D8 krátce za Prahou
Praha – Hradec Králové – Trutnov – Polsko
D11
Trasa s popisem

Praha – Hradec Králové – Trutnov – Polsko

 • Praha – dálniční křižovatka Horní Počernice D0–D11
  • návaznost
   • D0: Pražský okruh
    • a dále po Pražském okruhu
     • D1: Jihlava – Brno – Vyškov – Hulín – (Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
     • (D3: Tábor – České Budějovice – Rakousko)
     • D4: Příbram – (Nová Hospoda [I/20])
     • D5: Plzeň – Německo
     • D6: (Karlovy Vary) – Cheb – (Německo)
     • D7: Slaný – (Chomutov)
     • D8: Ústí nad Labem – Německo
     • D10: Mladá Boleslav – Turnov (I/35)
 • Hradec Králové – dálniční křižovatka Sedlice D35–D11
  • návaznost
   • D35: (Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc – Lipník n. B.)
 • Hradec Králové – výjezd 90 Kukleny
 • přerušení 64 km (Kukleny – hranice s Polskem)
 • (Hradec Králové – dálniční křižovatka Plotiště D35–D11)
  • návaznost
   • (D35: Úlibice [I/16])
 • (Královec/Lubawka – hranice s Polskem)
  • plynulá návaznost
   • polská dálnice (A3/S3: Štětín/Szczecin)
Délka dálnice
 • 155 km (91 km v provozu, 22 km ve výstavbě, 42 km v přípravě)
Nadmořská výška
 • max. 541 m n. m. v km 152
 • min. 192 m n. m. v km 16
Mapy
Fotogalerie
Video
Intenzita dopravy (metodika 2010)
 • max. 42,0 tis. aut./24 h (Praha – Jirny, 2012)
 • střed 29,9 tis. aut./24 h (Vrbová Lhota – Kluk, 2012)
 • min. 16,6 tis. aut./24 h (Pravy – Sedlice, 2012)
Kategorie
 • Praha – Jirny: D 34/120 (plánované zkapacitnění na 2 × 3 pruhy)
 • Jirny – Libice: D 26,5/120
 • Libice – Jaroměř: D 27,5/120
 • Jaroměř – Střítěž: R 25,5/120
 • Střítěž – hranice s Polskem: R 21,5/100
Přílohy

Základní informace

První plány dálnice D11 pocházejí z roku 1938, kdy se počítalo s napojením na plánovanou dálnici Vratislav (Wrocław) – Vídeň, celý projekt ovšem zhatila 2. světová válka. Plány z roku 1963 počítaly s koncem D11 na křižovatce s dálnicí D35. V roce 1978 byla zahájena stavba v úseku Praha – Jirny (8,3 km) v šířce 34 m – počítá se totiž s budoucím zkapacitněním na 2 × 3 pruhy. V roce 1984 byl otevřen první úsek po výjezd 18. D11 byla v roce 1985 dovedena do Sadské (výjezd 25) a v roce 1990 byl otevřen úsek do Poděbrad (výjezd 42). V prosinci 2005 byl uveden do provozu úsek z Dobšic (výjezd 50) do Chýště (výjezd 68), ovšem bez přímé návaznosti na hotové úseky a pouze v polovičním profilu. V prosinci 2006 se dálnice D11 otevřela až po výjezd 84 před Hradcem Králové. V prosinci 2008 přibyl na D11 ještě 2,7 km dlouhý úsek v polovičním profilu od Sedlic k provizornímu sjezdu u obce Praskačka. Tím se vyřešil průjezd tranzitní dopravy obcí Libišany. V listopadu 2009 zprovozněná stavba D35 Sedlice – Opatovice, která se na D11 napojuje v MÚK Sedlice, umožnila napojení na silnici I/37 u Opatovic nad Labem a tím přiblížila dálnici D11 zejména Pardubicím.

V srpnu 2017 bylo zprovozněno čtyřkilometrové prodloužení D11 od provizorního sjezdu u Praskačky k nové mimoúrovňové křižovatce Kukleny se silnicí I/11. Zprovozněním této části došlo k dlouho očekávanému plnohodnotnému napojení Hradce Králové na dálnici. Navazující úseky Hradec Králové – Smiřice a Smiřice – Jaroměř by měly být rozestavěny v roce 2018. Od Jaroměře povede D11 dále severním směrem přes Trutnov na polské hranice, kde se napojí na plánovanou polskou rychlostní silnici S3.

Novinky z D11 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

1101

Praha – Jirny: km 0,000 – 8,320 (8,320 km)

Zahájením stavby této části byla v září 1978 zahájena výstavba dálnice D11. Dálnice začíná na MÚK Praha-Horní Počernice s Pražským okruhem R1.

Stavba byla uvedena do provozu 12. 10. 1984 spolu s částí navazující stavby 1102.

Je postavena v kategorii D 34/120 (jedná se však pouze o čtyřpruhovou dálnici s rezevou na 2 × 3 pruhy) a její součástí je MÚK Jirny (km 8) a velká oboustranná odpočívka Horní Počernice.

1102

Jirny – Třebestovice: km 8,320 – 26,700 (18,380 km)

Výstavba tohoto úseku byla zahájena v březnu 1980 a stavba byla rozdělena do dvou částí:

 • Jirny – Bříství, délky 10,180 km, zprovozněna 12. 10. 1984
 • Bříství – Třebestovice, délky 8,200 km, zprovozněna 19. 10. 1985

Je postavena v kategorii D 26,5/120 a její součástí jsou dvě MÚK – Bříství (km 18) a Sadská (km 25).

1103

Třebestovice – Libice nad Cidlinou: km 26,700 – 42,000 (15,300 km)

Výstavba tohoto úseku byla zahájena v dubnu 1985 a zprovozněna 2. listopadu 1990.

Stavba zahrnuje také 253 m dlouhý zavěšený most přes Labe o třech polích z předpjatého betonu, nosník je v ose mostu zavěšen na dvou pylonech výšky 28 m, závěsy mají poloharfovité uspořádání.

Stavba je postavena v kategorii D 26,5/120 a její součástí jsou tři MÚK – Vrbová Lhota (km 35), Kluk (km 39) a Libice (km 42), velká oboustranná odpočívka Vrbová Lhota a SSÚD Poříčany.

1104-1

Libice nad Cidlinou – Dobšice: km 42,000 – 51,700 (9,700 km)

Výstavba tohoto úseku byla zahájena v lednu 2004. Úsek byl zprovozněn 19. prosince 2006, úsek od MÚK Dobšice v km 50,0 – 51,7 byl v polovičním profilu uveden do provozu již 20. prosince 2005.

Stavba je postavena v kategorii D 27,5/120 a její součástí MÚK Dobšice (km 50).

1104-2

Dobšice – Chýšť: km 51,700 – 68,000 (16,300 km)

Výstavba tohoto úseku byla zahájena v srpnu 2004. Úsek byl zprovozněn 20. prosince 2006, v polovičním profilu již 20. prosince 2005.

Úsek obsahuje tři velké mosty. Most Žiželice překračuje inundační údolí řek Mlýnská Cidlina a Cidlina v délce 534,4 m (stavba 1104-2D). Mosty Olešnice a Rakousy délky 240,0 m a 248,9 m (stavba 1104-2E) překračují opět inundační údolí řek Cidlina a Mlýnská Cidlina.

Stavba je postavena v kategorii D 27,5/120 a její součástí jsou dvě MÚK – Chlumec nad Cidlinou (km 62) a Chýšť (km 68).

1105-1

Chýšť – Osičky: km 68,000 – 78,910 (10,910 km)

Výstavba tohoto úseku byla zahájena v červnu 2004.

Úsek byl zprovozněn 20. prosince 2006.

Stavba je postavena v kategorii D 27,5/120 a její součástí je MÚK Pravy (km 76) a SSÚD Pravy.

1105-2

Osičky – Hradec Králové: km 78,910 – 90,760 (11,850 km)

 • kategorie: D 27,5/120
 • výjezdy: Sedlice (km 84), Kukleny (km 90)
 • zahájení výstavby: 01/2005
 • zprovoznění: 21. 8. 2017

Výstavba tohoto úseku byla v lednu 2005 zahájena kvůli majetkoprávním sporům pouze v km 78,910 – 88,300. Po km 83,700 byla dálnice zprovozněna 19. prosince 2006 (v úseku km 83,500 – 83,700 pouze v polovičním profilu) a ukončena provizorním sjezdem v MÚK Sedlice s dálnicí D35 ve směru na Olomouc. Dne 15. prosince 2008 bylo v polovičním profilu zprovozněno prodloužení polovičního profilu dálnice v km 83,700 – 86,490 k provizornímu sjezdu u obce Praskačka. Úsek v km 83,500 – 84,995 byl v plném profilu zprovozněn 27. listopadu 2009. Dne 1. listopadu 2011 byl pak v plném profilu zprovozněn ještě úsek v km 84,995 – 86,300. Pokračování výstavby až k MÚK Kukleny se silnicí I/11, tedy v km 86,300 – 90,760, byla slavnostně zahájeno 22. července 2014 za účasti vládních špiček a to i přesto, že v té době stále nebyla dokončena majetkoprávní vypořádání v km 88,600 – 89,000. Stavba byla slavnostně kompletně zprovozněna 21. srpna 2017.

1106

Hradec Králové – Smiřice: km 90,760 – 106,220 (15,460 km)

 • kategorie: D 27,5/120
 • výjezdy: Plotiště (km 95), Smiřice (km 104)
 • zahájení výstavby: 2. 10. 2018
 • zprovoznění: 17. 12. 2021

Jedná se o novostavbu dálnice s 19 mostními objekty včetně dvou velkých mostů přes údolí Trotiny (396 m) a Jordánu (155 m). Součástí stavby jsou také úpravy ostatních komunikací v délce 18,296 km. Cena stavby dle smlouvy 2,594 miliardy korun. Dne 11. 2. 2019 však podepsali zástupci investora a zhotovitelů dodatek ke smlouvě, na jehož základě došlo ke zkrácení doby výstavby při navýšení ceny.

1107

Smiřice – Jaroměř: km 106,220 – 113,370 (7,150 km)

 • kategorie: D 27,5/120
 • výjezdy: Jaroměř-jih (km 108), Jaroměř-sever (km 113)
 • zahájení výstavby: 15. 5. 2018
 • zprovoznění: 17. 12. 2021

Součástí stavby je 9 mostů včetně velkého mostu přes Dolecký a Jezbinský potok (296 m) a jednoho železničního mostu a úpravy ostatních komunikací v délce 14,603 km. V mimoúrovňové křižovatce Jaroměř-sever se z dálnice odpojuje přeložka silnice I/33 Jaroměř – Česká Skalice, přičemž stavba dálnice zahrnuje nezbytně nutný úsek do místa napojení na stávající silnici I/37. Cena stavby dle smlouvy 1,498 miliardy korun.

1108

Jaroměř – Trutnov: km 113,610 – 133,240 (19,630 km)

 • kategorie: R 25,5/120
 • výjezdy: Choustníkovo Hradiště (km 118), Kocbeře (km 123)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2024
 • předpokládané zprovoznění: 2027

Součástí stavby je 24 mostů včetně mostu přes Labe (670 m), tunel pod Kamenným vrchem (762, resp. 780 m) a úpravy ostatních komunikací v délce 16,021 km. Stavba zahrnuje také velkou oboustrannou odpočívku Brusnice. K vydání územního rozhodnutí došlo v listopadu 2021. Předpokládané náklady na stavbu činí 11,971 miliardy korun.

1109

Trutnov – hranice s Polskem: km 133,240 – 154,520 (21,280 km)

 • kategorie: R 25,5/120 a R 21,5/100
 • výjezdy: Střítěž (km 134), Poříčí (km 139), Zlatá Olešnice (km 147), Královec (km 151)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2023
 • předpokládané zprovoznění: 2026

Součástí stavby je 30 mostů, z toho 13 velkých nad 100 m, zejména most Poříčí (715 m), most přes údolí řeky Ličná (480 m) či most Lampertice (400 m). Stavba dále zahrnuje tunel Poříčí (510 m) a tunel Opevnění (430 m). Rozhraní kategorií R 25,5/120 a R 21,5/100 bude situováno za MÚK Střítež. K vydání územního rozhodnutí došlo v prosinci 20219. Předpokládané náklady na stavbu činí 13,381 miliardy korun.


© 2002 – 2024 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 17. 12. 2021 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress