D2 u Židlochovic
Úlibice (I/16) – Hradec Králové – Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou
D35
Trasa s popisem

Úlibice (I/16) – Hradec Králové – Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou

 • (Úlibice [I/16])
 • přerušení 36 km (Úlibice – Hradec Králové)
 • (Hradec Králové – dálniční křižovatka Plotiště D11–D35)
  • návaznost
   • D11: (Trutnov – Polsko)
   • D11: Praha
 • Hradec Králové – dálniční křižovatka Sedlice D11–D35
  • návaznost
   • D11: (Trutnov – Polsko)
   • D11: Praha
 • Opatovice nad Labem – výjezd 129 Opatovice nad Labem
 • přerušení 109 km (Opatovice nad Labem – Mohelnice-jih)
 • (Moravská Třebová – dálniční křižovatka Staré Město D43–D35)
  • návaznost
 • konec přerušení (Opatovice nad Labem – Mohelnice-jih)
 • Mohelnice – výjezd 235 Mohelnice-jih
 • Křelov – výjezd 261 Křelov
 • přerušení 3 km (Křelov – Slavonín)
 • Olomouc – dálniční křižovatka Slavonín D46–D35
  • návaznost
 • Olomouc – dálniční křižovatka Holice D55–D35
  • návaznost
   • (D55: Přerov) – Hulín – (Břeclav)
 • Lipník nad Bečvou – (dálniční křižovatka Lipník nad Bečvou D1–D35)
  • návaznost (dočasně plynulá)
   • (D1: Přerov) – Hulín – Vyškov – Brno – Jihlava – Praha
   • D1: Bělotín – Ostrava – Polsko
Délka dálnice
 • 210 km (63 km v provozu, 15 km ve výstavbě, 132 km v přípravě)
Mapy
Fotogalerie
Video
Intenzita dopravy (metodika 2005)
 • max. 25,1 tis. aut./24 h (Olomouc-východ – Velký Újezd, 2007)
 • min. 21,0 tis. aut./24 h (Velký Újezd – Lipník nad Bečvou, 2007)
Intenzita dopravy (metodika 2010)
 • max. 28,2 tis. aut./24 h (Slavonín – Nemilany, 2012)
 • min. 14,5 tis. aut./24 h (provizorní napojení na silnici I/35 – Slavonín, 2012)
Kategorie
 • Úlibice – obchvat: R 25,5/100
 • Úlibice – Plotiště: R 25,5/120
 • Sedlice – Opatovice: R 24,5/120
 • Opatovice – Mohelnice: R 25,5/120
 • Mohelnice – Křelov: S 22,5/100
 • Křelov – Slavonín: R 22,5/120
 • Slavonín – Přáslavice: R 26,5/120
 • Přáslavice – Lipník nad Bečvou: D 26,5/120
Přílohy

Základní informace

Dálnice D35 měla podle původních plánů z roku 1963 vést z Hradce Králové přes Olomouc do Lipníku nad Bečvou, kde se měla napojovat na dálnici D47 (dnešní D1). V roce 1993 však došlo ke změně. Zásadní byla změna trasy, která se prodloužila z Hradce Králové přes Turnov až do Liberce, ale došlo i ke změně typu komunikace z D35 na R35 (viz rozdíly mezi D a R). Jako rychlostní silnice R35 byl pak v letech 1993 – 2007 postupně zprovozňován úsek Liberec – Turnov a v letech 1997 – 2007 úsek Křelov – Lipník nad Bečvou. V roce 2009 byla jako rychlostní silnice R35 zprovozněna stavba Sedlice – Opatovice. V souvislosti s tzv. Novým pojetím dálniční sítě byla v roce 2016 velká část R35 přeřazena zpět mezi dálnice. Trasa dálnice D35 byla zkrácena do původní podoby z roku 1963, tedy Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou, ovšem nově zahrnuje i úsek Úlibice – Plotiště, který nahradí přetíženou silnici I/35 mezi Jičínem a Hradcem Králové. Zahrnula tedy všechny dříve zprovozněné stavby kromě úseku Liberec – Turnov, který se stal silnicí I. třídy, přičemž je označen jako silnice pro motorová vozidla.

D35 bude po dokončení úseku Hradec Králové – Mohelnice spolu s dálnicí D11 alternativní „severní trasou“ spojující Čechy s Moravou a Slezskem, zejména jejich severní části. To by odlehčilo dopravě na dálnici D1.

V okolí Olomouce byl v říjnu 1997 otevřen úsek Přáslavice – Velký Újezd, v červenci 1999 Velký Újezd – Lipník nad Bečvou a v říjnu 2003 úsek jihovýchodního olomouckého obchvatu (Slavonín – Přáslavice) a byla tak spojena D46 a hotový úsek D35 z Přáslavic do Lipníku nad Bečvou. V praxi to znamená, že z Prahy dojedeme po dálnici až na státní hranici, kde navazuje polská dálnice A1 (D1 –> D46 –> D35 –> D1). Dne 1. listopadu 2007 došlo k dokončení 1. etapy západní části olomouckého obchvatu. Poslední úsekem v okolí Olomouce tak bude 2. etapa, která se má budovat až okolo roku 2020 a která definitivně zkompletuje dálnici D35 mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou. Pro lepší napojení Hradce Králové a Pardubic na dálnici D11 byla v roce 2009 zprovozněna necelé tři kilometry dlouhá stavba Sedlice – Opatovice, propojující D11 se silnicí I/37.

Na konci roku 2015 byla dokončena stavba Sedlice – Opatovice, dostavba estakády, zatím bez dopravního využití. Dne 4.12.2018 byla zahájena výstavba 14,7 km dlouhého úseku Časy – Ostrov, v roce 2019 bude zahájena výstavba úseku Opatovice – Časy, kdy tyto dva úseky budou výrazným vylepšením trasy Praha – Olomouc neboť bude nahrazen nebezpečný úsek I/35 Hradec-Králové – Holice a odpadne tak nutnost jízdy přes Hradec Králové ve směru dále na Olomouc.

Novinky z D35 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

Úlibice – obchvat

 • délka: 1,580 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Úlibice
 • předpokládané zahájení výstavby: 2022
 • předpokládané zprovoznění: 2024

Součástí stavby je 5 mostů a úpravy ostatních komunikací včetně silnice I/16 v celkové délce 3,776 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Obec Úlibice zpracovala nový územní plán, ve které je zakreslen aktualizovaný koridor D35 včetně koridoru pro přeložku a rozšíření na čtyřpruh silnice I/16 jako veřejně prospěšná stavba. Schválení územního plánu obce Úlibice se komplikuje, při veřejném projednání byly vzneseny připomínky od místních občanů, po dalším veřejném projednání v září 2017 by územní plán mohl být schválen až na konci roku 2017. Stavba byla pro fází územního řízení rozdělena na tři části. Po zanesení přeložky silnice I/16 do územního plánu obce jako veřejně prospěšné stavby byl dokončen čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí pro tuto přeložku. Inženýrská činnost bude zahájena po schválení nového územního plánu obce Úlibice. Územní rozhodnutí na druhou část nabylo právní moci v dubnu 2012. Třetí část byla přiřazena k dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby Úlibice – Hořice. V únoru 2017 nabylo právní moci územní rozhodnutí na stavbu D35 Úlibice – obchvat, stavba 1. – MÚK Úlibice. Inženýrská činnost bude zahájena po schválení nového územního plánu obce Úlibice. Po kompletaci tří dokumentací pro územní rozhodnutí a tří územních rozhodnutí dojde ke zpracování dokumentace pro stavební povolení pro celou stavbu D35 Úlibice – obchvat, tj. včetně přeložky silnice I/16. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,084 miliardy korun.

Úlibice – Hořice

 • délka: 16,346 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Chomutice
 • předpokládané zahájení výstavby: 2026
 • předpokládané zprovoznění: 2029

Součástí stavby je 19 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 5,051 km. Bylo vydáno kladné závazné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) a územní rozhodnutí. Je zpracován podrobný geotechnický průzkum. Byl zpracován koncept dokumentace pro stavební povolení a jsou zpracovány připomínky k dokumentaci. Na konci roku 2017 byl odevzdán čistopis dokumentace pro stavební povolení a začala majetkoprácní příprava stavby. V rámci přípravy stavby je dokončena vyhledávací studie na umístění středisko správy a údržby dálnice (SSÚD) Chomutice. Náklady na stavbu jsou plánovány na 4,771 miliardy korun.

Hořice – Sadová

 • délka: 10,450 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Hořice
 • zahájení výstavby: 7. 11. 2023
 • předpokládané zprovoznění: 12/2025

Součástí stavby je 14 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 3,815 km. Na stavbu bylo vydáno kladné závazné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) a územní rozhodnutí. Je zpracován podrobný geotechnický průzkum a čistopis dokumentace pro stavební povolení. Začala inženýrská činnosti související s majetkoprávním vypořádáním. Náklady na stavbu byly plánovány na 2,739 miliardy korun. Termín pro podání nabídek vypršel 17. 5. 2023. Podáno bylo 5 nabídek. Na konci 06/2023 vybralo ŘSD nejvýhodnější nabídku a 7. 8. 2023 uzavřelo smlouvu s vítězným uchazečem. Cena stavby dle smlouvy je 2,442 miliardy korun. Jedním dálničním zařízením se ale budoucí dálnice může chlubit už dnes. Policie v Hořicích už na začátku předloňského října otevřela dálniční oddělení.

Sadová – Plotiště

 • délka: 7,814 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Sadová
 • předpokládané zahájení výstavby: 2024
 • předpokládané zprovoznění: 2026

Součástí stavby je 8 mostů a úpravy ostatních silnic v délce 0,344 km. Na stavbu bylo vydáno kladné závazné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) a územní rozhodnutí. Je zpracován podrobný geotechnický průzkum a čistopis dokumentace pro stavební povolení. V rámci následné přípravy stavby bude zahájeno majetkoprávní vypořádání. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,423 miliardy korun.

Sedlice – Opatovice

 • délka: 3,150 km
 • kategorie: R 24,5/120
 • výjezdy: Opatovice
 • zahájení výstavby: listopad 2006
 • zprovoznění: 27. 11. 2009

Jedná se o úsek D35 od dálnice D11 u Sedlic k silnici I/37 u Opatovic nad Labem, včetně přestavby silnice I/37 v úseku Opatovice nad Labem – Hrobice na kategorii S 24,5/100 v délce 4,093 km. Součástí stavby je mimo jiné mimoúrovňová křižovatka dálnice D35 a silnice I/37 u Opatovic nad Labem, řešená kruhovým objezdem v úrovni nad silnicí I/37. Stavba zlepšila spojení především Pardubic na dálnici D11 na Prahu.

Sedlice – Opatovice, dostavba estakády

 • délka: 1,100 km
 • kategorie: R 24,5/120, R 25,5/120
 • zahájení výstavby: 06/2010
 • dokončení: 31. 12. 2015

Stavba zahrnuje mostní estakádu přes MÚK Opatovice délky 1 000 m, včetně připojovacích ramp do okružní křižovatky na východním předmostí v délce 320 m a 245 m a 100 m dlouhý úsek D35 v násypu. Stavba byla dokončena 31. 12. 2015, avšak zprovoznění se dočká až s navazujícím úsekem Opatovice – Časy.

Opatovice – Časy

 • délka: 12,610 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Rokytno, Časy
 • zahájení výstavby: 14. 3. 2019
 • zprovoznění: 15. 12. 2021

Součástí stavby je 24 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 26,664 km. Dodatečně je na úseku projektována malá oboustranná odpočívka Bukovina, která by měla být budována zároveň s hlavní trasou, ale jako samostatná akce. Náklady na stavbu byly plánovány na 4,645 miliardy korun. Cena stavby dle smlouvy: 3,389 miliardy Kč (bez DPH).

Časy – Ostrov

 • délka: 14,700 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Dašice, Ostrov
 • zahájení výstavby: 4. 12. 2018
 • zprovoznění: 22. 12. 2022

Součástí stavby je 22 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 17,880 km. Stavebně zajímavým je most přes železniční stanici v Uhersko v km 156,867. Tento most délky 176 m je postaven jako jedna konstrukce pro oba směry dálnice. Konstrukci tvoří střední komorový nosník s prefabrikovanými vzpěrami a s dobetonovanou horní deskou mostovky. Tento typ konstrukce byl zvolen s ohledem na průchod závěsných lan trakčního vedení pod mostem. Výstavba mostu byla provedena otočením dvou symetrických vahadel, které byly vybetonovány rovnoběžně s kolejištěm a poté přesunuty do finální polohy. K otočení první nosné části mostu v Uhersku došlo 15. a 16. 4. 2022, druhé části pak 6. a 7. 5. 2022. V km 150,5 vznikla zároveň s D35 střední oboustranná odpočívka Dolní Roveň. Na odpočívce bylo v rámci stavby vybudováno pro každou stranu 32 stání pronákladní auta, 64 stání pro osobní, 6 stání pro autobusy a 12 stání pro karavany. Náklady na stavbu byly plánovány na 2,833 miliardy korun. Cena stavby dle smlouvy: 3,232 miliardy Kč (bez DPH) Slavnostní zprovoznění proběhlo 22. 12. 2022.

Ostrov – Vysoké Mýto

 • délka: 7,000 km
 • kategorie: D 26/130
 • předpokládané zahájení výstavby: 2024
 • předpokládané zprovoznění: 2027

Součástí stavby je 575, resp. 545 metrů dlouhý tunel Homole, 6 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 10,448 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). Záměr projektu byl schválen Centrální komisí Ministerstva dopravy. Byl proveden předběžný geotechnický průzkum. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Žádost o územní rozhodnutí byla podána 1. 11. 2017. Nyní probíhá dokladace k územnímu řízení. Pozdržení v přípravě nastalo kvůli změně technického řešení tunelu Homole. Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,157 miliardy korun.

Ostrov – Vysoké Mýto, tunel Homole

 • délka: 0,500 km
 • kategorie: D 26/130
 • předpokládané zahájení výstavby: 2023
 • předpokládané zprovoznění: 2026

Stavba tunelu Homole se s ohledem na technickou náročnost tohoto stavebního objektu plánuje budovat samostatně. Tunel však zajistí propojení obou částí dálničního úseku do jednoho plně funkčního celku. Dne 24. 3. 2022 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby tunelu. Proběhlo vyhodnocení kvalifikační fáze nabídek. Zahájení 2. kola proběhlo v říjnu 2022.

Vysoké Mýto – Džbánov

 • délka: 5,950 km
 • kategorie: D 26/130
 • výjezdy: Vysoké Mýto-západ, Džbánov
 • zahájení výstavby: 16. 11. 2023
 • předpokládané zprovoznění: 2025

Součástí stavby je 11 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 13,353 km. Náklady na stavbu byly původně plánovány na 1,682 miliardy korun, v roce 2023 2,522 miliardy korun. Termín pro podání nabídek vypršel 9. 5. 2023 a podáno bylo pět nabídek. Dne 13. 7. 2023 uzavřelo ŘSD smlouvu s vítězným uchazečem. Cena stavby dle smlouvy je 1,830 miliardy korun.

Džbánov – Litomyšl

 • délka: 10,789 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Řídký
 • předpokládané zahájení výstavby: 2024
 • předpokládané zprovoznění: 2027

Součástí stavby je 14 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 20,139 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). Záměr projektu byl schválen Centrální komisí Ministerstva dopravy. Byl proveden předběžný geotechnický průzkum. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Žádost o územní rozhodnutí byla podána 3. 11. 2017. Probíhá dokladace k územnímu řízení. Náklady na stavbu jsou plánovány na 3,180 miliardy korun.

Litomyšl – Janov

 • délka: 7,150 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Litomyšl-sever, Janov
 • předpokládané zahájení výstavby: 2024
 • předpokládané zprovoznění: 2027

Součástí stavby je 8 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 3,030 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). Záměr projektu byl schválen Centrální komisí Ministerstva dopravy. Byl proveden předběžný geotechnický průzkum. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Probíhá inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Veřejné projednání v rámci územního řízení se uskuteční 16. 4. 2018. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,688 miliardy korun.

Janov – Opatovec

 • délka: 11,713 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Mikuleč, Opatovec
 • zahájení výstavby: 5. 5. 2023
 • předpokládané zprovoznění: 2025

Součástí stavby je 15 mostů, přičemž největším z nich je most přes silnici I/35 a Mikulečský potok o délce 439 metrů a úpravy ostatních komunikací v délce 18,115 km. V rámci stavby vznikne také 6 protihlukových stěn o celkové délce 4,5 kilometru. Náklady na stavbu byly plánovány na 3,072 miliardy korun, při výběrovém řízení pak 3,470 mld. Cena stavby dle smlouvy 2,540 mld.

Opatovec – Staré Město

 • délka: 16,600 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Staré Město
 • předpokládané zahájení výstavby: 2025
 • předpokládané zprovoznění: 2027

Součástí stavby je 3 983 m dlouhý tunel Dětřichov, 17 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 24,078 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). Záměr projektu byl schválen Centrální komisí Ministerstva dopravy. Byl proveden předběžný geotechnický průzkum. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Probíhá inženýrská činnost související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby. Žádost o územní rozhodnutí byla podána v červnu 2017. Probíhá dokladace k územnímu řízení. Náklady na stavbu jsou plánovány na 11,200 miliardy korun. Jde o první úsek celé 37 km dlouhé stavby, kterou je plánováno stavět formou PPP.

Staré Město – Mohelnice

 • délka: 20,997 km
 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Maletín, Mohelnice-sever
 • předpokládané zahájení výstavby: 2025
 • předpokládané zprovoznění: 2027

Součástí stavby je 1 100 m dlouhý tunel Maletín. Trasa je stabilizována v ZÚR Pardubického i Olomouckého kraje. Na stavbu bylo v únoru 2018 vydáno kladné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). Bude zpracován záměr projektu. Náklady na stavbu jsou plánovány na 8,606 miliardy korun. Jde o druhý úsek celé 37 km dlouhé stavby, kterou je plánováno stavět formou PPP.

Mohelnice – Loštice, obchvat – Řimice

 • délka: 5,4 km
 • kategorie: S 22,5/100
 • výjezdy: Mohelnice-jih (km 212), Palonín (km 218)
 • zprovoznění: 1979

Řimice – Mladeč

 • délka: 4,5 km
 • kategorie: S 22,5/100
 • zprovoznění: 1983

Stavba prochází v celé své délce CHKO Litovelské Pomoraví.

Mladeč – Nasobůrky

 • délka: 3,2 km
 • kategorie: S 22,5/100
 • výjezdy: Mladeč (km 223)
 • zprovoznění: 1986

Stavba prochází z velké části CHKO Litovelské Pomoraví.

Nasobůrky – Unčovice

 • délka: 4,9 km
 • kategorie: S 22,5/100
 • výjezdy: Nasobůrky (km 226)
 • zprovoznění: 1978

Unčovice – Příkazy

 • délka: 2,7 km
 • kategorie: S 22,5/100
 • výjezdy: Unčovice (km 231)
 • zprovoznění: 1984

Příkazy, obchvat

 • délka: 3,0 km
 • kategorie: S 22,5/100
 • zprovoznění: 1985

Příkazy – Křelov

 • délka: 2,5 km
 • kategorie: S 22,5/100
 • výjezdy: Křelov (km 240)
 • zprovoznění: 1978
3508.2

Křelov – Slavonín, 2. etapa

 • délka: 3,250 km
 • kategorie: R 22,5/120
 • výjezdy: Křelov
 • předpokládané zahájení výstavby: 2023
 • předpokládané zprovoznění: 2025

Druhá etapa západní části obchvatu Olomouce spojí současný konec D35 ve směru od Mohelnice s první etapou. Dokončením této stavby bude zkompletován obchvat Olomouce a D35 vytvoří nepřerušený tah mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou. Součástí stavby je 5 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 1,364 km. V roce 2006 schválilo Ministerstvo dopravy investiční záměr upravené varianty vedení trasy na území obce Křelov-Břuchotín. Proběhl předběžný geotechnický průzkum v trase upravené varianty. 26. března 2008 zastupitelstvo obce Křelov-Břuchotín schválilo realizaci původní varianty B4. Na stavbu bylo v únoru 2018 vydáno kladné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). V roce 2016 se předpokládá dodání průzkumů k EIA. V roce 2018 se předpokládá aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost související s vydáním územního rozhodnutí. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,216 miliardy korun.

3508.1

Křelov – Slavonín, 1. etapa: 263,672 – km 266,422 (2,750 km)

Výstavba byla zahájena 27. 10. 2004 a stavba byla zprovozněna 1. 11. 2007.

Stavba navazuje na jižní obchvat Olomouce a do zprovoznění 2. etapy končí provizorním napojením na tzv. Severní spoj, čtyřpruhovou komunikaci o délce 1,3 km, vyúsťující na okružní křižovatku na stávající silnici I/35 a umožňující tak přesunutí další části tranzitní dopravy z města.

Úsek je postavený v kategorii R 22,5/120.

3509

Slavonín – Přáslavice: km 266,422 – 281,072 (14,650 km)

Výstavba jihovýchodní části obchvatu Olomouce byla zahájena v listopadu 1999 a ke slavnostnímu zprovoznění došlo 6. 10. 2003.

Stavba zahrnuje mimo jiné 1,4 km protihlukových stěn, tři estakády – přes železniční tratě Olomouc – Prostějov (délka 460 m) a Olomouc – Přerov (215 m) a přes řeku Moravu (250 m), přeložku silnice I/55 v délce 2,2 km a úpravu rychlostní silnice R46 v délce 1,4 km.

Je postavena v kategorii R 26,5/120 a její součástí jsou tři výjezdy – Olomouc-centrum (km 267), Olomouc-Nemilany (km 272) a Olomouc-jih (km 276).

3510

Přáslavice – Velký Újezd: km 281,072 – 289,122 (8,050 km)

Stavba byla zahájena v prosinci 1993 a zprovozněna byla 10. 10. 1997.

Úsek je postaven v kategorii D 26,5/120 a jeho součástí je výjezd Olomouc-východ (km 281), východní olomoucký přivaděč o délce 1,3 km a SSÚRS Kocourovec.

3511

Velký Újezd – Lipník nad Bečvou: km 289,122 – 296,469 (7,347 km)

Výstavba byla zahájena v říjnu 1996 a stavba byla uvedena do provozu 22. 7. 1999.

Je postavena v kategorii D 26,5/120 a její součástí je výjezd Velký Újezd (km 290), 100 m dlouhý přesypaný tunel a přivaděč Lipník nad Bečvou o délce 2,1 km.

Jednotlivé stavby (silnice I/35)

Liberec-Doubí – Jeřmanice

 • délka: 3,200 km
 • kategorie: R 22,5/80
 • výjezdy: Liberec-Doubí (km 27)
 • zahájení výstavby: 1996
 • zprovoznění: 1998

Jeřmanice – Rádelský mlýn

 • délka: 2,750 km
 • kategorie: R 22,5/80
 • výjezdy: Jeřmanice (km 31)

Úsek, vybudovaný v letech 1972 – 1974 byl od dubna 2007 do srpna 2008 v částečné (délka 2,105 km) rekonstrukci, která již 11. 11. 2007 umožnila jeho přeřazení do kategorie rychlostních silnic. Součástí této rekonstrukce je například prodloužení připojovacích a odbočovacích pruhů, rozšíření MÚK Jeřmanice, výstavba protihlukových stěn či přemístění autobusové zastávky.

Rádelský mlýn – Hodkovice nad Mohelkou

 • délka: 2,135 km
 • kategorie: R 22,5/80
 • výjezdy: Rádelský Mlýn (km 33)
 • zahájení výstavby: květen 2002
 • zprovoznění: 5. 12. 2003

Hodkovice nad Mohelkou – Nový Mlýn

 • délka: 3,000 km
 • kategorie: S 22,5/80
 • výjezdy: Hodkovice nad Mohelkou (km 35)
 • zahájení výstavby: březen 1998
 • zprovoznění: srpen 2000

Nový Mlýn – Žďárek

 • délka: 1,620 km
 • kategorie: S 22,5/80
 • zahájení výstavby: 1994
 • zprovoznění: 1996

Žďárek – Ohrazenice

 • délka: 3,040 km
 • kategorie: S 22,5/80
 • výjezdy: Paceřice (km 41)
 • zprovoznění: 1993

Ohrazenice – Úlibice

 • délka: 32,072 km (varianta 3), 32,142 km (varianta 4)
 • kategorie: S 13,5/80 (varianta 3), R 21,5/100, S 13,5/80 (varianta 4)
 • výjezdy: Přepeře, Valdštejnsko, Volavec, Ktová (varianta 3), Žernov (varianta 4), Čimyšl, Libuň, Kněžice, Valdice
 • předpokládané zahájení výstavby: –
 • předpokládané zprovoznění: –

V listopadu 2016 byla na stavbu zpracována technická studie, která byla podkladem pro zpracování oznámení k posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). V květnu 2016 byly zveřejněny závěry zjišťovacího řízení, podle kterých bude příprava pokračovat vypracováním dokumentace EIA. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele dokumentace EIA.

V minulosti byly posuzovány varianty vedení D35 podél silnice I/35 a I/16 a také ve směru na Železný Brod a Semily. Na základě vyhodnocení zpracovaných studií byl vybrán koridor vedení podél silnice I/35. Na základě celkového posouzení byly k dalšímu sledování vybrány dvě varianty:

 • Varianta 3 je navržena v kategorii S 13,5/80, tj. s uspořádáním jízdních pruhů 2 + 1. Rovensko pod Troskami obchází jihozápadně.
 • Varianta 4 je navržena v kategoriích R 21,5/100 (čtyřpruhové uspořádání) a S 13,5/80 (uspořádání 2 + 1). Ke změně kategorie dochází v prostoru MÚK Žernov. Rovensko pod Troskami obchází severovýchodně.

Náklady na stavbu jsou ve variantě 3 předpokládány na 8,276 miliardy korun, ve variantě 4 pak na 10,213 milardy korun.

Další stavby (silnice I/35)

MÚK Rádelský mlýn

 • kategorie: R 22,5/80
 • zahájení výstavby: 2. 3. 2020
 • zprovoznění: 10. 12. 2021

Stavba řeší směrové a kapacitní problémy současné mimoúrovňové křižovatky Rádelský mlýn. Součástí stavby byla přestavba ramp křižovatky v celkové délce 2,144 km a úprava silnice I/65 v délce 0,685 km.

V srpnu 2015 byla zpracována technická studie zahrnující nové řešení křižovatky a přilehlého úseku I/35. Stavba neměla významný vliv na životní prostředí a nebyla tedy posuzována podle zákona. Předpokládané náklady na stavbu činily 395 milionů korun. Cena stavby dle smlouvy: 408 mil. Kč (bez DPH).


© 2002 – 2023 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 16. 11. 2023 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress