D56 u Paskova

Ostrava – Frýdek-Místek

R56
Trasa s popisem

Ostrava – Frýdek-Místek

 • Ostrava – dálniční křižovatka Místecká D1–R56
  • návaznost
   • D1: Bělotín – Lipník n. B. – (Přerov) – Hulín – Vyškov – Brno – Praha
   • D1: Polsko
 • přerušení 10 km Ostrava-Místecká – Hrabová - průmyslová zóna
 • Hrabová - průmyslová zóna – výjezd 40 Hrabová - průmyslová zóna
 • Frýdek-Místek – (dálniční křižovatka Frýdek-Místek-západ R48–R56)
  • návaznost
   • (R48: Bělotín)
   • R48: Český Těšín – Polsko
Délka rychlostní silnice
 • 13 km (12 km v provozu, 2 km v přípravě)
Mapy
Fotogalerie
Intenzita dopravy
 • střed 23 tis. aut./24 h u Ostravy (2010)
Kategorie
 • Prodloužená Místecká I – III: MR 24,5/80
 • Ostrava – Frýdek-Místek: R 26,5/120
 • Frýdek-Místek, připojení na R48: R 25,5/80

Vývoj rychlostní silnice

R56 spojuje Ostravu s Frýdkem-Místkem a na obou koncích se mění ve čtyřpruhovou a následně dvoupruhovou silnici I/56. Severním směrem vede přes Ostravu a Hlučín do Opavy jako alternativa k silnici I/11. Na jižním konci pokračuje za dočasným kruhovým objezdem a křižovatkou se silnicí I/48 ve Frýdku-Místku jako čtyřpruhová směrově nedělená komunikace až za Frýdlant nad Ostravicí a dále už jako dvoupruhová silnice přes Beskydy na křižovatku se silnicí I/35. V roce 2001 a 2002 byl kompletně zrekonstruován povrch vozovky v úseku Ostrava – Frýdek-Místek.

V rámci výstavby dálnice D1, se zrealizovaly rovněž i dvě stavby (stavba I a II) tzv. Prodloužené Místecké v délce 2,5 km součástí kterých je například mimoúrovňová křižovatka s ulicí Mariánskohorskou (I/58), most přes železniční koridor a novostavba čtyřpruhové komunikace kategorie MR 24,5/80 (místní rychlostní), I. stavba byla zprovozněna 3. 12. 2010, II. stavba byla zprovozněna v 1/2 profilu 30.6. 2011, její dokončení na celý profil je plánováno na závěr roku 2012. III. stavba o délce cca 500m je však zatím v nedohlednu, z důvodu nedodržení hlukových limitů - součastí III. stavby je i větev Frýdek-Místek -> centrum.

Pro napojení R56 na připravovaný jižní obchvat Frýdku-Místku je plánováno prodloužení jižním směrem od současného konce k mimoúrovňové křižovatce R48–R56.

Výhledově se uvažuje o výstavbě čtyřpruhové směrově rozdělené silnice mezi Opavou a Ostravou (připojení na dálnici D1 pomocí MÚK Místecká) v kategorii R 25,5/120 v celkové délce cca 28 km. Záměr na výstavbu rychlostní silnice R56 v tomto úseku prozatím není součástí žádného vládního usnesení, lze však očekávat, že po výstavbě bude na tuto silnici omezen přístup, zřejmě osazením dopravní značky IP 15a "Silnice pro motorová vozidla". Do příslušných územně plánovacích dokumentací byl koridor pro výstavbu silnice I/56 (R56) zapracován na základě studie z roku 1993, která je z dnešního pohledu již zastaralá a nesplňuje požadavky platných technických norem. Na základě podnětu a s finanční podporou Moravskoslezského kraje zajistilo ŘSD ČR v roce 2006 geodetické zaměření koridoru pro výstavbu přeložky silnice I/56 a v říjnu 2007 byla dokončena technická studie úseku Dolní Benešov – Ostrava. Výsledné technické řešení však nebylo akceptováno obcí Ludgeřovice. V rámci provádění díla bylo technické řešení několikrát upravováno podle požadavků obce, avšak vždy pouze v rámci koridoru, který je pro vedení této silnice zakotven v závazné nadřazené územně plánovací dokumentaci. Po dokončení studie předložila obec Ludgeřovice požadavek na studijní prověření trasy západně Petřkovic, mimo sledovaný koridor.

Novinky z R56 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

Prodloužená Místecká I

 • délka: 1,310 km
 • kategorie: MR 24,5/80
 • MÚK: Mariánskohorská (I/58–R56)
 • zahájení výstavby: 14. 3. 2008
 • zprovoznění: 3. 12. 2010

Stavba začíná za MÚK Místecká s dálnicí D1 a její součástí byla kromě několika přeložek komunikací a estakády přes průmyslový areál a železniční trať také MÚK s Mariánskohorskou ulicí (silnicí I/58).

Stavba není součástí rychlostní silnice R56.

Prodloužená Místecká II

 • délka: 1,212 km
 • kategorie: MR 24,5/80
 • zahájení výstavby: 14. 3. 2008
 • zprovoznění 1/2 profil: 30. 6. 2011
 • předpokládaná realizace: březen 2008 – 2013

Bylo vydáno územní rozhodnutí. Z celkového počtu 90 stavebních objektů zbývá vydat 22 stavebních povolení. Dne 14. 3. 2008 bylo staveniště předáno zhotoviteli. Ve 4. čtvrtletí 2007 byla vypracována změna dokumentace pro územní rozhodnutí a 19. 12. 2007 byla podána žádost o změnu územního rozhodnutí části stavby, které bylo vydáno. V závěru roku 2010 se podařilo získat chybějící dílčí stavební povolení na hlavní trasu. 30.6.2011 byla stavba zprovozněna v 1/2 profilu, s dostavbou zbývající části se počítá v letech 2012-2013, záleží na přidělených finančních prostředcích.

Stavba není součástí rychlostní silnice R56.

Prodloužená Místecká III

 • délka: 0,497 km
 • kategorie: MR 24,5/80
 • MÚK: Českobratrská

Bylo vydáno územní rozhodnutí a zpracována dokumentace pro stavební povolení. V současné době byla žádost o vydání územního rozhodnutí doplněna a probíhá řízení ve věci přerušeného územního řízení s cílem vydání územního rozhodnutí, proti kterému bylo podáno odvolání účastníkem řízení. Dne 23. února 2010 Krajský úřad rozhodnutí opět zrušil a věc vrátil k novému projednání.

Stavba není součástí rychlostní silnice R56.

Ostrava, Místecká V

 • délka: 3,6 km
 • kategorie: R 26,5/120
 • výjezdy: Ostrava-Hrabová (km 39), Ostrava-Hrabová – průmyslová zóna (km 40), Nová Bělá (km 42)
 • zprovoznění: 1988

0,6 km dlouhá část této stavby viz schématická mapa není na žádost města zpoplatněna, proto aby silnici mohli využívat řidiči jedoucí z Ostravy do průmyslové zóny Hrabová

Ostrava, Hrabová – Paskov

 • délka: 2,698 km
 • kategorie: R 26,5/120
 • výjezdy: Důl Paskov (km 43)
 • zprovoznění: 1990

Paskov, propojení

 • délka: 0,890 km
 • kategorie: R 26,5/120
 • výjezdy: Paskov (km 45)
 • zprovoznění: 1988

Paskov – Frýdek-Místek

 • délka: 6,581 km
 • kategorie: R 26,5/120
 • výjezdy: Staříč (km 49), Místek (km 51)
 • zprovoznění: 1985

Frýdek-Místek, připojení na R48

 • délka: 2,306 km
 • kategorie: R 25,5/80
 • MÚK: Sviadnov
 • předpokládaná realizace: 2014 – 2018

Stavba řeší propojení stávající rychlostní silnice R56 s budoucí rychlostní silnicí R48.

V únoru 2010 bylo vydáno stavební povolení. Byly provedeny přeložky IS pro zajištění platnosti stavebního povolení. Stavba musí být koordinována se stavbou rychlostní silnice R48 Frýdek-Místek, obchvat. Náklady na výstavbu jsou plánovány na cca 1,2 miliardy korun.


© 2002 – 2015 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 30.01.2014 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.