D1, most Vysočina u Velkého Meziříčí

Hulín – Zlín – Slovensko

R49
Trasa s popisem

Hulín – Zlín – Slovensko

 • Hulín – dálniční křižovatka Hulín D1–R55–(R49)
  • návaznost
   • D1: Vyškov – Brno – Praha
   • (D1: Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
   • R55: (Břeclav)
   • (R55: Přerov – Olomouc)
 • (Střelná/Lysá pod Makytou – hranice se Slovenskem)
  • návaznost
   • slovenská rychlostní silnice (R6: Púchov – slovenská dálnice D1)
Délka rychlostní silnice
 • 59 km v přípravě
Mapy
Video
Intenzita dopravy
 • plánovaná střed. 15 tis. aut./24 h
Kategorie
 • Hulín – Fryšták: R 24,5/120
 • Fryšták – hranice se Slovenskem: R 25,5/100,80
Přílohy

Vývoj rychlostní silnice

Historie rychlostní silnice R49 sahá pouze do roku 1996, kdy byla změněna trasa pokračování dálnice D1 od Vyškova. Podle plánů nepovede dálnice D1 dál na Slovensko (jak bylo rozhodnuto ještě za Československa), ale bude pokračovat směrem na Ostravu a Polsko. Druhé dálniční spojení se Slovenskem (první je D2) se ale nezavrhlo. Plánovaná část trasy D1 na Slovensko bude od budoucí hulínské křižovatky (u Kroměříže) nahrazena rychlostní silnicí R49. Ta se stane významnou trasou na území východní Moravy a na hranicích bude navazovat na 19 km dlouhou slovenskou rychlostní silnici R6. Ta se bude u Púchova napojovat na slovenskou dálnici D1 a tak bude zabezpečeno spojení s Tatrami a Košicemi. Dohoda o tomto propojení mezi vládami České republiky a Slovenské republiky byla na úrovni ministrů obou zemí podepsána dne 20. září 2004 ve Zlíně.

Koncem září 2008 byla slavnostně zahájena výstavba prvního úseku (práce na hlavní trase se ještě nerozeběhly), který spolu s další kratší navazující částí po svém zprovoznění výrazně zlepší napojení Zlína a okolí na českou dálniční síť.

Novinky z R49 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

4901

Hulín – Fryšták

 • délka: 16,423 km
 • kategorie: R 24,5/120
 • MÚK: Třebětice, Holešov
 • zahájení výstavby: 30. 9. 2008

První stavba rychlostní silnice R49 umožní po svém zprovoznění spolu s navazující stavbou 4902.1 lepší napojení Zlína na dálniční síť a vyvedení podstatné části dopravy z přetížených úseků silnic I/49 a I/55 a ostatních silnic II. třídy v jejím okolí.

Na stavbu bylo v prosinci 2001 vydáno kladné hodnocení k posouzení vlivů na životní prostředí, v lednu 2005 bylo vydáno územní rozhodnutí. Na úsek km 0,0 – 5,4 probíhá stavební řízení, řeší se požadavky obce Třebětice. Stavební povolení na část km 5,4 – 10,9 nabylo právní moci v květnu 2010, soudním rozhodnutím bylo povolení zrušeno. V km 10,9 – 17,3 chybí vykoupit tři pozemky. Stavební povolení na stavbu Přivaděč Holešov bylo vydáno v červenci 2008, následně bylo v rozkladovém řízení vráceno k novému projednání, které probíhá. Náklady jsou plánovány na 7,152 miliardy korun. Z důvodů nedostatku finančních prostředků je stavba rozhodnutím Ministerstva dopravy ve stavu konzervace.

4902.1

Fryšták – Lípa, 1. etapa

 • délka: 1,700 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • MÚK: Fryšták
 • předpokládané zahájení výstavby: 2014

Stavba, zahrnující rovněž 3,375 km dlouhý přivaděč Fryšták – Zlín, protínající trasu R49 v MÚK Fryšták, vytvoří společně se stavbou 4901 souvislý kapacitní tah od Zlína k dálnici D1. Přivaděč Fryšťák – Zlín je v úseku Fryšták – MÚK Fryšták plánován v kategorii S 11,5/80 a v úseku MÚK Fryšták – Zlín v polovičním profilu kategorie S 24,5/80.

Dle souhlasného stanoviska MŽP je doporučená varianta realizace přivaděče jako dvoupruhu s rezervou na čtyřpruh. Toto řešení bylo projednáno i se Zlínským krajem, který s ním souhlasil. Dne 2. 1. 2012 byla prodloužena plastnost stanoviska MŽP. Byla přepracována dokumentace pro územní rozhodnutí, probíhá hledaní jednoduššího a levnější řešení přivaděče a křižovatek.

4902.2

Fryšták – Lípa, 2. etapa

 • délka: 13,500 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • MÚK: Lípa

Stavba umožňuje obejítí města Zlína a napojení na I/49 až za obcí Lípa.

Dne 29. 11. 2006 bylo zveřejněno Oznámení EIA. Na základě Zjišťovacího řízení byla zpracována jedna dokumentace EIA pro úsek 4902.2 – 4905 Fryšták – st. hranice, která byla vrácena k přepracování a zároveň v ní bylo doporučeno zpracovat samostatnou dokumentaci EIA pro tuto stavbu. Dne 22. 12. 2010 byla zveřejněna dokumentace EIA ve dvou variantách lišících se polohou MÚK Lípa. Dne 28. listopadu 2011 bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP.

4903 – 4905 Lípa – hranice se Slovenskem

 • 4903 Lípa – Pozděchov (12,5 km)
 • 4904 Pozděchov – Horní Lideč (9,1 km)
 • 4905 Horní Lideč – hranice se Slovenskem (5,5 km)

Příprava tří zbývajících staveb je na úrovni vyhledávací studie, která byla podkladem k vymezení koridoru pro umístění rychlostní silnice R49 v územních plánech velkého územního celku (ÚP VÚC) Zlínské aglomerace a Beskydy. V roce 2006 byl zahájen proces EIA, na konci roku MŽP ČR vydalo závěry zjišťovacího řízení. Dne 29. 7. 2009 byla zveřejněna dokumentace EIA pro celý úsek Fryšták – státní hranice, která byla následně vrácena k novému přepracování. Dne 14. 4. 2012 byla zveřejněna přepracovaná dokumentace EIA.

V září 2004 byla dokončena studie proveditelnosti a účelnosti. Na jejím základě byla uzavřena mezivládní dohoda o propojení rychlostní silnice R49 na české straně se slovenskou rychlostní silnicí R6 na Púchov na společné hranici v oblasti obce Střelná.

Je také možné, že se tyto úseky budou stavět pouze v polovičním profilu. To závisí na finančních možnostech státu, případně na možnosti financování soukromým kapitálem (model PPP).

V úseku stavby "4903 Lípa – Pozděchov" jsou navrženy 3 tunelové stavby v k. ú. Bratřejov a Pozděchov, předpokládané délky 233, 371 a 485 m. Z důvodu podélného sklonu nivelety budou pravé tunelové trouby třípruhové (rozšířené o přídavný stoupací pruh) a levé tunelové trouby, budované v místě klesání, dvoupruhové. Na stavbě "4904 Pozděchov – Horní Lideč" jsou předpokládány dvě tunelové stavby v k. ú. Lačnov délky 457 a 276 m rovněž tří- a dvoupruhové. Počet a délka tunelů se může změnit na základě výsledné doporučené varianty z procesu EIA.

Na trase R49 jsou plánovány odpočívky, jejichž přesné umístění není zatím definováno. O údržbu se budou starat dvě Střediska správy a údržby rychlostní silnice, a to ve Fryštáku a v Horní Lidči.


© 2002 – 2015 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 01.12.2012 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.