýrská činnosti pro vydání stavebního povolení. V květnu 2016 proběhla aktualizace Záměru projektu. Předpokládané náklady na stavbu činí 139 milionů korun.

MÚK Držovice

 • kategorie: S 21,5/100
 • výjezdy: Držovice (km 27)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2019
 • předpokládané zprovoznění: 2020

Stavba představuje přestavbu MÚK Držovice doplněním odbočovacích a připojovacích pruhů, což vyvolá rozšíření dálničního mostu. Větve křižovatky o celkové délce 920 m budou zaústěny do nové okružní křižovatky. Byl vydáno územní rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení. Vydání stavebního povolení se předpokládá v roce 2018. Probíhá majetkoprávní příprava stavby. Vykoupeno je 17 % pozemků potřebných pro stavbu. Vzhledem k nesouhlasům některých vlastníků pozemků probíhá vyvlastnění. Předpokládané náklady na stavbu činí 161 milionů korun.

MÚK Olšany u Prostějova

 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Olšany u Prostějova (km 33)
 • předpokládané zahájení výstavby: 9. 5. 2018
 • předpokládané zprovoznění: 01/2020

Stavba představuje doplnění odbočovacích a připojovacíh pruhů, demolici a výstavbu nového nadjezdu přes dálnici a rozšíření dálničního mostu přes potok Blata, Součástí stavby je také protihluková stěna délky 170 m a úpravy ostatních komunikací v délce 157 m. Stavba byla zahájena 9. 5. 2018. Předpokládané náklady na stavbu činí 105 milionů korun.

MÚK Hněvotín

 • kategorie: S 20,5/100
 • výjezdy: Hněvotín (km 37)
 • zahájení výstavby: 09/2011
 • zprovoznění: 21. 12. 2011

MÚK Hněvotín byla zprovozněna již v roce 2003 v rámci stavby dálnice D35, a to bez křižovatkové větve směr Vyškov. Tato křižovatková větev byla vybudována v roce 2011.

Původní stavby

Vyškov, obchvat: km 0,000 – 0,805 (0,805 km)

 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Vyškov (km 2)
 • zprovoznění: 30. 7. 1992

V době uvedení do provozu navazovala stavba (o délce 1,6 km) plynule na dálnici D1 (tehdy D47). Při výstavbě dálnice D1 v úseku Vyškov – Mořice vznikla u Vyškova dálniční křižovatka D1–D46.

Vyškov, obchvat: km 0,805 – 1,425 (0,620 km)

 • kategorie: R 22,5/100
 • zprovoznění: 30. 7. 1992

Vyškov – Pustiměř: km 1,425 – 4,232 (2,807 km)

 • kategorie: R 22,5/100
 • zprovoznění: 1989

Stavba byla vyprojektována tak, aby mohla v případě potřeby sloužit jako záložní vojenské letiště.

Pustiměř – Drysice: km 4,232 – 6,522 (2,290 km)

 • kategorie: R 22,5/100
 • zprovoznění: 1985

Drysice, obchvat: km 6,522 – 7,786 (1,264 km)

 • kategorie: R 22,5/100
 • výjezdy: Drysice (km 7)
 • zprovoznění: 1983

Drysice – Želeč: km 7,786 – 8,983 (1,197 km)

 • kategorie: S 22,0/100
 • zprovoznění: 1981

Želeč, obalovna: km 8,983 – 9,644 (0,661 km)

 • kategorie: S 22,5/100
 • zprovoznění: 1992

Želeč – Brodek u Prostějova: km 9,644 – 12,509 (2,865 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • výjezdy: Brodek u Prostějova (km 12)
 • zprovoznění: 1979

Brodek u Prostějova – Dobrochov: km 12,509 – 15,084 (2,575 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • zprovoznění: 1978

Dobrochov – Kelčice: km 15,084 – 16,244 (1,160 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • výjezdy: Vranovice-Kelčice: (km 16)
 • zprovoznění: 1977

Kelčice – Žešov: km 16,244 – 18,733 (2,489 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • zprovoznění: 1976

Žešov, obchvat: km 18,733 – 20,800 (2,067 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • výjezdy: Prostějov-jih (km 21)
 • zprovoznění: 1976

Prostějov, obchvat – jih: km 20,800 – 23,591 (2,791 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • zprovoznění: 1989

Prostějov, obchvat – estakáda: km 23,591 – 25,951 (2,360 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • výjezdy: Prostějov-centrum (km 23/24), Držovice (km 26)
 • zprovoznění: 1989

Stavba zahrnuje i 170 m dlouhý most a 794 m dlouhou estakádu Haná.

Držovice, obchvat: km 25,951 – 29,126 (3,175 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • zprovoznění: 1983

Držovice – Olšany: km 29,126 – 30,659 (1,533 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • zprovoznění: 1977

Olšany – hr. okr. Prostějov/Olomouc: km 30,659 – 34,010 (3,351 km)

 • kategorie: S 21,5/100
 • výjezdy: Olšany u Prostějova (km 33)
 • zprovoznění: 1975

hr. okr. Prostějov/Olomouc – Olomouc: km 34,010 – 36,496 (2,486 km)

 • kategorie: S 20,5/100
 • výjezdy: Hněvotín (km 37)
 • zprovoznění: 1974

Délka stavby před výstavbou jihovýchodního obchvatu Olomouce (Slavonín – Přáslavice) činila 3,6 km.


© 2002 – 2024 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 15. 5. 2018 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress