D35 u Olomouce

Upozornění

Tato stránka se věnuje dálničním známkám pro rok 2020, informace o dálničních známkách pro rok 2021 naleznete na této stránce.

Obsah

Zpoplatněné úseky

Dopravní značky pro dálnici s poplatkem a dálnici bez poplatku

Úseky, kde musí být dálniční kupón vylepen, jsou označeny dopravní značkou Dálnice (IZ 1a). Zpoplatněné úseky jsou uvedeny níže a také znázorněny na přiložené mapě. Nezpoplatněné úseky jsou na dálnicích a při vjezdu na ně označeny dodatkovou tabulkou Bez časového poplatku (E 11a), která obsahuje přeškrtnutý symbol dálničního kupónu. Tato dodatková tabulka je umístěna vždy společně s dopravní značkou Dálnice (IZ 1a).

Dálnice (IZ 1a)
Dálnice (s časovým poplatkem)
(IZ 1a)
Dálnice (IZ 1b) a Bez časového poplatku (E 11a)
Dálnice bez časového poplatku
(IZ 1a a E 11a)

Mapa dálniční sítě

Platná k 15. 12. 2020.

Mapa dálniční sítě

Seznam úseků podléhajících zpoplatnění, které upravuje Vyhláška č. 306/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Platný od 1. 1. 2020.

D0 Modletice (výjezd 76) – Praha-Slivenec (výjezd 16)
D1 Praha-Chodov (výjezd 2) – Kývalka (výjezd 182)
Holubice (výjezd 210) – Kroměříž-západ (výjezd 258)
Kroměříž-východ (výjezd 260) – Říkovice (km 272)
Předmostí (výjezd 282) – Ostrava-Rudná (výjezd 354)
D2 Brno-Chrlice (výjezd 3) – hranice se Slovenskem (km 61)
ve směru ze Slovenska zpoplatnění až od km 55,5 (odpočívka Lanžhot)
D3 Mezno (km 62) – Čekanice (výjezd 76)
Měšice (výjezd 79) – Veselí nad Lužnicí-sever (výjezd 104)
Veselí nad Lužnicí-jih (výjezd 107) – Úsilné (výjezd 131)
D4 Jíloviště (výjezd 9) – Háje (výjezd 45)
D5 Praha-Třebonice (výjezd 1) – Beroun-východ (výjezd 14)
Beroun-západ (výjezd 22) – Ejpovice (výjezd 67)
Sulkov (výjezd 89) – hranice s Německem (km 151)
ve směru z Německa zpoplatnění až od km 149,7 (odpočívka Rozvadov)
D6 Jeneč (výjezd 7) – Nové Strašecí (výjezd 32)
D7 Kněževes (výjezd 3) – Knovíz (výjezd 18)
D8 Zdiby (výjezd 1) – Řehlovice (výjezd 64)
Knínice (výjezd 80) – hranice s Německem (km 92)
ve směru z Německa bez poplatku
D10 Stará Boleslav (výjezd 14) – Bezděčín (výjezd 39)
Kosmonosy (výjezd 46) – Ohrazenice (výjezd 71)
D11 Jirny (výjezd 8) – Sedlice (výjezd 84)
D35
Mohelnice-jih (výjezd 235) – Křelov (výjezd 261)
Olomouc-Holice (výjezd 276) – Lipník nad Bečvou (km 296)
D46 Vyškov-východ (výjezd 1) – Prostějov-jih (výjezd 21)
Držovice (výjezd 26) – Hněvotín (výjezd 37)
D48 Bělotín (výjezd 1) – Bělotín-východ (výjezd 3)
Dobrá (výjezd 50) – Žukov (výjezd 70)
D52 Rajhrad (výjezd 10) – Pohořelice-sever (výjezd 23)
D55 Hulín (výjezd 16) – Otrokovice-sever (výjezd 30)
D56 Ostrava-Hrabová, průmyslová zóna (výjezd 40) – Frýdek-Místek – sever (výjezd 51)

Doby platnosti a ceny kupónů

Typ Doba platnosti Cena
Roční kupón (označení R) Platnost je 14 měsíců – tj. 1. 12. 2019 – 31. 1. 2021. 1 500 Kč
Měsíční kupón (označení M) Platí v den vyznačený na kupónu a bezprostředně následující měsíc. Konec platnosti připadá na den, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den. 440 Kč
Desetidenní kupón (označení D) Platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne. 310 Kč

Ceny kupónů se různí podle doby platnosti. Povinnost platit mají všechna vozidla nejméně se čtyřmi koly (motocykly zpoplatněny nejsou). Hmotností vozidla se rozumí celková hmotnost vozidla uvedená v jeho technickém průkazu.

Od 1. 1. 2010, kdy došlo ke zpoplatnění vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti elektronickým mýtem se jako rozhodující skutečnost, zda použít ke zpoplatnění dálniční známku či mýtnou jednotku, považuje celková hmotnost vozidla, nikoliv jízdní soupravy, jak tomu bylo v předchozích letech. V praxi to znamená, že např. dodávkové vozidlo o celkové hmotnosti 2,8 t s připojeným vlekem o hmotnosti 1,2 t použije ke zpoplatnění dálniční známku pro vozidla do 3,5 t, přestože celá jízdní souprava má hmotnost 4 tuny.

Podmínky platnosti kupónů

Zaplacení dálničního poplatku se prokazuje dvoudílným kupónem, jehož první díl s vyplněným registračním číslem musí být vylepen celou svou plochou přímo na vnitřní straně skla předního okna a musí být umístěn na pravém dolním okraji. Druhý díl kupónu (rovněž vyplněný) si řidič ponechá u sebe pro případnou kontrolu Policií, případně příslušníky Celní správy v uniformě, nebo poškození prvního dílu (například při poškození předního skla). Použití zpoplatněné komunikace bez platného dálničního kupónu (ať už chybějící nebo prošlé) může být pokutováno Policií do výše 5 000 Kč, ve správním řízení až do výše 100 000 Kč.

Oba díly kupónu

Kupón je platný, jestliže jsou splněny následující podmínky:

  • obsahuje údaj o registračním čísle (na obou částech kupónu), který se shoduje s registračním číslem, kterým je opatřeno motorové vozidlo nebo první motorové vozidlo jízdní soupravy. V případě změny registračního čísla vozidla se kupón nemění,
  • obě části mají shodné označení – dvoupísmennou sérii a šestimístné pořadové číslo,
  • u časových kupónů (měsíční, týdenní) část kupónu nalepená na sklo obsahuje vyznačení doby platnosti – provedené prodejcem proděravěním kleštěmi – odpovídající době, kdy je motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou dálnice nebo rychlostní silnice užita. Časový kupón bez označení doby platnosti je neplatný.

Po uplynutí doby platnosti kupónu musí být nalepený díl z předního skla vozidla odstraněn.

Výměna kupónů a dotazy

Zpoplatnění legislativně upravuje Ministerstvo dopravy, tisk, distribuci, dotazy a výměnu kupónů má na starosti Státní fond dopravní infrastruktury.

Prodejní místa

Dálniční kupóny je možno zakoupit ve všech provozovnách České pošty, na čerpacích stanicích, na hraničních přechodech a na jiných místech poskytujících služby pro motoristy. Prodejní místa kupónů jsou označena samolepkou a při jejich koupi je k dispozici informační leták.

Osvobození od zpoplatnění pro ZTP

Dle § 20a, odst. 1, písm. h, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění vzniká nárok na osvobození od časového zpoplatnění za užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem, které přepravuje těžce zdravotně postižené občany, kterým byl podle zvláštního právního předpisu vydán průkaz ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkaz ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

Pro uplatnění nároku na osvobození od zpoplatnění je však stěžejní, kde byl ZTP vydán. Pokud je tedy občan držitelem zahraničního ZTP, pak se na něj bohužel výše uvedené nevztahuje a užít zpoplatněnou pozemní komunikaci motorovým vozidlem, jehož nejvyšší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny na území České republiky, může pouze po úhradě časového poplatku (tzn. dálniční kupón)

Vzhled kupónů

Vzhled dálničních kupónů pro rok 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020.

Vývoj cen dálničních kupónů od roku 1995 po současnost

Částky jsou v českých korunách.

Rok R < 3,5 t R > 3,5 t R > 12 t M < 3,5 t M > 3,5 t M > 12 t D < 3,5 t D > 3,5 t D > 12 t J > 12 t
1995 400 1 000 2 000
1996 400 1 000 2 000
1997 400 1 000 4 000
1998 800 2 000 8 000
1999 800 4 000 8 000
2000 800 6 000 12 000 200 800 1 600 100 300 600
2001 800 6 000 12 000 200 1 000 2 000 100 400 800 300
2002 800 6 000 12 000 200 1 000 2 000 100 400 800 300
2003 800 6 000 12 000 200 1 000 2 000 100 400 800 300
2004 900 7 000 14 000 250 1 200 2 300 150 450 900 250
2005 900 7 000 14 000 300 1 750 3 500 200 650 1 300 250
2006 900 7 000 14 000 300 1 750 3 500 200 650 1 300 250
2007 900 7 000 300 1 750 200 650
2008 1 000 8 000 330 2 000 220 750
2009 1 000 8 000 330 2 000 220 750
2010 1 200 350 250
2011 1 200 350 250
2012 1 500 440 310
2013 1 500 440 310
2014 1 500 440 310
2015 1 500 440 310
2016 1 500 440 310
2017 1 500 440 310
2018 1 500 440 310
2019 1 500 440 310
2020 1 500 440 310

Publikace

Ke stažení je publikace J. Kořínka Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic v České republice 1995 – 2004 (DOC, 35 stran, 7,62 MB). Ta detailně mapuje dálniční kupóny v jednotlivých letech. Autor spolupracoval s Oddělením dálničních kupónů a kolkových známek Ministerstva financí České republiky.


© 2002 – 2019 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 2. 1. 2021 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress